ფაილები

CRRC გთავაზობთ მარტივ და უფასო წვდომას საკუთარ მონაცემთა არქივზე. კვლევითი ცენტრის მიერ ჩატარებული ახალი გამოკითხვების მონაცემები მუდმივად ემატება ვებგვერდს.

(91)

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
2021 regional
2020 Georgia
2019 regional
2017 regional
2015 regional
2013 regional
2012 regional
2011 regional
2010 regional
2009 regional
2008 regional

(54)

Omnibus surveys combine questions from different organizations and researchers into a single survey. This enables data collection at significantly reduced costs compared with commissioning an entire survey. CRRC Georgia offers a quarterly omnibus survey. CRRC's Omnibus has an achieved sample size of 1000 respondents, is conducted face to face, and is nationally representative. Demographic cross tabulations are provided for each question, including age, sex, education level, employment status, and settlement type (Capital, other urban, rural).


(116)

The survey is funded by the United Kingdom's Good Governance Fund (GGF). Prior to March 2017, this survey was funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). Products produced on the website cannot be attributed to GGF, the UK government, or NDI, nor to SIDA or the Swedish government."

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
NDI: Public attitudes in Georgia, April 2014
NDI: Women's Political Participation in Georgia, 2014
NDI: Public attitudes in Georgia, April 2015
NDI: Public attitudes in Georgia, August 2015
NDI: Public attitudes in Georgia, November 2015
NDI: Public attitudes in Georgia, March 2016
NDI: Public attitudes in Georgia, June 2016
NDI: Public attitudes in Georgia, November 2016
NDI: Public attitudes in Georgia, April 2017
NDI: Public attitudes in Georgia, June 2017
NDI: Public attitudes in Georgia, December 2017
NDI: Public attitudes in Georgia, March 2018
NDI: Public attitudes in Georgia, June 2018
NDI: Public attitudes in Georgia, December 2018
NDI: Public attitudes in Georgia, April 2019
NDI: Public attitudes in Georgia, July 2019
NDI: Public attitudes in Georgia, November-December 2019
NDI: Public attitudes in Georgia, June 2020
NDI: Public attitudes in Georgia, August 2020
NDI: Public attitudes in Georgia, December 2020
NDI: Public attitudes in Georgia, February 2021
NDI: Public attitudes in Georgia, July 2021
NDI: Public attitudes in Georgia, December 2021
NDI: Public attitudes in Georgia, February 2022
NDI: Public attitudes in Georgia, March 2022
NDI: Public attitudes in Georgia, July-August 2022
NDI: Public attitudes in Georgia, December 2022
NDI: Public attitudes in Georgia, March 2023
NDI: Public attitudes in Georgia, October 2023

(32)

The survey was designed to gauge Georgian-speaking residents of the Republic of Georgia's knowledge of and attitudes toward the European Union.


(12)

The study commissioned by Transparency International Georgia, intended to gauge citizens' awareness regarding various issues


(8)

Survey on volunteerism and civic participation was conducted by Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in Georgia. It investigated the level and attitudes of people to volunteerism and civic participation

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
2014 Georgia
2011 Georgia

(29)

The Covid-19 crisis has had wide ranging implications and impacts for the world. These range from how economies work (or don’t) to how people socialize. As a result of the crisis, policy makers had to make a wide range of decisions on closing down businesses to imposing restrictions on the freedom of movement. In support of enabling informed decision making, CRRC Georgia conducted six waves of data collection between late April and early June, with the financial support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Tbilisi.


(4)

The survey intended collecting up-to-date data on the perceptions of the population in Georgia regarding the ongoing protests, as well as broader political and social situation in the country.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
2009 Georgia

(4)

The survey investigatest the views of the Georgian population regarding the August 2008 war, the future of democracy, foreign policy preferences and expectations of the public

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
2008 Georgia

(8)

This survey was conducted in the framework of the Council of Europe Co-operation Project 'Fight against Discrimination, Hate Crime and Hate Speech in Georgia'. The opinions expressed in the survey and within the report based on it are the responsibility of the author and do not necessarily reflect the official policy of the Council of Europe.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
August 2018

(8)

The project was carried out by CRRC Georgia for UN Women’s project “Women’s Economic Empowerment in the South Caucasus”, funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation for the South Caucasus (SDC). Products produced on the website cannot be attributed to UN Women, United Nations or any of its affiliated organizations. Please note that differences displayed in cross-tabulations may not be statistically significant. Numbers may vary from the report due to different statistical analysis processes.


(4)

The survey was carried out by CRRC Georgia within the framework of UN Women project “Teachers Taking Stance on Violence against Women and Domestic Violence in Georgia” generously funded by the Government of Denmark. The content of this survey does not reflect the official opinion of UN Women or the Danish Government. Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s). Please note that differences displayed in cross-tabulations may not be statistically significant. Numbers may vary from the report due to different statistical analysis processes.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
June 2019

(3)

Safer Transit Options for passengers is a data set from a field experiment CRRC carried out on marshutka safety between September and October 20th, 2016.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
October 2016

(5)

G4G is a five-year USAID-funded project, which Deloitte Consulting LLP began implementing in 2014. The project supports the GoG in creating a better business environment via transparent legal and regulatory reforms that provide an opportunity for business sector growth. In support of the above goals, G4G has sponsored business environment surveys on a regular basis over the course of the project. This survey was conducted in 2019 by CRRC Georgia.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
2019

(3)

The research aimed to assess provision of local services in Gori municipality, identification of formats of cooperation between local government and civic organizations, and study of public attitudes. The survey was conducted in cooperation with Gori Information Centre within the project "Supporting Public Administration Reform in Georgia" (UNDP).

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
October, 2018

(8)

The principal goal of this study is to chart Georgians’ attitudes towards minimum wage and assess perceptions of a decent value for a minimum wage. The study was funded by the Friedrich Ebert Foundation in Georgia and administered as a part of CRRC-Georgia's quarterly omnibus survey

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
April, 2020

(4)

Within the project “Facilitating Implementation of Reforms in the Judiciary”, implemented by Human Rights Education and Monitoring Center (EMC) in cooperation with the Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) and Caucasus Research Resource Centers (CRRC), CRRC-Georgia conducted a survey that discusses issues related to different aspects of access to courts and attitudes of the population of Georgia.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
Court Accessibility, 2020 Georgia

(8)

The Media Survey was conducted by Caucasus Research Resource Centers (CRRC) in Georgia. The first wave of the survey was conducted in 2009 and the second wave in 2011.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
Wave 2011
Wave 2009

(10)

The rapid gender assessment was prepared by CRRC-Georgia for UN Women, and examines the impact of the pandemic on the lives of women and men in Georgia, with an emphasis on the needs of women and girls with disabilities and their caregivers. The study was administered within the framework of the ‘Good Governance for Gender Equality in Georgia (GG4GEG)’ project funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and UN Women Joint Programme ‘Transforming Social Protection for Persons with Disabilities in Georgia’ funded by the Joint SDG Fund.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
October 2020
May 2020

(5)

In late May and early June of 2013, CRRC Georgia conducted a small survey among Georgian-speaking adult residents of Tbilisi regarding the events of May 17th, during which two demonstrations – one for the International Day Against Homophobia and another against homosexuality — ended with the participants of the latter violently overwhelming the participants of the former. For the first time in CRRC’s history, face-to-face interviews were conducted using computer tablets instead of paper questionnaires, resulting in 542 completed interviews through computer-assisted personal interviewing (CAPI).

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
May 2013

(5)

The principal goal of this study is to map Georgians’ attitudes towards conflict resolution and reconciliation with Abkhazia and South Ossetia. The study was procured by Conciliation Resources and administered as a part of CRRC-Georgia's quarterly omnibus survey

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
April, 2020

(4)

The main objective of this research was to study the attitudes of Georgian population towards election-related processes. The survey examined people's attitudes towards participation in elections, as well as the assessment of the pre-election processes and violations.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
ISFED: Survey on election-related processes, 2021

(8)

The main objective of this study was to examine attitudes and views of Tbilisi population towards public policy issues. This poll intended to help various stakeholders to diagnose and address public concerns around local governance.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
NED: Tbilisi survey on public policy, October 2021
NED: Tbilisi survey on public policy, August 2021

(4)

The main objective of this study was to examine attitudes and views of the Georgian population on the war in Ukraine.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
Survey on Ukraine, 2022

(4)

The main objective of this study was to examine values and political activism of young people aged 18-29 in Georgia.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
GFSIS: Young people's values and social activism, 2021

(4)

The NED-funded project "Georgia Says: Hearing People's Voices in Political Analysis" aims at providing regular, in -depth, and timely data and analysis of key political and policy issues in Georgia to the public, government, and civil society.

ტალღამონაცემთა ბაზებიდოკუმენტაცია
NED: Georgia Says, wave 1. Political polarization and the war in Ukraine.

მოიძებნა: 439 ფაილი

გააანალიზეთ ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა

გააანალიზეთ რამდენიმე ქვეყნის მონაცემთა ბაზა

გააანალიზეთ გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზა