კავკასიის ბარომეტრი 2012 აზერბაიჯანი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: აზერბაიჯანი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2012 წლის 3 ნოემბრიდან 2012 წლის 28 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2012 აზერბაიჯანი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: აზერბაიჯანი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2012 წლის 3 ნოემბრიდან 2012 წლის 28 ნოემბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age group

შეკითხვის ტექსტი: Age group

შენიშვნა: Generated from variable RESPAGE

პასუხები:
 • 18 - 35
 • 36 - 55
 • 56+

ACTPBLM: Activities during last 6 months: Attended a public meeting

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Attended a public meeting

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ACTMEDIA: Activities during last 6 months: Sent a letter / called a newspaper, TV or radio

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Sent a letter / called a newspaper, TV or radio

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ACTINTNT: Activities during last 6 months: Made a comment in the Internet to a publication

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a comment in the Internet to a publication

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ACTREST: Activities during last 6 months: Went to a restaurant

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a restaurant

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ACTCHAR: Activities during last 6 months: Made a contribution to a charity

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a contribution to a charity, including donations by sms and giving money to beggars.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTVLNT: Activities during last 6 months: Volunteered without compensation

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Volunteered without compensation

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTSPOR: Activities during last 6 months: Did sports/exercise/hiking

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Did sports/exercise/hiking

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ACTDNCH: Activities during last 6 months: Contributed to church/mosque

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Contributed to church/mosque

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ACTTHEA: Activities during last 6 months: Went to a theatre/cinema

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a theatre/cinema

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ACTRESDT: Activities during last 6 months: Helped to resolve a dispute

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped to resolve a dispute

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTCHORE: Activities during last 6 months: Helped a neighbour/friend with household chores

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped a neighbour/friend with household chores

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

ACTCLEAN: Activities during last 6 months: Cleaned/helped to clean public space

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Cleaned/helped to clean public space

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

RATEHAP: How happy would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Extremely unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely happy
 • DK
 • RA

FEELTRUN: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: To what extent each of the following statements describes your feelings? Please use this CARD, where '1' means Does not describe and '10' means Describes. again, please choose any number between 1 and 10, which best reflects your situation. - There are many people I can trust completely

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Does not describe
 • 2
 • 3
 • 4
 • Describes
 • DK/RA

FEELRLYN: There are plenty of people I can rely on

შეკითხვის ტექსტი: To what extent each of the following statements describes your feelings? Please use this CARD, where '1' means Does not describe and '10' means Describes. again, please choose any number between 1 and 10, which best reflects your situation. - There are plenty of people I can rely on

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Does not describe
 • 2
 • 3
 • 4
 • Describes
 • DK
 • RA

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health? Would you describe it as ...

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK
 • RA

DISCPRPR: How often do you discuss private problems with friends/close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with you close relatives and friends, how often do you discuss each other's private problems?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

FAMCLAB: Family member currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative currently living abroad, outside the borders of Azerbaijan?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDAB: Close friends currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have any close friends currently living abroad, outside the borders of Azerbaijan?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FATEINLF: Perception of fatalism

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which comes closest to your view on this CARD, where '1' means Everything in life is determined by fate and '10' means People shape their fate themselves

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Everything in life is determined by fate
 • 2
 • 3
 • 4
 • People shape their fate themselves
 • DK
 • RA

LIFESAT: Overall life satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your own life as a whole nowadays?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely satisfied
 • DK
 • RA

BUSINJEW: Approval of doing business with Jews

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jews?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUSA: Approval of doing business with Americans

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Americans?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Approval of doing business with Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijanis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGRE: Approval of doing business with Greeks

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Greeks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approval of doing business with Russians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINARM: Approval of doing business with Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINTUR: Approval of doing business with Turks

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGEO: Approval of doing business with Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Georgians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINKUR: Approval of doing business with Kurds, Yezidis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurds, Yezidis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINENG: Approval of doing business with English

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with English?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWJEW: Approval of women marrying Jews

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jews?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Approval of women marrying Americans

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Americans?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Approval of women marrying Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijanis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGRE: Approval of women marrying Greeks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Greeks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Approval of women marrying Russians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARM: Approval of women marrying Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWTUR: Approval of women marrying Turks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approval of women marrying Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Georgians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWKUR: Approval of women marrying Kurds, Yezidis

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurds, Yezidis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWENG: Approval of women marrying English

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying English?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

EXPREP: Expectation: Close people will help repair apartment/house

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where '1' means Not at all likely and '10' means Very likely, please tell me, how much likely is it for you to receive some help from your close relatives, friends, and neighbours in the following matters: Close people will help repair apartment/house

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK/RA

EXPILL: Expectation: Close people will take care when ill

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where '1' means Not at all likely and '10' means Very likely, please tell me, how much likely is it for you to receive some help from your close relatives, friends, and neighbours in the following matters: Close people take care when ill

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK/RA

EXPMON: Expectation: Close people will lend money for two weeks for usual expenses

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, where '1' means Not at all likely and '10' means Very likely, please tell me, how much likely is it for you to receive some help from your close relatives, friends, and neighbours in the following matters: Close people lend money for two weeks for usual expenses

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK
 • RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job?

შენიშვნა: Generated from variable EMPLSIT

პასუხები:
 • Yes
 • No

UNEMYRS: Duration of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you not had a job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed
In the original dataset, the variable contains year since the respondent is unemployed

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Longer than 20 years
 • DK/RA

INTSTJOB: Interested in a job

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LOOKJOB: Looking for a job during the past 4 weeks

შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed and were interested in finding a job

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed, were interested in and were looking for the job

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Following options were grouped to Other: Runs own business/self-employed with employees, Employee in a local or international NGO

პასუხები:
 • Runs own business/self-employed without employees
 • Employee in a small local family business
 • Employee in a medium-sized or big local private company
 • Employee in a state organization, company, or enterprise
 • Employee in a foreign/international organization/business
 • Other
 • DK/RA

WORKYRS: Duration of employment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you been working at this workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
In the original dataset, the variable contains year since the respondent has job

პასუხები:
 • Less than 1 year
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • DK
 • RA

WORKSEC: Primary employment sector

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Following options were grouped to Other: Fishing, Mining and Quarrying, Financial Intermediation / Banking, Real Estate, Property- and Rent-related Activities, Civil society / NGO, Mass media

პასუხები:
 • Agriculture , Hunting, and Forestry
 • Manufacturing
 • Electricity, gas, and/or water supply
 • Construction
 • Wholesale and Retail Trade. Repair
 • Hotels, Restaurants, Cafes
 • Transport, Storage, Communication
 • Government, Public Administration and Defence
 • Education
 • Healthcare and Social Work
 • Other
 • DK/RA

JOBSATF: Overall job satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how satisfied are you with your job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Very dissatisfied
 • Somewhat dissatisfied
 • In the middle
 • Somewhat satisfied
 • Very satisfied
 • DK/RA

WORKVAL: I feel valued at work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I feel valued at work

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

FAIRCOM: I am fairly compensated

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I am fairly compensated

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

JBNEEDED: I am doing something that many people need

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I am doing something that many people need

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

JOBINJ: I see injustices that take place at my workplace

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I see injustices that take place at my workplace

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • USD 401 or more
 • No personal income
 • DK
 • RA

SAVPERS: Do you have any personal savings?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DEBTPERS: Do you have any personal debts?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWEMON: Does anybody owe you money?

შეკითხვის ტექსტი: Does anybody currently owe you any money?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

BANKACC: Do you have a bank account?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have a bank account?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEWHHJOB: Anyone in the HH started a new job in the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household started a new job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBLOST: Anyone in the HH lost job in the last 12 month?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WORKRLT: Done unpaid or paid work for your family's or close relatives' business?

შეკითხვის ტექსტი: Have you done any unpaid or paid work for your family's or close relative's business for at least one hour within the past week?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes, unpaid work
 • Yes, paid work
 • No
 • DK/RA

GETJOBF: The most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important for getting a good job in Azerbaijan?

პასუხები:
 • Age
 • Appearance
 • Connections
 • Education
 • Hard work
 • Luck
 • Talent
 • Professional abilities, work experience
 • Doing favour for the 'right' people
 • Other
 • DK
 • RA

POLDIRN: Direction in which the country's domestic politics are going

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Azerbaijan's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Politics is definitely going in the wrong direction
 • Politics is going mainly in the wrong direction
 • Politics does not change at all
 • Politics is going mainly in the right direction
 • Politics is definitely going in the right direction
 • DK
 • RA

QUALINF: How well TV journalists inform the population

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think TV journalists in Azerbaijan inform the population about what is actually going on in Azerbaijan?

პასუხები:
 • Very poorly
 • Quite poorly
 • In the middle
 • Quite well
 • Very well
 • DK
 • RA

TVSRVPP: TV journalists are serving interests of people like you

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, TV journalists in Azerbaijan are serving interests of people like you?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Neutral
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

TRUHLTH: Trust - Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Healthcare system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust - Banks

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Banks?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEDUC: Trust - Educational system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Educational system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUARMY: Trust - Army

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Army?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust - Court system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Court system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust - NGOs

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - NGOs?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPARL: Trust - Parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Parliament?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEXEC: Trust - Executive government

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Executive government (Prime minister and ministers)?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust - President

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - President?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLI: Trust - Police

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Police?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPPS: Trust - Political parties

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Political parties

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust - Media

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Media?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust - Local government

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Local government?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI: Trust - Religious institutions respondent belongs to

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Religious institutions to which you belong?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUOMB: Trust - Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Ombudsman?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTEU: Trust - EU

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - European Union?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTUN: Trust - UN

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - United Nations?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

IMPISS1: Most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Azerbaijan at the moment?

შენიშვნა: Following options were grouped to Other: Unaffordability of healthcare, Unfairness of courts, Unfairness of elections, Violation of human rights, Lack of peace in the country, Political instability in the country, Violation of property rights, Low quality of education, Relations with Russia, Rising prices / Inflation, Religious intolerance

პასუხები:
 • Unsolved territorial conflicts
 • Unemployment
 • Poverty
 • Corruption
 • Low pensions
 • Low wages
 • Other
 • DK/RA

IMPISS2: Second most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: And tell me the second most important issue facing Azerbaijan at the moment

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
Following options were grouped to Other: Unaffordability of healthcare, Low quality of education, Violation of human rights, Violation of property rights, Lack of peace in the country, Unfairness of courts, Unfairness of elections, Not having NATO membership, Political instability in the country, Relations with Russia, Religious intolerance

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Unsolved territorial conflicts
 • Corruption
 • Low wages
 • Rising prices / Inflation
 • Low pensions
 • Other
 • DK/RA

DISCPOL: How often do you discuss politics and current events with friends/close relative

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives and friends, how often do you discuss politics / current affairs?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

PERSOTH: Trying to persuade others when holding a strong opinion about a political issue

შეკითხვის ტექსტი: When you hold a strong opinion about a political issue, how often do you try to persuade your friends, relatives, or neighbours to share your views?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

FAIRTRT: People are treated fairly by the government

შეკითხვის ტექსტი: Under the present government in Azerbaijan, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think

შეკითხვის ტექსტი: In Azerbaijan today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government should be like a parent VS Government should be like an employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: people are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: government is like an employee, the people should be the bosses who control the government.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK
 • RA

COMPETIT: Competition is good VS Competition is harmful

შეკითხვის ტექსტი: On this CARD, you see two opposite views. How would you place your views on this scale? Statement 1: competition is good. It stimulates people to work hard and develop new ideas. Statement 2: competition is harmful, it brings out the worst in people.

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Competition is good
 • 2
 • 3
 • 4
 • Competition is harmful
 • DK
 • RA

OWNRSHP: Private ownership of business VS Government ownership of business

შეკითხვის ტექსტი: And how would you place your views on this scale? Statement 1: private ownership increased. Statement 2: government ownership increased

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Private ownership of business should be increased
 • 2
 • 3
 • 4
 • Government ownership of business should be increased
 • DK
 • RA

OBJCOUR: Court system favors some citizens VS treats all equally

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements do you agree with? Statement 1: The court system in Azerbaijan favors some citizens over others. Statement 2: The court system in Azerbaijan treats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Favors some citizens
 • Treats all equally
 • DK
 • RA

PROTEST: People should VS People should not participate in protest actions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: people should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. Statement 2: people should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • People should participate
 • People should not participate
 • DK
 • RA

VOTPRCP: Would you participate in presidential elections next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If presidential elections were held next Sunday, would you participate in the elections or not?

პასუხები:
 • Certainly not participate
 • Most probably not participate
 • Most probably participate
 • Certainly participate
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the most recent national elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the most recent national elections?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELCOND: Fairness of the most recent national elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that the last national election was conducted ...

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK
 • RA

ICITLAW: Important for a good citizen - always obey laws

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen always obey laws?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITGOV: Important for a good citizen - support the government on every occasion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to support the government on every occasion?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK
 • RA

ICITVOTE: Important for a good citizen - vote in elections

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to vote in elections?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK
 • RA

ICITTRAD: Important for a good citizen - follow traditions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to follow traditions?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

IMPGCVW: Important for a good citizen - do volunteer work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to do volunteer work meeting the needs of the community without expecting any compensation?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITHELP: Important for a good citizen - support people who are worse off

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to support people who are worse off than themselves?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK
 • RA

ICITOPP: Important for a good citizen - be critical towards the government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to be critical towards the government?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK
 • RA

HLPETIT: Activities aimed to rise govt's awareness about healthcare - Sign a petition

შეკითხვის ტექსტი: Imagine there is an NGO working to raise government's awareness of the problem of affordability of high-quality healthcare for the citizens of Azerbaijan. This NGO is planning several activities. How likely is it that you participate in the following activities organized by this NGO? - Sign a petition

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK
 • RA

HLRALLY: Activities aimed to rise govt's awareness about healthcare - Attend a rally

შეკითხვის ტექსტი: Imagine there is an NGO working to raise government's awareness of the problem of affordability of high-quality healthcare for the citizens of Azerbaijan. This NGO is planning several activities. How likely is it that you participate in the following activities organized by this NGO? - Attend a rally

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK
 • RA

HLCAMP: Activities aimed to rise govt's awareness about healthcare - Door-to-door campaign

შეკითხვის ტექსტი: Imagine there is an NGO working to raise government's awareness of the problem of affordability of high-quality healthcare for the citizens of Azerbaijan. This NGO is planning several activities. How likely is it that you participate in the following activities organized by this NGO? - Door-to-door campaign

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK
 • RA

HLMONEY: Activities aimed to rise govt's awareness about healthcare - Donate money

შეკითხვის ტექსტი: Imagine there is an NGO working to raise government's awareness of the problem of affordability of high-quality healthcare for the citizens of Azerbaijan. This NGO is planning several activities. How likely is it that you participate in the following activities organized by this NGO? - Donate money

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK
 • RA

CNTRDEM: How much of a democracy is country today?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much of a democracy is Azerbaijan today? Is it ...

პასუხები:
 • Not a democracy
 • A democracy with major problems
 • A democracy with minor problems
 • A full democracy
 • DK
 • RA

ATTDEM: Attitude towards democracy

შეკითხვის ტექსტი: Which of these three statements is closest to your own opinion?

პასუხები:
 • Democracy is preferable to any other kind of government
 • Sometimes a non-democratic government can be preferable
 • For me it doesn't matter what kind of government will be
 • DK
 • RA

NATOSUPP: Support of country's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support Azerbaijan's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Equally support and don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

EUSUPP: Support of country's membership in EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent would you support Azerbaijan's membership in the European Union?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Equally support and don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK/RA

FRNDCNTR: Biggest friend of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently the biggest friend of Azerbaijan?

შენიშვნა: Following options were grouped to Other: USA, Azerbaijan, Ukraine, Germany, Georgia, Iran, Pakistan

პასუხები:
 • Turkey
 • Russia
 • No one
 • Other
 • DK/RA

ENEMCNTR: Biggest enemy of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently the biggest enemy of Azerbaijan?

შენიშვნა: Following options were grouped to Other: USA, No one, Turkey, Israel, All countries

პასუხები:
 • Armenia
 • Russia
 • Iran
 • Other
 • DK
 • RA

STLN1: Words best describing respondent's attitudes towards Stalin

შეკითხვის ტექსტი: Which of the words from this CARD best describes your attitude towards Stalin?

პასუხები:
 • Admiration
 • Respect
 • Sympathy
 • Indifference
 • Antipathy
 • Fear
 • Disgust
 • I don't know who Stalin is
 • DK
 • RA

STLN2: Would you like to live and work in a country ruled by the person like Stalin?

შეკითხვის ტექსტი: Would you like to live and work in a country ruled by the person like Stalin?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know who Stalin is

პასუხები:
 • Definitely yes
 • Probably yes
 • Probably no
 • Definitely no
 • DK
 • RA

STLN3_1: Stalin was a wise leader who brought power and prosperity to the Soviet Union

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statements: Stalin was a wise leader who brought power and prosperity to the Soviet union

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know who Stalin is

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Mostly disagree
 • Mostly agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

STLN3_2: Under Stalin's leadership the Soviet people won the Great Patriotic War

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statements: For all Stalin's mistakes and misdeeds, the most important thing is that under is leadership the Soviet people won the Great Patriotic War

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know who Stalin is

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Mostly disagree
 • Mostly agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

STLN3_3: Stalin was a cruel tyrant, responsible for the deaths of millions

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statements: Stalin was a cruel, inhuman tyrant, responsible for the deaths of millions of innocent people

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know who Stalin is

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Mostly disagree
 • Mostly agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

STLN3_4: Our people will always have need of a leader like Stalin

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statements: Our people will always have need of a leader like Stalin, who will come and restore order

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know who Stalin is

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Mostly disagree
 • Mostly agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

STLN4: Stalin's repressions were political crime VS politically necessary

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following opinions about Stalin's acts of repression would you agree with most?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know who Stalin is

პასუხები:
 • Repressions were political crime
 • Repressions were politically necessary
 • DK
 • RA

STLN5: Can the sacrifice of the Soviet people justified by the results achieved?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, can the sacrifices of the Soviet people under the rule of Stalin be justified by the results achieved in the short period of time? Do you think they can be...

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who know who Stalin is

პასუხები:
 • Definitely justified
 • Justified to a certain extent
 • Definitely cannot be justified
 • DK
 • RA

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Azerbaijan. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: Following option: Russian was grouped with Other ethnicity

პასუხები:
 • Azerbaijani
 • Other Caucasian ethnicity
 • Other ethnicity
 • DK/RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK/RA

FRQINTR: Frequency of internet usage

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don't know what the Internet is
 • DK/RA

NOINTWHY: Main reason for not using Internet

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason why you do not use the Internet?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never use the internet
Following options were grouped to Other: Internet is too expensive, Using the Internet would be a threat to, Internet is distasteful or immoral, No access to the Internet

პასუხები:
 • I do not need the Internet
 • Not interested in / Don't want to use the internet
 • No phone line or modem or way to connect the internet
 • I don't know how to use it
 • I don’t have time
 • No access to computer
 • Other
 • DK/RA

INTACEM: Most frequent Internet activity - Receive / send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Receive / send emails

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTASCNA: Most frequent Internet activity - Use social networking sites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use social networking sites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTASKY: Most frequent Internet activity - Use Skype

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use Skype

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTAIMSG: Most frequent Internet activity - Use instant messenger (EXCEPT Skype)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use instant messenger (EXCEPT Skype)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFD: Most frequent Internet activity - Engage in forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Engage in forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACBL: Most frequent Internet activity - Write / read other's blogs

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Write a blog / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACIN: Most frequent Internet activity - Search for information

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSH: Most frequent Internet activity - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Shop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACNW: Most frequent Internet activity - Read / listen to / watch the news

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Read / listen to / watch the news apart from social networking sites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACEN: Most frequent Internet activity - Download / Listen / Watch music/videos

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACGM: Most frequent Internet activity - Play online games

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Play online games

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACDW: Most frequent Internet activity - Visit dating websites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Visit dating websites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACOT: Most frequent Internet activity - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

FLMANDSC: Any foreign language mandatory at schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Azerbaijan?

პასუხები:
 • No foreign language should be mandatory
 • English
 • Russian
 • Other foreign language
 • DK/RA

QUALSCH: During the last 5 years, quality of secondary education ...

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how has the quality of education in Azerbaijan's public secondary schools changed during the last 5 years?

პასუხები:
 • Worsened a lot
 • Worsened
 • Remained the same
 • Improved
 • Improved a lot
 • DK/RA

IDEALNCH: Ideal number of children per family?

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the ideal number of children per family in Azerbaijan?

შენიშვნა: Answers more than 6 were grouped into 6 or more

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more
 • DK/RA

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შენიშვნა: Answer options Roman Catholic Church, Protestant Church, Other Christian Church or group, Judaism were grouped to Other, Sunni Islam and Shia Islam were grouped to Islam

პასუხები:
 • Islam
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELIMP: How important is religion in your daily life?

შეკითხვის ტექსტი: How important is religion in your daily life?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination

პასუხები:
 • Not at all important
 • Not very important
 • Rather important
 • Very important
 • DK/RA

RELSERV: Frequency of attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination

პასუხები:
 • Every day
 • More than once a week
 • Once a week
 • At least once a month
 • Only on special holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELFAST: Frequency of fasting when required by religious traditions

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religious traditions?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

RLGIOUS: How religious would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how religious would you say you are?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who consider themselves as the members of any religious denomination
The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Not at all religious
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very religious
 • DK/RA

ARDA12: How often do you have contact with members of Orthodox Church?

შეკითხვის ტექსტი: About how often do you personally have contact with members of the following religious groups? - Georgian, Russian or Greek Orthodox Church

პასუხები:
 • Never or almost never
 • A few times each year
 • A few times each month
 • A few times each week
 • Every day
 • DK
 • RA

ARDA13: How often do you have contact with Judaists?

შეკითხვის ტექსტი: About how often do you personally have contact with members of the following religious groups? - Judaists

პასუხები:
 • Never or almost never
 • A few times each year
 • A few times each month
 • A few times each week
 • Every day
 • DK
 • RA

ARDA14: How often do you have contact with Shia muslims?

შეკითხვის ტექსტი: About how often do you personally have contact with members of the following religious groups? - Shia muslims

პასუხები:
 • Never or almost never
 • A few times each year
 • A few times each month
 • A few times each week
 • Every day
 • DK
 • RA

ARDA15: How often do you have contact with Sunni muslims?

შეკითხვის ტექსტი: About how often do you personally have contact with members of the following religious groups? - Sunni muslims

პასუხები:
 • Never or almost never
 • A few times each year
 • A few times each month
 • A few times each week
 • Every day
 • DK
 • RA

ARDA16: How often do you have contact with atheists?

შეკითხვის ტექსტი: About how often do you personally have contact with members of the following religious groups? - atheists

პასუხები:
 • Never or almost never
 • A few times each year
 • A few times each month
 • A few times each week
 • Every day
 • DK
 • RA

ARDA22: Reaction on family member doing business with members of Orthodox Church?

შეკითხვის ტექსტი: How would you react if a family member did business with a member of the following religious group? - Georgian, Russian or Greek Orthodox Church

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA23: Reaction on family member doing business with Judaists?

შეკითხვის ტექსტი: How would you react if a family member did business with a member of the following religious group? - Judaists

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA24: Reaction on family member doing business with Shia muslims?

შეკითხვის ტექსტი: How would you react if a family member did business with a member of the following religious group? - Shia muslims

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA25: Reaction on family member doing business with Sunni muslims?

შეკითხვის ტექსტი: How would you react if a family member did business with a member of the following religious group? - Sunni muslims

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA26: Reaction on family member doing business with atheists?

შეკითხვის ტექსტი: How would you react if a family member did business with a member of the following religious group? - atheists

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA32: React on family member marrying member of Orthodox Church?

შეკითხვის ტექსტი: And how would you react if a family member married a member of the following religious group? - Georgian, Russian or Greek Orthodox Church

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA33: Reaction on family member marrying Judaist?

შეკითხვის ტექსტი: And how would you react if a family member married a member of the following religious group? - Judaists

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA34: Reaction on family member marrying Shia muslim?

შეკითხვის ტექსტი: And how would you react if a family member married a member of the following religious group? - Shia muslims

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA35: Reaction on family member marrying Sunni muslim?

შეკითხვის ტექსტი: And how would you react if a family member married a member of the following religious group? - Sunni muslims

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA36: Reaction on family member marrying an atheist?

შეკითხვის ტექსტი: And how would you react if a family member married a member of the following religious group? - atheists

პასუხები:
 • Strongly object
 • Somewhat object
 • Object a little
 • Not object at all
 • DK
 • RA

ARDA41: Agree or disagree - God is angered by my sins

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements about God? - God is angered by my sins

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Undecided
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

ARDA42: Agree or disagree - God rewards the faithful with major successes

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements about God? - God rewards the faithful with major successes

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Undecided
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

ARDA43: Agree or disagree - God punishes sinners with terrible woes

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements about God? - God punishes sinners with terrible woes

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Undecided
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

ARDA44: Agree or disagree - God clearly shows the difference between right and wrong

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements about God? - God clearly shows the difference between right and wrong

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Undecided
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

ARDA45: Agree or disagree - God is directly involved in world affairs

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements about God? - God is directly involved in world affairs

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Undecided
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

ARDA46: Agree or disagree - God is directly involved in my affairs

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statements about God? - God is directly involved in my affairs

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Undecided
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

ARDA51: Describes or not: God is distant

შეკითხვის ტექსტი: How well do you feel that each of the following words describes God? - God is distant

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very well
 • Undecided
 • Somewhat well
 • Very well
 • DK
 • RA

ARDA52: Describes or not: God is ever-present

შეკითხვის ტექსტი: How well do you feel that each of the following words describes God? - God is ever-present

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very well
 • Undecided
 • Somewhat well
 • Very well
 • DK
 • RA

ARDA53: Describes or not: God is forgiving

შეკითხვის ტექსტი: How well do you feel that each of the following words describes God? - God is forgiving

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very well
 • Undecided
 • Somewhat well
 • Very well
 • DK
 • RA

ARDA54: Describes or not: God is loving

შეკითხვის ტექსტი: How well do you feel that each of the following words describes God? - God is loving

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very well
 • Undecided
 • Somewhat well
 • Very well
 • DK
 • RA

ARDA55: Describes or not: God is punishing

შეკითხვის ტექსტი: How well do you feel that each of the following words describes God? - God is punishing

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very well
 • Undecided
 • Somewhat well
 • Very well
 • DK
 • RA

ARDA56: Describes or not: God is wrathful

შეკითხვის ტექსტი: How well do you feel that each of the following words describes God? - God is wrathful

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very well
 • Undecided
 • Somewhat well
 • Very well
 • DK
 • RA

MIGSHRT: Interested in temporary emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Azerbaijan for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EMIGRAT: Interested in permanent emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Azerbaijan forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PAYBRIB: Paid a bribe during the last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any member of your household been in a situation during the last 12 months when you/they had to pay a bribe in order to get a service or to obtain preferential treatment or consideration?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

RESPEDU: Respondent's education

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's education

შენიშვნა: The question was recoded. Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's marital status

შენიშვნა: The question was recoded. Options Separated and Divorced were grouped.

პასუხები:
 • Never married
 • Married: official state marriage only
 • Married: religious ceremony only
 • Married: both state marriage and religious ceremony
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Divorced/Separated
 • Widow/Widower

ECONSTN: Assessment of HH's economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Not enough money for food
 • Enough money for food only
 • Enough money food and clothes
 • Enough money for some durables
 • Enough money for everything needed
 • DK
 • RA

OWNCOTV: HH owns - Color television

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns color television

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNDIGC: HH owns - Digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns digital photo camera

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNWASH: HH owns - Automatic washing machine

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNDVDP: HH owns - DVD player

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns DVD player

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNFRDG: HH owns - Refrigerator

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNAIRC: HH owns - Air conditioner

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNCARS: HH owns - Car

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns car

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNLNDP: HH owns - Land linephone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns land line phone

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNCELL: HH owns - Cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CELLINT: HH owns - Activated Internet access from cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns activated Internet access from your personal cell phone

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned cell phones

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: HH owns - Personal computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WEBHOME: HH has internet access from the home computer/laptop

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns Internet access from your home computer

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who owned personal computers

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMBRED: Does HH limit consumption of bread, pasta?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMMILK: Does HH limit consumption of butter, milk?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOUL: Does HH limit consumption of poultry?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Poultry / Chicken meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMBEEF: Does HH limit consumption of beef?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Beef

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPORK: Does HH limit consumption of pork?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Pork

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

LIMFISH: Does HH limit consumption of fish?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Fish

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMVEGS: Does HH limit consumption of fruit, vegetables?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Fruit, vegetables, EXCEPT potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOTA: Does HH limit consumption of potatoes?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMSWEE: Does HH limit consumption of sweets and chocolates?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Sweets and chocolates

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMELEC: Does HH limit consumption of electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Electricity

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMGASS: Does HH limit consumption of gas?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Gas

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMTRAN: Does HH limit consumption of transportation?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Transportation

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOMONFD: Not enough money to buy food for past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the past 12 months, how often did it happen that you did not have enough money to buy the food you or your family needed?

პასუხები:
 • Every day
 • Every week
 • Every month
 • Less often
 • Never
 • DK
 • RA

NOEATBR: Respondent would never eat - Bread, pasta

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATBM: Respondent would never eat - Butter, milk

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATCH: Respondent would never eat - Poultry

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Poultry / Chicken meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATBEE: Respondent would never eat - Beef

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Beef

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATPRK: Respondent would never eat - Pork

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Pork

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATFI: Respondent would never eat - Fish

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Fish

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATFR: Respondent would never eat - Fruit

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Fruit

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATVE: Respondent would never eat - Vegetables, except potatoes

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Vegetables, except potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATPO: Respondent would never eat - Potatoes

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

NOEATSWE: Respondent would never eat - Sweets and Chocolate

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Sweets and Chocolate

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK
 • RA

MONYTOT: HH monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • DK
 • RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51- 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • DK
 • RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food? Have you borrowed money ...

შენიშვნა: Option Each week was grouped to Each month

პასუხები:
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK
 • RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities? Have you borrowed money ...

პასუხები:
 • Each week
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK
 • RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Azerbaijan today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

FUTRUNG: Perceived economic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK
 • RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as ...

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

MININCN: Minimal monthly income for normal life (in USD)

შეკითხვის ტექსტი: What is the minimal monthly income that would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • 250 or less
 • 251-500
 • 501-1000
 • 1001-2500
 • 2501 or more
 • DK/RA

CHLDFIN: Expected financial situation of children

შეკითხვის ტექსტი: Do you think your children will be better off or worse off financially than you are when they are your age?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Worse off
 • The same
 • Better off
 • DK
 • RA

LISTENO: Did anybody else listen the interview?

შეკითხვის ტექსტი: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

პასუხები:
 • During the entire interview
 • Most of the time
 • While answering questions for section A or C
 • Not less than half of the interview except section A or C
 • For only a few questions except for section A or C
 • No

FRQDIST: Frequency of respondent being distracted

შეკითხვის ტექსტი: How often was the respondent distracted during the interview?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQKNOW: Respondent lacking knowledge in questions asked

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel that the respondent lacked knowledge about the questions you asked?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQRLCT: Frequency of respondent being reluctant

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel the respondent was reluctant to answer the questions?

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (fewer than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

RESPINL: Respondent's level of intelligence

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, how would you rate the respondent's level of intelligence?

პასუხები:
 • Not at all intelligent
 • Not very intelligent
 • Average
 • Intelligent
 • Very intelligent

RESPTIR: How tired was respondent at the end of the interview?

შეკითხვის ტექსტი: How tired was the respondent in the end of the interview?

შენიშვნა: The scale was changed from 10-point into 5-point

პასუხები:
 • Very tired
 • 2
 • 3
 • 4
 • Not at all tired

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Azerbaijani

HHSIZE: Total number of people per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of people per household

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

HHASIZE: Total number of adults per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

მოიძებნა: 241 შედეგი