Frequency distribution (%)
Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող33
Պետական կազմակերպության /ընկերության/ ձեռնարկության աշխատող30
Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը)24
Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը)4
Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող3
Փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի աշխատող տ/տ-յան արտադրություն2
Այլ 5
ՉԳ/ՀՊ0

WORKTYP: Հիմնական աշխատատեղի կարգավիճակը և տեսակը

Question text: Խոսելով միայն Ձեր հիմնական զբաղվածության մասին, հետևյալներից ո՞րն է լավագույնս նկարագրում Ձեր կարգավիճակը և աշխատավայրի տեսակը։

Note: Հարցը տրվել է աշխատանք ունեցող հարցվողներին։
«Արտերկրյա կամ միջազգային կազմակերպության, ընկերության», «ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության» և «աշխատակազմի տեղական կամ միջազգային հասարակական կամ ոչ առևտրային կազմակերպությունում աշխատող» տարբերակները խմբավորվել են «օտարերկրյա կազմակերպության / ընկերության աշխատող» տարբերակում։

Values:
  • Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող
  • Պետական կազմակերպության /ընկերության/ ձեռնարկության աշխատող
  • Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը)
  • Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը)
  • Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող
  • Փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի աշխատող տ/տ-յան արտադրություն
  • Այլ
  • ՉԳ/ՀՊ

WORKTYP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները