Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Factsheet

Կովկասյան բարոմետրը՝ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների և քաղաքական դիրքորոշումների վերաբերյալ տնային տնտեսությունների ամենամյա հարցում է, որն իրականացնում են Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնները Հարավային Կովկասի երեք երկրներում՝ Ադրբեջանում, Հայաստանում և Վրաստանում: Ծրագիրն սկսվել է 2004թ.-ին: Համապետական մակարդակով ներկայացուցչական տվյալները հասանելի են սկսած 2008թ.: 2015, 2017 և 2019 թվականներին հարցումներն իրականացվել են միայն Հայաստանում և Վրաստանում:

Բնակչություն: Չափահաս (18 և ավելի տարեկան):

Ընտրանքի դիզայնը. Բազմաստիճան քլաստերային ընտրանք՝ նախնական շերտավորմամբ:

Ընտրանքի չափը. 1491 հարցված:

Պատասխանների մակարդակը. 37%

Հարցման եղանակը. համակարգչային oժանդակությամբ դեմ-առ-դեմ հարցումներ: (CAPI)

Հարցազրույցի լեզուն Հայերեն:

Դաշտային աշխատանքների ժամկետները: 2020 թվականի փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 15-ը: 2020

Արդյունքները կշռված են:

Պատասխանատու հետազոտող: Դոկտոր Դավիդ Սիչինավա, Կովկասյան բարոմետր ծրագրի համակարգող:

Կոնտակտներ հավելյալ տեղեկությունների համար: Դավիդ Սիչնավա david@crrccenters.org

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները