ქვეყანათაშორისი ბაზები (%)სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობაგანათლებასაბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთებამთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვამშენებლობატრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტაჯანდაცვა და სოციალური დაცვამრეწველობასასტუმროები, რესტორნები ან კაფეებიფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმეელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგებასხვაუარი პასუხზე
სომხეთი14121297766333170
საქართველო15151385543532220

WORKSEC: დასაქმების სფერო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული
პასუხის ვარიანტები: სამოქალაქო საზოგადოება/არასამთავრობო, სამთო მრეწველობა, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, მასმედია და მეთევზეობა დაჯგუფდა სხვასთან ერთად.

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • განათლება
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • მშენებლობა
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • მრეწველობა
 • სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება
 • სხვა
 • უარი პასუხზე

WORKSEC სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2019 ქვეყანათაშორისი ბაზა (სომხეთი და საქართველო)

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.