სიხშირის განაწილება (%)
განათლება15
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა15
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება13
მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა8
მშენებლობა5
ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა5
სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები5
ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა4
მრეწველობა3
ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე3
ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება2
სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები2
სამთო მრეწველობა 1
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა1
მასმედია1
მეთევზეობა1
სხვა (მიუთითეთ)17
უარი პასუხზე0

WORKSEC: დასაქმების სფერო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • განათლება
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • მშენებლობა
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • მრეწველობა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება
 • სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • სამთო მრეწველობა
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა
 • მასმედია
 • მეთევზეობა
 • სხვა (მიუთითეთ)
 • უარი პასუხზე

WORKSEC სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2019 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2019 წლის 9 ოქტომბრიდან 2019 წლის 4 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.