სიხშირის განაწილება (%)
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა მეტყევეობა ან მეთევზეობა14
განათლება11
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება10
ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა6
მშენებლობა6
ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა8
მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა4
ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე4
მრეწველობა5
სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები3
სხვა28
არ ვიცი/უარი პასუხზე2

WORKSEC: მიმდინარე სამსახურის სფერო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებული
პასუხის ვარიანტები: სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები, ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან წყალმომარაგება, სამთო მრეწველობა, სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები დაჯგუფდა სხვა პასუხების ვარიანტთან. პასუხების ვარიანტი სოფლის მეურნეობა, ნადირობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა დაჯგუფდა, როგორც სოფლის მეურნეობა, ნადირობა მეტყევეობა ან მეთევზეობა

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა მეტყევეობა ან მეთევზეობა
 • განათლება
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა
 • მშენებლობა
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • მრეწველობა
 • სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKSEC სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2015 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა.
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2015 წლის 13 ოქტომბრიდან 2015 წლის 19 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.