სიხშირის განაწილება (%)
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა31
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება12
მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა11
განათლება10
ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა7
ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა5
მშენებლობა4
ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე4
სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები3
მრეწველობა2
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა2
ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება2
სხვა 7
უარი პასუხზე0

WORKSEC: ძირითადი სამუშაოს სექტორი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მუშაობენ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე ან არიან თვითდასაქმებული
პასუხის ვარიანტები: 'მეთევზეობა', 'სამთო მრეწველობა', 'სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები', 'მასმედია' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • მრეწველობა
 • ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება
 • მშენებლობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • განათლება
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • სხვა
 • უარი პასუხზე

WORKSEC სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

გამოკითხვა მუნიციპალური სერვისების შესახებ გორში, 2018

კვლევა მიზნად ისახავდა გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სერვისების მიწოდების შეფასებას, თვითმმართველობის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ფორმების გამოკვეთას და მოსახლეობის განწყობების შესწავლას. კვლევა ჩატარდა გორის საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის "საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში" ფარგლებში.

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.