ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება, 2018

დასახლებები/თემები საქართველოში, რომლებმაც დაკარგეს საკუთარი წევრები სირიასა და ერაყის კონფლიქტებში: საჭიროებების შეფასება

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ


მოსახლეობა: მასობრივი გამოკითხვა დაწყვილებული შერჩევის მეთოდით: დაწყვილების (matching) მეთოდის გამოყენებით გამოვლინდა საქართველოში არსებული მსგავსი დასახლებები მათ შორის, რომლებმაც დაკარგეს და არ დაუკარგავთ თემის მცხოვრებლები სირიის ან ერაყის კონფლიქტის შედეგად

შერჩევის დიზაინი: მრავალწევრი დაწყვილების მეთოდი გენეტიკური შეწონვით

შერჩევის ზომა: 1,180 რესპონდენტი

გამოპასუხების რაოდენობა: 73%

გამოკითხვის მეთოდი: კომპიუტერის მეშვეობით პირისპირი გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული.

საველე სამუშაოების თარიღები: ივნისი 6, 2018 - ივლისი 30, 2018.

ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება, 2018

დასახლებები/თემები საქართველოში, რომლებმაც დაკარგეს საკუთარი წევრები სირიასა და ერაყის კონფლიქტებში: საჭიროებების შეფასება

  • ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ წარმოადგენს ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის, თბილისში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოსა და მათთან დაკავშირებული რომელიმე ორგანიზაციის მოსაზრებებს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მონაცემები შესაძლოა განსხვავდებოდეს კვლევის ანგარიშის შედეგებთან მონაცემებზე ჩატარებელი განსხვავებული სტატისტიკური ოპერაციების გამო.

პასუხების ანალიზი