კავკასიის ბარომეტრი 2013 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2013 წლის 3 ოქტომბრიდან 2013 წლის 11 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2013 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2013 წლის 3 ოქტომბრიდან 2013 წლის 11 ნოემბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • მამაკაცი
 • ქალი

AGEGROUP: ასაკობრივი ჯგუფი

შეკითხვის ტექსტი: ასაკობრივი ჯგუფი

შენიშვნა: ცვალდი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან

პასუხები:
 • 18 - 35
 • 36 - 55
 • 56+

ACTPBLM: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: დაესწრო საჯარო შეხვედრას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაესწრო საჯარო შეხვედრას

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

ACTMEDIA: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: გააგზავნეთ წერილი, ან დარეკეთ გაზეთში, ტელევიზიაში ან რადიოში.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - გააგზავნეთ წერილი, ან დარეკეთ გაზეთში, ტელევიზიაში ან რადიოში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTINTNT: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: ინტერნეტის მეშვეობით გააკეთეთ კომენტარი ელექტრონული მედია პუბლიკაციის ან ვიდეოს შესახებ.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ინტერნეტის მეშვეობით გააკეთეთ კომენტარი ელექტრონული მედია პუბლიკაციის ან ვიდეოს შესახებ.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTREST: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: წახვედით რესტორანში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - წახვედით რესტორანში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

ACTCHAR: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: შეწირეთ თანხა ქველმოქმედების მიზნით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - შეწირეთ თანხა ქველმოქმედების მიზნით, მათ შორის - მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით, ან მიეცით ფული მათხოვარს.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTVLNT: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში?- იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე სამუშაო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTDNCH: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: შეწირეთ ფული ეკლესიას ან მეჩეთს.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - შეწირეთ ფული ეკლესიას ან მეჩეთს.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTTHEA: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: წახვედით თეატრში ან კინოში.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - წახვედით თეატრში ან კინოში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTRESDT: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: დაეხმარეთ ვინმეს დავის მოგვარებაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაეხმარეთ ვინმეს დავის მოგვარებაში ან შეარიგეთ მოდავეები.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCHORE: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: დაეხმარეთ მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო საქმეებში ან ბავშვის მოვლაში.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - დაეხმარეთ მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო საქმეებში ან ბავშვის მოვლაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTCLEAN: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: მიიღეთ მონაწილეობა საჯარო სივრცის დასუფთავებაში.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - მიიღეთ მონაწილეობა სადარბაზოს, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს, ან სხვა მსგავსი ადგილის დასუფთავებაში.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ACTSPET: საქმიანობა უკანასკნელი ექვსი თვის მანძილზე: ხელი მოაწერეთ პეტიციას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში? - ხელი მოაწერეთ პეტიციას, ონლაინ პეტიციის ჩათვლით.

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RATEHAP: რამდენად ბედნიერი ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად ბედნიერი ხართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან უბედური
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბედნიერი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GALLTRU: ადამიანების უმეტესობას შეიძლება ენდო

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ
 • 2
 • 3
 • 4
 • ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HLTHRAT: როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CIGAVGD: ეწევით თუ არა?

შეკითხვის ტექსტი: კვირაში რამდენ ღერ სიგარეტს ეწევით საშუალოდ?

შენიშვნა: ღია კითხვა დაიხურა დიახ/არა პასუხების მეშვეობით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

REGEXCER: ვარჯიშობთ თუ არა სისტემატიურად კვირაში 2 საათს მაინც?

შეკითხვის ტექსტი: ვარჯიშობთ თუ არა სისტემატიურად კვირაში 2 საათს მაინც?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DISCPRPR: პირადი პრობლემების განხილვის სიხშირე ახლო ნათესავებთან და მეგობრებთან

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც ახლო ნათესავებს ან მეგობრებს ხვდებით, რამდენად ხშირად განიხილავთ ერთმანეთის პირად პრობლემებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSINUSA: ამერიკელებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ამერიკელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARM: სომხებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს სომეხთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZE: აზერბაიჯანელებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აზერბაიჯანელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINEUR: ევროპელებთნ საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ევროპელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINGEO: ქართველებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქართველთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSINIRA: ირანალებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ირანელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINJEW: ებრაელებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ებრაელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINKUR: ქურთებთან, იეზიდებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქურთთან, იეზიდთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINRUS: რუსებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს რუსთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINTUR: თურქებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINABK: აფხაზებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აფხაზთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINOSS: ოსებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ოსთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINARG: საქართველოში მცხოვრებ სომხებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BUSINAZG: საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWUSA: ამერიკელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWARM: სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

MARWAZE: აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

MARWEUR: ევრპელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ევროპელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWGEO: ქართველთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWIRA: ირანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWJEW: ებრაელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWKUR: ქურთან, იეზიდთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქურთთან, იეზიდთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWRUS: რუსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას რუსსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

MARWTUR: თურქთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას თურქთთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWABK: აფხაზთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWOSS: ოსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MARWAZG: საქართველოში მცხროვრებ აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAMCLAB: გყავთ თუ არა საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CLFRDAB: გყავთ თუ არა საზღვარგარეთ მცხოვრები ახლო მეგობარი?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

FATEINLF: ფატალიზმის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან რომელს უფრო ეთანხმებით? კოდი ‘1’ ნიშნავს „ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს”.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება
 • 2
 • 3
 • 4
 • ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIFESAT: ცხოვრებით კმაყოფილება მთლიანობაში

შეკითხვის ტექსტი: ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი ახლანდელი ცხოვრებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვარ კმაყოფილი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EXPREPN: მოლოდინი: ახლო ადამიანები დაგეხმარებიან თქვენი სახლის ან ბინის რემონტის დროს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მოსალოდნელია, ან რამდენად არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენი ახლო ნათესავები, მეგობრები და მეზობლები დაგეხმარებიან თქვენი სახლის ან ბინის რემონტის დროს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მოსალოდნელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სავსებით მოსალოდნელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EXPILL: მოლოდინი: ახლო ადამიანები მოგივლიან, თუ ავად გახდებით?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მოსალოდნელია, ან რამდენად არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენი ახლო ნათესავები, მეგობრები და მეზობლები მოგივლიან, თუ ავად გახდებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მოსალოდნელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სავსებით მოსალოდნელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EXPMON: მოლოდინი: ახლო ადამიანები გასესხებენ ფულს ერთი თვით თქვენი ჩვეულებრივი ხარჯებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მოსალოდნელია, ან რამდენად არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენი ახლო ნათესავები, მეგობრები და მეზობლები გასესხებენ ფულს ერთი თვით თქვენი ჩვეულებრივი ხარჯებისთვის?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მოსალოდნელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სავსებით მოსალოდნელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSDVRS: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა განქორწინება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - განქორწინება?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს არის გამართლებული
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSABOR: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა აბორტი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - აბორტის გაკეთება?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს არის გამართლებული
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JUSSPOUS: ყოველთვის გამართლებულია თუ არა მეუღლის ღალატი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული - მეუღლის ღალატი?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს არის გამართლებული
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUGOCH: საქართველოს მართმადიდებლური ეკლესიისადმი ნდობა

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HAVEJOB: გაქვთ თუ არა სამსახური?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ სამსახური?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული EMPLSIT ცვლადიდან

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNEMYRS: უმუშევრობის ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან არ გაქვთ სამსახური?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • არასოდეს მქონია სამსახური
 • 5 წელზე ნაკლები
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • 20 წელზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTSTJOB: სამსახურით დაინტერესება

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვენენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LOOKJOB: სამსახურის ძებნა ბოლო 4 კვრის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBSTART: მუშაობის დაწყების შესაძლებლობა მომდევნო 14 დღის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტს, რომელებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WORKTYP: მიმდინარე სამსახურის ტიპი და სამსახურში დაკავებული პოზიციის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვნენ დასაქმებული
პასუხების ვარიანტი ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ/საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში და ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციააში/ბიზნესში დაჯგუფდა, როგორც ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიციაში/ბიზნესში

პასუხები:
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • საკუთარი ბიზნესი დაქირავებულებთან ერთად
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ საწარმოში.
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WORKYRS: დასაქმებულობის ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან მუშაობთ ამ სამსახურში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • ერთ წელზე ნაკლები
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WORKSEC: მიმდინარე სამსახურის სფერო

შეკითხვის ტექსტი: ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვნენ დასაქმებული
პასუხების ვარიანტი სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები, ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან წყალმომარაგება, სამთო მრეწველობა, სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები დაჯგუფდა სხვა პასუხების ვარიანტთან. პასუხების ვარიანტი სოფლის მეურნეობა, ნადირობა, მეტყევეობა და მეთევზეობა დაჯგუფდა, როგორც სოფლის მეურნეობა, ნადირობა მეტყევეობა ან მეთევზეობა

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა მეტყევეობა ან მეთევზეობა
 • განათლება
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა,
 • მშენებლობა
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • მრეწველობა
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBDESC: ჩამოთვლილთაგან, რომელი უფრო შეესაბამება თქვენ სამუშაოს?

შეკითხვის ტექსტი: ჩამოთვლილთაგან, რომელი უფრო შეესაბამება თქვენ სამუშაოს?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვნენ დასაქმებული
პასუების ვარიანტი შეიარაღებულ ძალებში მომუშავე პერსონალი, მენეჯერი დაჯგუფდა სხვა პასუხების კატეგორიაში

პასუხები:
 • მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
 • მომსახურების ან სავაჭრო სფეროს მუშაკი
 • სოფლის მეურნეობის / მეტყევეობის / მეთევზეობის დარგის კვალიფიციური მუშაკი
 • ხელოსანი და მონათესავე პროფესიების მუშაკი
 • არაკვალიფიციური მუშა
 • შუალედური რგოლის სპეციალისტი ან ტექნიკოსი
 • ოფისში მომუშავე დამხმარე პერსონალი
 • სამრწეველო დანადგარების, მოწყობილობების, მანქანების ოპერატორი / ამწყობი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JOBSATFN: სამსახურით კმაყოფილება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ზოგადად რამდენად კმაყოფილი, ან რამდენად უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • ძალიან უკმაყოფილო
 • საკმაოდ უკმაყოფილო
 • საშუალოდ
 • საკმაოდ კმაყოფილი
 • ძალიან კმაყოფილი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKVAL: ვგრძნობ, რომ სამსახურში ჩემს შრომას აფასებენ.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას - ვგრძნობ, რომ სამსახურში ჩემს შრომას აფასებენ?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FAIRCOM: მაქვს სათანადო ანაზღაურება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას - მაქვს სათანადო ანაზღაურება?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JBNEEDED: ვაკეთებ საქმეს, რომელიც ბევრ ადამიანს სჭირდება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას - ვაკეთებ საქმეს, რომელიც ბევრ ადამიანს სჭირდება?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელებიც იყვნენ დასაქმებული

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PERSINC: პირადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის ყველა წყარო, რაც გასულ თვეში გქონდათ.

შენიშვნა: პასუხების ვარიანტი USD 401 - 800, USD 801 - 1200 და USD 1200-ზე მეტი დაჯგუფდა, როგორც USD 400-ზე მეტი

პასუხები:
 • USD 50-მდე
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400+
 • არ მაქვს პირადი შემოსავალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SAVPERS: გაქვთ თუ არა პირადი დანაზოგი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად პირადი დანაზოგი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEBTPERS: გაქვთ თუ არა ვალი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად ვალი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWEMON: მართებს თუ არა ვინმეს თქვენი ფული?

შეკითხვის ტექსტი: მართებს თუ არა ამჟამად ვინმეს თქვენი ფული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

BANKACC: გაქვთ თუ არა ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NEWHHJOB: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBLOST: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKRLT: ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რაიმე სამუშაოს შესრულება ოჯახის ან ახლო ნათესავის ბიზნესისთვის

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, შეგისრულებიათ თუ არა რაიმე სამუშაო ერთი საათი მაინც თქვენი ოჯახის ან ახლო ნათესავის კერძო ბიზნესისთვის?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ, ვიმუშავე ანაზღაურების გარეშე
 • დიახ, ვიმუშავე და მივიღე ანაზღაურება
 • არა, არ მიმუშავია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GETJOBF: სამსახურის შოვნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?

შენიშვნა: პასუხების ვარიანტი საჭირო ხალხის პატივისცემა და გარეგნობა დაჯგუფდა, როგორც სხვა

პასუხები:
 • ნაცნობობა
 • განათლება
 • პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება
 • გამართლება
 • შრომისმოყვარეობა
 • ნიჭი
 • ასაკი
 • სხვა
 • არ ვიცი

POLDIRN: ქვეყნის საშინაო პოლიტიკის მიმართულება

შეკითხვის ტექსტი: არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით?

პასუხები:
 • პოლიტიკა უეჭველად არასწორი მიმართულებით მიდის.
 • პოლიტიკა ძირითადად არასწორი მიმართულებით მიდის.
 • პოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება.
 • პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის.
 • პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით მიდის.
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

QUALINF: ქართული ტელევიზიების მიერ ხალხისთვის ინფორმაციის მიწოდება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • საკმაოდ ცუდად
 • საშუალოდ
 • საკმაოდ კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა - ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUBANK: ნდობა - ბანკები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ბანკებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUEDUC: ნდობა - საგანმანათლებლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა - ჯარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა - პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUEXEC: ნდობა - აღმასრულებელი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს) ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა - პრეზიდენტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPPS: ნდობა- პოლიტიკური პარტიები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა - მასმედია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მასმედიას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა - ადგილობრივი მთავრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადგილობრივ მთავრობას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა - რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტი რომელსაც რესპონდენტი მიეკუთვნება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა - სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTEU: ნდობა - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTUN: ნდობა - გაერო

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPISS1: ქვეყნაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

შენიშვნა: ვარიანტები დაბალი ხელფასები, ფასების ზრდა/ინფლაცია, განათლების დაბალი ხარისხი, ადამიანის უფლებების დარღვევა, სასამართლოების არასამართლიანობა, ნატოში გაუწევრიანებლობა, კორუფცია, უსამართლო არჩევნები, პრეფესიული განათლების ხელმიუწვდომლობა, საკუთრების უფლების დარღვევა, გენდერული უთანასწორობა, რელიგიური შეუწყნარებლობა, ემიგრაცია დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია

პასუხები:
 • უმუშევრობა
 • სიღარიბე
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა
 • ჯანდაცვის არახელმისაწვდომობა
 • დაბალი პენსიები
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS2: ქვეყანაში არსებული მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?

შენიშვნა: ვარიანტები ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე, ადამიანის უფლებების დარღვევა, არასამართლიანი სასამართლო,პროფესიული ან უმაღლესი სასაწავლებლების მატერიალური ხელმიუწვდომლობა, საკუთრების უფლების დარღვევა, ემიგრაცია, რელიგიური შეუწყნარებლობა, კორუფცია, გენდერული უთანასწორობა, ნატოში გაუწევრიანებლობა, უსამართლო არჩევნები დაჯგუფდა როგორც სხვა კატეგორია

პასუხები:
 • სიღარიბე
 • უმუშევრობა
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა
 • ჯანდაცვის არახელმისაწვდომობა
 • ფასების ზრდა/ინფლაცია
 • დაბალი ხელფასები
 • დაბალი პენსიები
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISCPOL: რამდენად ხშირად განიხილავთ მეგობრებთან/ახლო ნათესავებთან პოლიტიკას/მიმდინარე მოვლენებს?

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც მეგობრებთან და ახლო ნათესავებთან ერთად ხართ, რამდენად ხშირად განიხილავთ პოლიტიკას და მიმდინარე მოვლენებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • არასდროს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAIRTRT: ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა ხალხს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს? თქვენ ამ მოსაზრებას სრულად ეთანხმებით, ძირითადად ეთანხმებით, ძირითადად არ ეთანხმებით თუ საერთოდ არ ეთანხმებით?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ძირითადად არ ვეთანხმები
 • ძირითადად ვეთანხმები
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FREESPK: ხალხს აქვს უფლება ღიად თქვან რასაც ფიქრობენ

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თქვენნაირ ადამიანებს აქვთ თუ არა უფლება, რომ ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა მთავრობა როგორც მშობელი VS მთავრობა როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. მთავრობა როგორც მშობელი - სრულიად ვეთანხმები 2. მთავრობა როგორც მშობელი - ვეთანხმები 3. მთავრობა როგორც დაქირავებული - ვეთანხმები 4. მთავრობა როგორც დაქირავებული - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც მშობელი, 3 და 4 როგორც დაქირავებული, 5 - არ ვიცი

პასუხები:
 • მშობელი
 • დაქირავებული
 • არ ვიცი

OWNRSHP: ბიზნესის კერძო საკუთრება VS ბიზნესის სახელმწიფო საკუთრება

შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე მოყვანილია ორი საპირისპირო მოსაზრება. სად მოათავსებდით თქვენს შეხედულებას ამ სკალაზე? მოსაზრება 1: უფრო ხშირი უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი და საწარმოები კერძო საკუთრებაშია. მოსაზრება 2: უფრო ხშირი უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი და საწარმოები სახელმწიფო საკუთრებაშია.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • უფრო ხშირი უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი და საწარმოები კერძო საკუთრებაშია.
 • 2
 • 3
 • 4
 • უფრო ხშირი უნდა იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიზნესი და საწარმოები სახელმწიფო საკუთრებაშია.
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OBJCOUR: სასამართლო სისტემა ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს VS ერთნაირად ეპყრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საქართველოს სასამართლოები ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს, ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა. მოსაზრება 2: საქართველოს სასამართლოები ყველა მოქალაქეს სამართლიანად ექცევა და არავის არ ანიჭებს უპირატესობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - სრულიად ვეთანხმები 2. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - ვეთანხმები 3. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა -ვეთანხმები 4. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც ერთნაირად არ ეპყრობა 3 და 4 როგორც ერთნაირად ეპყრობა 5. - არ ვიცი

პასუხები:
 • სასამართლო ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა.
 • სასამართლო ყველას ერთნაირად ეპყრობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PROTEST: ხალხი უნდა მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში VS არ უნდა მონაწილეობდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა. მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრუილიად ვეთანხმები 2. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - ვეთანხმები 3. საპროტესტო აქციებში არმონაწილეობა - ვეთანხმები 4. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც კი 3 და 4 როგროც არა, 5 - არ ვიცი

პასუხები:
 • ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს
 • ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTPRCP: მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას არჩევნებში შემდეგ კვირას?

შეკითხვის ტექსტი: შემდეგ კვირას რომ ტარდებოდეს საპრეზიდენტო არჩევნები, მიიღებდით თუ არა მონაწილოებას?

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებდით მონაწილეობას
 • ალბათ, არ მიიღებდით მონაწილეობას
 • ალბათ, მიიღებდით მონაწილეობას
 • აუცილებლად მიიღებდით მონაწილეობას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VOTLELE: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ELCOND: ბოლო საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში ჩატარდა ...

პასუხები:
 • თუ სრულიად უსამართლოდ
 • ნაწილობრივ სამართლიანად
 • სრულიად სამართლიანად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITLAW: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITGOV: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე ყოველთვის მხარს უჭერდეს მთავრობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის ყოველთვის მხარი დაუჭიროს მთავრობას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITVOTE: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე მონაწილეობას იღებდეს არჩევნებში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალინ მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITTRAD: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე იცავდეს ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის დაიცვას ტრადიციები?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPGCVW: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე იყოს მოხალისე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე როგორც მოხალისემ, ანუ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITHELP: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე ეხმარებოდეს თავისზე გაჭირვებულს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის დაეხმაროს თავისზე გაჭირვებულებს?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITOPP: მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქე კრიტიკული იყოს მთავრობის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად არ არის მნიშნველოვანი კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CNTRDEM: რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დემოკრატიული
 • დემოკრატიულია, დიდი პრობლემებით
 • დემოკრატიულია, პატარა პრობლემებით
 • სრულიად დემოკრატიულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTDEM: დემოკრატიისადმი დამოკიდებულება

შეკითხვის ტექსტი: მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?

პასუხები:
 • დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია.
 • ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული
 • ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOSUPP: ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი

EUSUPP: ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EECSUPP: ქვეყნის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: და რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MAINFRN: ქვეყნის მთავარი მეგობარი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მეგობარი?

შენიშვნა: ვარიანტები საფრანგეთი, პლონეთი, გერმანია, ისრაელი, ლიტვა, ევროპა, იტალია, ბალტიის პირა ქვეყნები, ჩეხეთი, ჰოლანდია, ბელორუსია, ესპანეთი, დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი, ლატვია დაჯგუფდა როგორც სხვა

პასუხები:
 • აშშ
 • აზერბაიჯანი
 • რუსეთი
 • უკარაინა
 • თურქეთი
 • სომხეთი
 • არცერთი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINENEM: ქვეყნის მთავარი მტერი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?

შენიშვნა: ვარიანტები აზერბაიჯაინი, ყველა ქვეყანა, საქართველო, ჩეხეთი, ჩინეთი, აფხაზეთი, ოსეთი, ირანი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი დაჯგუფდა როგორც სხვა

პასუხები:
 • რუსეთი
 • აშშ
 • თურქეთი
 • არცერთი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: ვარიანტები სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგგუფი, რუსი, იეზიდი ან ქურთი,

პასუხები:
 • ქართველი
 • სომეხი
 • აზერბაიჯანელი
 • სხვა ეროვნების
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROUDETH: რამდენად ამაყობთ ან არ ამაყობთ თქვენი ეროვნებით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ამაყობთ ან არ ამაყობთ იმით, რომ ამ ეროვნების წარმომადგენელი ხართ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვამაყობ
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ვამაყობ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: ვარიანტები დაწყებითი განათლების გარეშე, დაწყებითი განათლება, არასრული საშუალო განათლება, სრული საშუალო განათლება დაჯგუფდა როგორც საშუალო ან დაბალი, არასრული უმაღლესი განათლება, უმაღლესი განათლება და სამეცნიერო ხარისხი დაჯგუფდა როგორც საშუალოზე მაღალი

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RFAEDUC: რესპონდენტის მამის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება მამათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: ვარიანტები დაწყებითი განათლების გარეშე, დაწყებითი განათლება, არასრული საშუალო განათლება, საშუალო განათლება დაჯგუფდა როგორც საშუალო ან საშუალოზე დაბალი, არასრული უმაღლესი განათლება, უმაღლესი განათლება და სამეცნიერო ხარისხი დაჯგუფდა როგორც საშუალოზე მაღალი

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება დედათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: ვარიანტები დაწყებითი განათლების გარეშე, დაწყებითი განათლება, არასრული საშუალო განათლება, საშუალო განათლება დაჯგუფდა როგორც საშუალო ან საშუალოზე დაბალი, არასრული უმაღლესი, უმაღლესი განათლება და სამეცნიერო ხარისხი დაჯგუფდა როგორც საშუალოზე მაღალი

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWRUS: რუსული ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე რუსულში?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWENG: ინგლისური ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე ინგლისურში?

პასუხები:
 • არც ერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWOTH: სხვა უცხო ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე სხვა უცხო ენაში გარდა რუსული და ინგლისური ენებისა?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPABL: კომპიუტერის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი კომპიუტერის (Microsof Office-ის პროგრამები, თამაშების გარდა) ცოდნის დონე?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLMANDSC: სავალდებული ენა საშუალო სკოლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საშუალო სკოლებში?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • ინგლისური
 • რუსული
 • სხვა უცხო ენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNIVADM: სტუდენტის უნივერსიტეტში მიღების საუკეთესო გზა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ იქნება უკეთესი სტუდენტების მიღება საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში?

პასუხები:
 • სტუდენტების მიღება მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე, ცენტრალიზებული ორგანოს (მაგალითად – გამოცდების ეროვნული ცენტრის) ორგანიზებით.
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება ცენტრალიზებული ორგანოს (მაგალითად – გამოცდების ეროვნული ცენტრის) მიერ, და სტუდენტების მიღება უშუალოდ უნვიერსიტეტების მიერ, აბიტურიენტების მიღწევების გათვალისწინებით.
 • მისაღები გამოცდების ჩატარება და სტუდენტების მიღება უშუალოდ უნივერსიტეტების მიერ, სხვა ორგანოების ჩარევის გარეშე.
 • სხვა უცხო ენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

პასუხები:
 • ყოველ დღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOINTWHY: ინტერნეტის გამოუყენებლობის მთავარი მიზეზი

შეკითხვის ტექსტი: რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც არ სარგებლობთ ინტერნეტით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც არასდროს სარგებლობენ ინტერნეტით
შესაძლო პასუხები დრო არ მაქვს, ჩემს დასახლებაში ინტერნეთი ძალიან ნელია უფლება არ მაქვს ვისარგებლო ინტერნეტით დაჯგუფდა, როგორც სხვა.

პასუხები:
 • ხელი არ მიმიწვდება კომპიუტერზე
 • მე არ მჭირდება ინტერნეტი
 • არ მაინტერსებს / არ მინდა ინტერნეტის გამოყენება
 • არ ვიცი, როგორ უნდა გამოვიყენო ინტერნეტი
 • არ მაქვს სატელეფონო ხაზი, ან მოდემი, ან სხვა ტექნიკური საშუალება, რომ შევიდე ინტერნეტში
 • ჩემს დასახლებულ პუნქტში არ არის ინტერნეტი
 • ინტერნეტი ძალიან ძვირია
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEM: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - მეილის მიღება/გაგზავნა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTASCNA: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - სოციალური ქსელებით სარგებლობა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ?? - ვსარგებლობ სოციალური ქსელებით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი

INTASKY: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - სკაიპით სარგებლობა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ სკაიპს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTAIMSG: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ჩატით სარგებლობა (გარდა სკაიპისა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებს რომელიმე სხვა ჩატს (სკაიპის გარდა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACFD: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ფორუმებში მონაწილეობა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვმონაწილეობ (forum) დისკუსიებში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACBL: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ბლოგების წერა/კითხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვწერ ბლოგებს/ვკითხულობ სხვების ბლოგებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACIN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ინფორმაციის მოძიება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? -ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSH: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - შოპინგი

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACNW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ახალი ამბების წაკითხვა/მოსმენა/ყურება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ?? - ვკითხულობ /ვუსმენ/ვუყურებ ახალ ამბებს, სატელევიზიო გადაცემებს, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACEN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - მუსიკის/ვიდეოების მოსმენა/ყურება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვთვირთავ/ვუსმენ/ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეობს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACGM: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ონლაინ-თამაშების მოხმარება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვთამაშობ ინტერნეტ თამაშებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACDW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - პაემნების ვებ-გვერდიბის მოხმარება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACOT: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ახსენა
 • არ ახსენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USEFBWK: მოიხმართ თუ არა ფეისბუქს, კვირაში ერთხელ მაინც?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა ფეისბუკს, კვირაში ერთხელ მაინც?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NUMFBFR: ამჟამად, რამდენი მეგობარი გყავთ ფეისბუქზე?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი მეგობარი გყავთ ამჟამად ფეისბუქზე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით და ფეისბუქით

პასუხები:
 • 50-ზე ნაკლები
 • 51 – 100
 • 101 – 250
 • 251 – 500
 • 501 – 1000
 • 1000-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FBACTVT: როდესაც ფეისბუქით სარგებლობთ, რას აკეთებთ ყველაზე ხშირად?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რას აკეთებთ ყველაზე ხშირად, როდესაც ფეისბუქზე ხართ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით და ფეისბუქით

პასუხები:
 • ვკითხულობ ან ვათვალიერებ მეგობრების მიერ განთავსებულ სიახლეებს (newsfeed).
 • ვდებ ან ვაზიარებ ინფორმაციას / სიახლეებს / ჩემს დაკვირვებებს / ფოტოებს.
 • კომენტარებს ვაკეთებ სხვა ადამიანების პოსტებზე / ფოტოებზე.
 • ვიყენებ ჩატს
 • ვქმნი ჯგუფებს / ღონისძიებებს Facebook-ზე / ვაგზავნი მოსაწვევებს.
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FBOPNEXP: გიადვილდებათ თუ გიჭირთ ფეისბუქზე დააფიქსიროთ საკუთარი აზრი?

შეკითხვის ტექსტი: ჩვეულებრივ, გიადვილდებათ თუ გიჭირთ საკუთარი აზრის დაფიქსირება მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ Facebook-ზე, სტატუსის ან კომენტარის მეშვეობით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით და ფეისბუქით

პასუხები:
 • მიადვილდება
 • მიჭირს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IDEALNCH: შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენია შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი
 • რასაც ღმერთი მომცემს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RELGION: რესპოდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში RELGNEW ცვლადიდან.

პასუხები:
 • მართმადიდებლურ ეკლესია
 • ისლამი
 • სომხურ სამოციქულო ეკლესია
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELIMP: თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის ძალინ მნიშვნელოვანი
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

პასუხები:
 • უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELFAST: მარხვის სიხშირე, როდესაც ამას მოითხოვს რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია?

პასუხები:
 • ყოველთვის მარხულობთ
 • ხშირად მარხულობთ
 • ხანდახან მარხულობთ
 • იშვიათად მარხულობთ
 • არასდროს არ მარხულობთ
 • არ ვიცი

RLGIOUS: რამდენად რელიგიური ხართ?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, რამდენად რელიგური ადამიანი ხართ?

შენიშვნა: შეკითხვა 10-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვარ რელიგიური
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან რელიგიური ვარ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MIGSHRT: დაინტერესებული ხართ თუ არა დროებითი ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

EMIGRAT: დაინტერესებული ხართ თუ არა სამუდამო ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PAYBRIB: გადაიხადა თუ არა ქრთამი უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს თუ გადაგიხდიათ ქრთამი უკეთესი მომსახურების ან რაიმე სახის უპირატესობის მიღების მიზნით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPMAR: რესპოდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: რესპოდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შენიშვნა: პასუხები განქორწინებული და გაყრილი ერთად დაჯგუფდა

პასუხები:
 • დაოჯახებული: ქორწინება რეგისტრირებულია სახელმწიფოს მიერ, რელიგიური ცერემონიის გარეშე
 • დასაოჯახებელი, არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
 • დაოჯახებული: სახელმწიფო რეგისტრაცია და რელიგიური ცერემონია
 • ქვრივი
 • დაოჯახებული: მხოლოდ რელიგიური ცერემონია, ქორწინება არ არის რეგისტრირებული სახელმწიფოს მიერ
 • ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო და რელიგიური ქორწინების გარეშე
 • განქორწინებული/დაშორებული (ოფიციალური განქორწინების გარეშე)
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ECONSTN: შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარება

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე უკეთ რომელი მოსაზრება აღწერს თქვენი შინამეურნების ამჟამინდელ ეკონომიკურ მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობის საკუთრება - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი - ფერადი ტელევიზორი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNDIGC: შინამეურნეობის საკუთრება - ციფრული ფოტო კამერა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - ციფრული ფოტო კამერა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობის საკუთრება- სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი - სარეცხი მანქანა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობის საკუთრება - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - მაცივარი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობის საკუთრება - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - კონდიციონერი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

OWNCARS: შინამეურნეობის საკუთრება - ავტომანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - ავტომანქანა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNLNDP: შინამეურნეობის საკუთრება - სახლის ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - სახლის ტელეფონი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCELL: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - მობილური ტელეფონი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CELLINT: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონიდან ინტერნეტთან კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - ინტერნეტთან წვდომა მობილური ტელეფონიდან

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობის საკუთრება - პერსონალური კომპიუტერი ან ლეპტოპი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - პერსონალური კომპიტერი, ლეპტოპის ჩათვლით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომელთა შინამეურნებაც ფლობს მობილურ ტელეფონს The question was asked to the respondents whose households own cell phones

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WEBHOME: შინამეურნეობას აქვს ინტერნეტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია - ინტერნეტთან წვდომა პერსონალური კომპიუთერით ან ლეპტოპით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომელთა შინამეურნეობაც ფლობს კომპიუტერსT

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIMBRED: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა პურს, მაკარონს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - პური, მაკარონი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIMMILK: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა კარაქს,რძეს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - კარაქი, რძე

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIMPOUL: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ფრინველის/ქათმის ხორცს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ფრინველის/ქათმის ხორცი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMBEEF: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა საქონლის ხორცს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - საქონლის ხორცი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMPORK: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ღორის ხორცს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ღორის ხორცი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMFISH: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა თევზს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - თევზი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMVEGS: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ხილს, ბოსტნეულს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ხილი, ბოსტნეული (კარტოფილის გარდა)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMPOTA: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა კარტოფილს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - კარტოფილი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIMSWEE: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ტკბილეულს და შოკოლადს?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ტკბილეული, შოკოლადი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIMELEC: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ელექტროენერგიის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ელექტროენერგია

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LIMGASS: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ბუნებრივი აირის მოხმარებას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - ბუნებრივი აირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIMTRAN: ზღუდავს თუ არა შინამეურნეობა ტრანსპორტით სარგებლობას?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო? - გადაადგილება(მგზავრობა)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NOMONFD: უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, საკვების საყიდი ფულის არ ქონა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რამდენჯერ მოხდა ისე, რომ არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისათვის საჭირო საკვების საყიდლად?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • ყოველკვირა
 • ყოველთვე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUCO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: საქართველოში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საქართველოში მცხოვრები ოცახის წევრების, ნათესავებისა ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი თანხა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAB: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: უცხოეთში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავებისა ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი თანხა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAG: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUSL: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: ხელფასები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - ყველა ოჯახის წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო გაყიდვებით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUGO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOURE: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: შეგროვებული ქირა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაქირავებისგან მიღებულო შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUPR: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: გაყიდული ქონება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაყიდვისგან მიღებული შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUIN: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : საბანკო დეპოზიტები/ფასიანი ქაღალდები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლები საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUOT: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : სხვა წყარო

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლის სხვა წყაროები.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONYTOT: შიანმეურნების ფულიდი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • USD 1200-ზე მეტი
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SPENDMO: შინამეურნეობის ხარჯები გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეში?

პასუხები:
 • USD 1200-ზე მეტი
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • არცერთი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FOODDBT: საკვებისთვის ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი ყოველ კვირას დაჯგუფდა ყოველ თვედ

პასუხები:
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UTILDBT: კომუნალური გადასახადების გადასახდელად ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება კომუნალური გადასახადების გადასახდელად?

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური კიბის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე.ამ „კიბის“ პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას.თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფუხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა 10-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FUTRUNG: მომდევნო 5 წელში ეკონომიკური საფეხურის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?

შენიშვნა: შეკითხვა 10-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RELCOND: ეკონომიკური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად როგორც ...

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MININCR: მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი ნორმალური ცხოვრებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რამდენია მინიმალური თვიური შემოსავალი, რაც თქვენს ოჯახს საშუალებას მისცემს, ნორმალურად იცხოვროს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები USD 51– 100 და Up to USD 50 დაჯგუფდა როგორც USD 100 or less

პასუხები:
 • USD 250 or less
 • USD 251 – 400
 • USD 401 – 800
 • USD 801 – 1200
 • More than USD 1200
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHLDFIN: შვილების ფინანსური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, თქვენს ასაკში თქვენი შვილები ფინანსურად თქვენზე უკეთესად იქნებიან თუ უარესად?

პასუხები:
 • უარესად
 • ისევე
 • უკეთესად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WHYCHBO: ჩამოთვლილთაგან, რომელი შეუწყობს ხელს თქვენი შვილების უკეთეს მდგომარეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრი, რა შეიწყობს ხელს თქვენი შვილების უკეთეს ფინანსური მდგომარეობას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპოდენტებს, რომლებსაც ჰყავთ შვილები
პასუხის ვარიანტები ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, მემკვიდრეობა, თავდაჯერებულობა, შესაფერის ადამიანთან ქორწინება დაჯგუფდა როგორც სხვა.

პასუხები:
 • განათლება
 • საქართველოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა
 • შრომისმოყვარეობა
 • ღვთის წყალობა
 • მონდომება,მოტივაცია
 • იღბალი
 • საქართველოში არსებული პოლიტიკური გარემო
 • ნიჭი
 • ნაცნობობა
 • სხვა
 • არ ვიცი

KNOWNK: გსმენიათ თუ არა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა მთიანი ყარაბღის კონფლიქტის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK4_1: მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით კონფლიქტის მოგვარების მოლოდინი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მოსალოდნელია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მშვიდობაინი მოლაპარაკებების გზით ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მოსალოდნელი
 • არ არის მოსალოდნელი
 • მოსალოდნელია
 • ძალიან მოსალოდნელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NK4_2: ძალისმიერი გზით კონფლიქტის მოგვარების მოლოდინი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მოსალოდნელია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მოსალოდნელი
 • არ არის მოსალოდნელი
 • მოსალოდნელია
 • ძალიან მოსალოდნელია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK5AZ_1: მისაღებია/არ არის მისაღები - მთიანი ყარაბაღის ყოფნა აზერბაიჯანის შემადგენლობაში ავტონომიის გარეშე Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - მთიანი ყარაბაღი იყოს აზერბაიჯანის ნაწილი, ავტონომიის გარეშე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK5AZ_2: მისაღებია/არ არის მისაღები - მთიანი ყარაბაღის აზერბაიჯანის შემადგენლობაში ყოფნა მნიშვნელოვანი ავტონომიით

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - მთიანი ყარაბაღი იყოს აზერბაიჯანის ნაწილი, მნიშვნელოვანი ავტონომიით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK5AZ_3: მისაღებია/არ არის მისაღები - სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის შექმნა, რომელსაც ერთობლივად მართავს სომხეთი და აზერბაიჯანი

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - შეიქმნას სპეციალურ ადმინისტრაციული რეგიონი, რომელსაც ერთობლივად მართავს სომხეთი და აზერბაიჯანი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK5AZ_4: მისაღებია/არ არის მისაღები -მთიანი ყარაბაღი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - მთიანი ყარაბაღი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK5AZ_5: მისაღებია/არ არის მისაღები - მთიანი ყარაბაღი იყოს სომხეთის შემადგენლობაში

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - მთიანი ყარაბაღი იყოს სომხეთის ნაწილი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESABKH: თქვენი აზრით, როდის მოგვარდება აფხაზეთის კონფლიქტი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როდის მოგვარდება აფხაზეთის კონფლიქტი?

პასუხები:
 • უკვე მოგვარდა
 • უახლოესი ერთი წლსი განმავლობაში
 • 2-5 წელიწადში
 • 6-10 წელიწადში
 • 10 წელზე მეტ ხანში
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RC6_1: მისაღებია/არ არის მისაღები - აფხაზეთის იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, ავტონომიის გარეშე.

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RC6_2: მისაღებია/არ არის მისაღები - აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, მნიშვნელოვანი ავტონომიით

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - აფხაზეთი იყოს საქართველოს ნაწილი, მნიშვნელოვანი ავტონომიით.

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RC6_3: მისაღებია/არ არის მისაღები - შეიქმნას კონფედერაცია საქართველოსა და აფხაზეთის შემადგენლობით

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - შეიქმნას კონფედერაცია საქართველოსა და აფხაზეთის შემადგენლობით

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RC6_4: მისაღებია/არ არის მისაღები - აფხაზეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - აფხაზეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო.

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RC6_5: მისაღებია/ არ არის მისაღები - აფხაზეთი იყოს რუსეთის ნაწილი

შეკითხვის ტექსტი: სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას და თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ, მითხრათ, თქვენთვის ეს მოსაზრება სრულიად მისაღებია, მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში, თუ არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები? - აფხაზეთი იყოს რუსეთის ნაწილი.

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია, მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LISTENO: უსმენდა თუ არა ვინმე სხვა ინტერვიუს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

პასუხები:
 • დიახ, მთელი ინტერვიუს განმავლობაში
 • დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში
 • დიახ, როდესაც რესპონდენტი პასუხობდა კითხვარის მე–6 და/ან მე–7 (A და/ან C) ნაწილის კითხვებს.
 • დიახ, ინტერვიუს მსვლელობის ნახევარზე ნაკლები დროის განმავლობაში
 • დიახ, რესპონდენტის სულ რამდენიმე პასუხისას
 • არა

FRQDIST: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპოდენტს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას?

პასუხები:
 • არასდროს
 • 10-ზე ნაკლები კითხვის შემთხვევაშიო
 • დაახლოებით 10-დან 20-მდე კითხვის შემთხვევაში
 • ნახევარი ინტერვიუს განმავლობაში
 • ინტერვიუს ძირითადი ნაწილის ან სრული ინტერვიუს განმავლობაში

FRQKNOW: რამდენად ხშირად არ იცოდა რესპონდენტმა საკითხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტმა არ იცოდა კარგად ის საკითხები, რის შესახებაც ეკითხებოდით?

პასუხები:
 • არასდროს
 • 10-ზე ნაკლები კითხვის შემთხვევაში
 • დაახლოებით 10-დან 20-მდე კითხვის შემთხვევაში
 • ნახევარი ინტერვიუს განმავლობაში
 • ინტერვიუს ძირითადი ნაწილის ან სრული ინტერვიუს განმავლობაში

FRQRLCT: რამდენად ხშირად არ სურდა რესპონდენტს კითხვაზე პასუხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა?

პასუხები:
 • არასდროს
 • 10-ზე ნაკლები კითხვის შემთხვევაში
 • დაახლოებით 10-დან 20-მდე კითხვის შემთხვევაში
 • ნახევარი ინტერვიუს განმავლობაში
 • ინტერვიუს ძირითადი ნაწილის ან სრული ინტერვიუს განმავლობაში

FRQSHCD: რამდენად ხშირად არ სურდა რესპონდენტს ბარათის გამოყენება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად არ სურდა რესპონდენტს ბარათის გამოყენება?

პასუხები:
 • არასდროს
 • ათზე ნაკლები ბარათის შემთხვევაში
 • ბარათების დაახლოებით 25%-ის შემთხვევაში
 • ბარათების საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობის შემთხვევაში, თუმცა ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • ინტერვიუს ძირითადი ნაწილის ან სრული ინტერვიუს განმავლობაში

RESPINL: რესპოდენტის ინტელექტის დონე

შეკითხვის ტექსტი: სკალაზე ‘1’-დან ‘5’-მდე, როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის ინტელექტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო ჭკვიანი
 • არც ისე ჭკვიანი
 • საშუალო
 • ჭკვიანი
 • ძალიან ჭკვიანი

RESPSINC: რესპოდენტის გულწრფელობის დონე

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის გულწრფელობას?

შენიშვნა: შეკითხვა 10-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო გულწრფელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად გულწრფელი იყო
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESPTIR: რამდენად დაღლილი იყო რესპოდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად დაღლილი იყო რესპოდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შენიშვნა: შეკითხვა 10-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ძალიან დაღლილი იყო
 • 2
 • 3
 • 4
 • საერთოდ არ იყო დაღლილი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTNUM: რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ადმიანი ესწრებოდა ინტერვიუს?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. სიხშირეები დათვლია არ მიესადაგება პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

INTLANG: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • სომხური
 • აზერბაიჯანული
 • ქართული
 • სხვა ენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევერთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევერთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 237 შედეგი