კავკასიის ბარომეტრი 2013 აზერბაიჯანი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: აზერბაიჯანი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2013 წლის 5 ნოემბრიდან 2013 წლის 14 დეკემბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2013 აზერბაიჯანი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: აზერბაიჯანი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2013 წლის 5 ნოემბრიდან 2013 წლის 14 დეკემბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPSEX: Respondent's sex

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's sex

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age group

შეკითხვის ტექსტი: Age group

შენიშვნა: The variable is generated from AGE variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • 18 - 35
 • 36 - 55
 • 56+

ACTPBLM: Activities during last 6 months: Attended a public meeting

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Attended a public meeting

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTMEDIA: Activities during last 6 months: Written a letter / called a newspaper, TV or radio

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Written a letter / made a phone call to a newspaper, TV or radio program.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTINTNT: Activities during last 6 months: Made a comment in the Internet to a publication

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a comment online in respect to online media publication / video.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

ACTREST: Activities during last 6 months: Went to a restaurant

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a restaurant

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTCHAR: Activities during last 6 months: Made a contribution to a charity

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a contribution to a charity, including donations by sms and giving money to beggars.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ACTVLNT: Activities during last 6 months: Volunteered without compensation

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Did volunteer work without expecting compensation.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTDNCH: Activities during last 6 months: Donated money to a church / mosque

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Donated money to a church / mosque.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

ACTTHEA: Activities during last 6 months: Went to a theatre / cinema

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a theatre / cinema.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ACTRESDT: Activities during last 6 months: Helped someone to resolve a dispute

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped someone to resolve a dispute.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ACTCHORE: Activities during last 6 months: Helped a neighbor/friend with household chores

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Helped a neighbor or a friend with some household chores or childcare.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

ACTCLEAN: Activities during last 6 months: Cleaned/helped to clean public space

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Cleaned or helped cleaning public space.

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTSPET: Activities during last 6 months: Signed a petition, including online petitions

შეკითხვის ტექსტი: Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Signed a petition, including online petitions

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RATEHAP: How happy would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Extremely unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely happy
 • DK/RA

GALLTRU: Most people can be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Azerbaijan can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • You can't be too careful
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK/RA

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good

CIGAVGD: Do you smoke?

შეკითხვის ტექსტი: On average, how many cigarettes do you smoke per week?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended into yes/no and recoded. The initial question recorded the number of cigarettes smoked by the respondent, option Less than one cigarette in a week was grouped to No

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

REGEXCER: Are you currently exercising on a regular basis, for at least 2 hours per week?

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently exercising on a regular basis, for at least 2 hours per week?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

DISCPRPR: Frequency of discussing private problems with close relatives and friends

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives and friends, how often do you discuss each other's private problems?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

BUSINUSA: Approval of doing business with Americans

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Americans

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINARM: Approval of doing business with Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Approval of doing business with Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijanis

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINEUR: Approval of doing business with Europeans

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Europeans

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINGEO: Approval of doing business with Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Georgians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINIRA: Approval of doing business with Iranians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Iranians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINJEW: Approval of doing business with Jews

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jews

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINKUR: Approval of doing business with Kurds, Yezidis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurds, Yezidis

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approval of doing business with Russians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russians

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

BUSINTUR: Approval of doing business with Turks

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turks

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWUSA: Approval of women marrying Americans

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Americans?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWARM: Approval of women marrying Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Approval of women marrying Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijanis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWEUR: Approval of women marrying Europeans

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Europeans?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approval of women marrying Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Georgians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWIRA: Approval of women marrying Iranians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Iranians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWJEW: Approval of women marrying Jews

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jews?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWKUR: Approval of women marrying Kurds, Yezidis

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurds, Yezidis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Approval of women marrying Russians

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

MARWTUR: Approval of women marrying Turks

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me whether you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK

FAMCLAB: Have family member or close relative currently living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative currently living abroad, outside the borders of Georgia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDAB: Have any close friends currently living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Do you have any close friends currently living abroad, outside the borders of Azerbaijan?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FATEINLF: Perception of fatalism

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which comes closest to your view on this CARD, where '1' means Everything in life is determined by fate and '10' means People shape their fate themselves.

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Everything in life is determined by fate
 • 2
 • 3
 • 4
 • People shape their fate themselves
 • DK

LIFESAT: Overall life satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your own life as a whole nowadays?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely satisfied
 • DK

EXPREPN: Expectation: Close people will help repair apartment/house

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how likely or how unlikely is it for you to receive some help from your close relatives, friends, and neighbors in the following matters: Repair your house / apartment

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK/RA

EXPILL: Expectation: Close people will take care when ill

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how likely or how unlikely is it for you to receive some help from your close relatives, friends, and neighbors in the following matters: Take care of you if you are ill

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK/RA

EXPMON: Expectation: Close people will lend money for a month for usual expenses

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, how likely or how unlikely is it for you to receive some help from your close relatives, friends, and neighbors in the following matters: Lend money for a month to cover your usual expenses

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all likely
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very likely
 • DK/RA

JUSDVRS: Always justified/never justified: Getting a divorce

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent, in your opinion,each of the following actions can be justified or not? - Getting a divorce

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK
 • RA

JUSABOR: Always justified/never justified: Having an abortion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent, in your opinion,each of the following actions can be justified or not? - Having an abortion

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK
 • RA

JUSSPOUS: Always justified/never justified: Cheating on one’s spouse

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent, in your opinion,each of the following actions can be justified or not? - Cheating on one's spouse

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Can never be justified
 • 2
 • 3
 • 4
 • Can always be justified
 • DK
 • RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job?

შენიშვნა: The variable is generated from EMPLSIT variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

UNEMYRS: Duration of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you not had a job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed
The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Longer than 20 years
 • DK/RA

INTSTJOB: Interested in a job

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LOOKJOB: Looking for a job during the past 4 weeks

შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Option Employee in a local/international NGO was grouped to Other

პასუხები:
 • Employee in a state organization
 • Own business without employees
 • Employee in a medium/big private organization
 • Employee in a small family business
 • Own business with employees
 • Employee in a foreign organization/business
 • Other
 • RA

WORKYRS: Duration of employment

შეკითხვის ტექსტი: From which year have you been working at this workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • Less than 1 year
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • DK/RA

WORKSEC: Primary employment sector

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Options Manufacturing, Financial intermediation/Banking, Mass media Hotels, restaurants, cafes, Civil society/NGO, Real Estate Property Renting were grouped to Other

პასუხები:
 • Education
 • Agriculture, hunting, forestry
 • Construction
 • Transport, storage, communication
 • Healthcare, social work
 • Trade, repair of vehicles/goods
 • Government, public administration, defense
 • Electricity, gas, water supply
 • Mining, quarrying
 • Other
 • RA

JOBDESC: Which of the following best describes the job you do?

შეკითხვის ტექსტი: And which of the following best describes the job you do?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed
Option Clerical support worker was grouped to Other

პასუხები:
 • Professional
 • Elementary occupation
 • Craft and related trades worker
 • Skilled agricultural / forestry / fishery worker
 • Technician / Associate professional
 • Plant and machine operator / assembler
 • Armed forces occupation
 • Manager
 • Service / sales worker
 • Other
 • DK
 • RA

JOBSATFN: Overall job satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how satisfied or dissatisfied are you with your job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Very dissatisfied
 • Somewhat dissatisfied
 • In the middle
 • Somewhat satisfied
 • Very satisfied
 • DK/RA

WORKVAL: I feel valued at work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I feel valued at work

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

FAIRCOM: I am fairly compensated

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I am fairly compensated

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

JBNEEDED: I am doing something that many people need

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I am doing something that many people need

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month.

შენიშვნა: Options USD 401 - 800, USD 801 - 1200 and More than USD 1200 were grouped to More than USD 400

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400+
 • No personal income
 • DK
 • RA

SAVPERS: Do you have any personal savings?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DEBTPERS: Do you have any personal debts?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWEMON: Does anybody owe you money?

შეკითხვის ტექსტი: Does anybody currently owe you any money?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

BANKACC: Do you have a bank account or a bank card?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have a bank account or a bank card?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NEWHHJOB: Anyone in the HH started a new job in the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household started a new job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

JOBLOST: Anyone in the HH lost job in the last 12 month?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WORKRLT: Done unpaid or paid work for your family's or close relatives' business?

შეკითხვის ტექსტი: Have you done any unpaid or paid work for your family's or close relative's business for at least one hour within the past week?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes I did unpaid work
 • Yes I did paid work
 • No, I did not do any such work
 • DK/RA

GETJOBF: The most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important for getting a good job in Azerbaijan?

შენიშვნა: Option Appearance was grouped to Other

პასუხები:
 • Education
 • Connections
 • Doing favors for the ‘right’ people
 • Professional abilities work experience
 • Hard work
 • Luck
 • Age
 • Talent
 • Other
 • DK

POLDIRN: Direction in which the country's domestic politics are going

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Azerbaijan's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Politics is definitely going in the wrong direction
 • Politics is going mainly in the wrong direction
 • Politics does not change at all
 • Politics is going mainly in the right direction
 • Politics is definitely going in the right direction
 • DK
 • RA

QUALINF: How well TVs in Azerbaijan inform the population

შეკითხვის ტექსტი: please tell me, overall, how well do you think TVs in Azerbaijan inform the population about what is actually going on in Azerbaijan?

პასუხები:
 • Very poorly
 • Quite poorly
 • In the middle
 • Quite well
 • Very well
 • DK/RA

TRUHLTH: Trust - Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Healthcare system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust - Banks

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Banks?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEDUC: Trust - Educational system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Educational system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUARMY: Trust - Army

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Army?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust - Court system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Court system?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust - NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's NGOs?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPARL: Trust - Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Parliament?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUEXEC: Trust - Executive government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Executive government (Prime minister and ministers)?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPRES: Trust - President

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's President?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPOLI: Trust - Police

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Police?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPPS: Trust - Political parties

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Political parties?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUMEDI: Trust - Media

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Media?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRULOCG: Trust - Local government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Local government?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK/RA

TRURELI: Trust - Religious institutions respondent belongs to

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Religious institutions to which you belong?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUOMB: Trust - Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's Ombudsman?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTEU: Trust - EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust European Union?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTUN: Trust - UN

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much do you trust or distrust United Nations?

პასუხები:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

IMPISS1: Most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Azerbaijan at the moment?

შენიშვნა: Options Unfairness of courts, Unaffordability of healthcare, Violation of human rights, Violation of property rights, Problematic relations with Russia, Lack of peace in the country, Unaffordability of professional or higher education, Unfairness of elections, Emigration and Political instability in the country were grouped to Other

პასუხები:
 • Unsolved territorial conflicts
 • Unemployment
 • Poverty
 • Corruption
 • Low wages
 • Low pensions
 • Rising prices / Inflation
 • Low quality of education
 • Other
 • DK/RA

IMPISS2: Second most important issue facing the country

შეკითხვის ტექსტი: And tell me the second most important issue facing Azerbaijan at the moment

შენიშვნა: Options Low quality of education, Unaffordability of professional or higher education, Problematic relations with Russia, Violation of property rights, Lack of peace in the country, Unfairness of courts, Gender inequality, Religious intolerance, Political instability in the country, Unfairness of elections, Not having NATO membership and Emigration were grouped to Other

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Unsolved territorial conflicts
 • Low wages
 • Corruption
 • Rising prices / Inflation
 • Low pensions
 • Unaffordability of healthcare
 • Violation of human rights
 • Other
 • DK/RA

DISCPOL: How often do you discuss politics/current events with friends/close relatives?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives and friends, how often do you discuss politics / current affairs?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

FAIRTRT: People are treated fairly by the government

შეკითხვის ტექსტი: Under the present government in Azerbaijan, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think

შეკითხვის ტექსტი: In Azerbaijan today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government should be like a parent VS Government should be like an employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? Statement 1: people are like children, the government should take care of them like a parent. Statement 2: government is like an employee, the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

OWNRSHP: Private ownership of business VS Government ownership of business

შეკითხვის ტექსტი: And how would you place your views on this scale? Statement 1: private ownership increased. Statement 2: government ownership increased

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Private ownership of business should be increased
 • 2
 • 3
 • 4
 • Government ownership of business should be increased
 • DK/RA

OBJCOUR: Court system favors some citizens VS treats all equally

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements do you agree with? Statement 1: The court system in Azerbaijan favors some citizens over others. Statement 2: The court system in Azerbaijan treats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Court favours some citizens - Strongly agree 2. Court favours some citizens - Agree 3. Court treats everyone equally - Agree 4. Court treats everyone equally - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Partial 3 and 4 to Impartial, 5 - DK

პასუხები:
 • Favors some citizens
 • Treats all equally
 • DK/RA

PROTEST: People should VS People should not participate in protest actions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements do you agree with? Statement 1: people should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. Statement 2: people should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Participation in protests - Strongly agree 2. Participation in protests - Agree 3. Non-participation in protests - Agree 4. Non-participation in protests - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Yes 3 and 4 to No, 5 - DK

პასუხები:
 • People should participate
 • People should not participate
 • DK/RA

VOTPRCP: Would you participate in presidential elections next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If presidential elections were held next Sunday, would you participate in the elections or not?

პასუხები:
 • Certainly not participate
 • Most probably not participate
 • Most probably participate
 • Certainly participate
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the last national elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the last national elections?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELCOND: Fairness of the most recent national elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that last national elections was conducted…

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK
 • RA

ICITLAW: Important for a good citizen - always obey laws

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to always obey laws?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITGOV: Important for a good citizen - support the government on every occasion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to support the government on every occasion?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITVOTE: Important for a good citizen - vote in elections

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to vote in elections?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK
 • RA

ICITTRAD: Important for a good citizen - follow traditions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to follow traditions?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

IMPGCVW: Important for a good citizen - do volunteer work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to do volunteer work meeting the needs of the community without expecting any compensation?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITHELP: Important for a good citizen - support people who are worse off

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to support people who are worse off than themselves?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK/RA

ICITOPP: Important for a good citizen - be critical towards the government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important or unimportant it is for a good citizen to be critical towards the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely important
 • DK
 • RA

CNTRDEM: How much of a democracy is country today?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much of a democracy is Azerbaijan today?

პასუხები:
 • Not a democracy
 • A democracy but with major problems
 • A democracy but with minor problems
 • A full democracy
 • DK/RA

ATTDEM: Attitude towards democracy

შეკითხვის ტექსტი: Which of these three statements is closest to your own opinion?

პასუხები:
 • Democracy is preferable to any other kind of government
 • In some circumstances a non-democratic government can be preferred
 • For someone like me it doesn’t matter
 • DK
 • RA

NATOSUPP: Support of country's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support Azerbaijan's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Equally support and don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK
 • RA

EUSUPP: Support of country's membership in EU

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support Azerbaijan's membership in the EU?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • Rather not support
 • Equally support and don't support
 • Rather support
 • Fully support
 • DK
 • RA

MAINFRN: Main friend of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently main friend of Azerbaijan?

შენიშვნა: Options Ukraine, USA, Georgia, Armenia, Northern Cyprus, Germany and Pakistan were grouped to Other

პასუხები:
 • Turkey
 • Russia
 • Iran
 • Other
 • None
 • DK/RA

MAINENEM: Main enemy of the country

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which country is currently main enemy of Azerbaijan?

შენიშვნა: Options Iran, USA, Turkey and Israel were grouped to Other

პასუხები:
 • Armenia
 • Russia
 • Other
 • None
 • DK/RA

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Azerbaijan. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: Options Russian, Yezid or Kurd, Armenian and Georgian were grouped to Other

პასუხები:
 • Azerbaijani
 • Other Caucasian
 • Other

PROUDETH: How proud or how not proud are you to be part of this ethnic group?

შეკითხვის ტექსტი: How proud or how not proud are you to be part of this ethnic group?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not proud at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very proud
 • DK/RA

RESPEDU: Highest level of education you have achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education you have achieved to date?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary were grouped together

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary

RFAEDUC: Highest level of education your father has achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your father has achieved?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary were grouped together

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

RMOEDUC: Highest level of education your mother has achieved

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest level of education your mother has achieved?

შენიშვნა: Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary were grouped together

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

KNOWOTH: Knowledge of other foreign language

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Other foreign language, except

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

FLMANDSC: Any foreign language mandatory at schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Azerbaijan?

პასუხები:
 • No foreign language should be mandatory
 • English
 • Russian
 • Other foreign language
 • DK/RA

UNIVADM: What is the best way to organize admissions to the universities in Azerbaijan?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, what is the best way to organize admissions to the universities in Azerbaijan

პასუხები:
 • Unified admissions managed by a centralized body and based on standardized exams
 • Admission managed by universities based on standardized exams
 • Universities managing both exams and admission
 • Other
 • DK/RA

FRQINTR: Frequency of internet usage

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don’t know what the Internet is
 • DK/RA

NOINTWHY: Main reason for not using internet

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason why you do not use the Internet?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who never use the internet
Options The Internet is distasteful or immoral, There is no access to the Internet in my settlement, I'm concerned using the Internet would threaten my privacy and Connection is too slow in my settlement were grouped together

პასუხები:
 • I'm not interested in / I don't want to use the Internet
 • I don’t need the Internet
 • I don't have a phone line or modem or way to connect
 • I don't have access to computer
 • I don't know how to use it
 • I don’t have time
 • I'm not allowed to use it
 • The Internet is too expensive
 • Other
 • DK/RA

INTACEM: Most frequent internet activities - Receive / send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Receive / send emails

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTASCNA: Most frequent internet activities - Use other social networking sites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use social networking sites (e.g. Odnoklassniki, Facebook, My Space, Google+, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTASKY: Most frequent internet activities - Use Skype

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use Skype (for instant messaging and for calls)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTAIMSG: Most frequent internet activities - Use instant messenger (EXCEPT Skype)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Use instant messenger other than Skype (ICQ, MSN, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACFD: Most frequent internet activities - Engage in forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Engage in forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACBL: Most frequent internet activities - Write / read other’s blogs

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Write a blog / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACIN: Most frequent internet activities - Search for information

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACSH: Most frequent internet activities - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Shop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACNW: Most frequent internet activities - Read / listen to / watch the news

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Read / listen to / watch the news apart from social networking sites, including watching online TV

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACEN: Most frequent internet activities - Download / Listen/watch music/videos

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACGM: Most frequent internet activities - Play online games

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Play online games

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACDW: Most frequent internet activities - Visit dating websites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Visit dating websites

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

INTACOT: Most frequent internet activities - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • RA

USEFBWK: Do you use Facebook at least once a week?

შეკითხვის ტექსტი: Do you use Facebook at least once a week?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NUMFBFR: How many friends do you currently have on Facebook?

შეკითხვის ტექსტი: How many friends do you currently have on Facebook?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet and Facebook

პასუხები:
 • Less than 50
 • 51 – 100
 • 101 – 250
 • 251 – 500
 • 501 – 1000
 • More than 1000
 • DK
 • RA

FBACTVT: What do you do most frequently, when you are actually on Facebook?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what do you do most frequently, when you are actually on Facebook?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet and Facebook

პასუხები:
 • Reading or viewing newsfeed
 • Posting or sharing (re-posting) information / news / personal observations / photos
 • Commenting other people’s posts / photos
 • Chatting
 • Creating Facebook groups / events, sending invitations
 • Other
 • RA

FBOPNEXP: Find it easy/hard to express your opinion in Facebook newsfeed/in your comments?

შეკითხვის ტექსტი: Do you usually find it easy or hard to express your opinion in Facebook newsfeed or in your comments?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who use the internet and Facebook

პასუხები:
 • Easy
 • Hard
 • Do not express opinions
 • DK/RA

IDEALNCH: Ideal number of children per family

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the ideal number of children per family in Azerbaijan?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more
 • Whatever number the God will give us
 • DK
 • RA

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შენიშვნა: The variable was generated from variable RELGNEW, present in the source dataset. Options Shia Islam, Sunni Islam were grouped to Islam . Options Judaism, Protestant Church, Other Christian Church or group and Orthodox Church were grouped.

პასუხები:
 • Islam
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELIMP: How important is religion in your daily life?

შეკითხვის ტექსტი: How important is religion in your daily life?

პასუხები:
 • Not at all important
 • Not very important
 • Rather important
 • Very important
 • DK/RA

RELSERV: Frequency of attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

პასუხები:
 • Once a week or more often
 • At least once a month
 • Only on special holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELFAST: Frequency of fasting when required by religious tradition

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religious traditions?

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

RLGIOUS: How religious would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how religious would you say you are?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all religious
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very religious
 • DK/RA

MIGSHRT: Interested in temporary emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Azerbaijan for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

EMIGRAT: Interested in permanent emigration?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Azerbaijan forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PAYBRIB: Paid a bribe during the last 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any member of your household been in a situation during the last 12 months when you/they had to pay a bribe in order to get a service or to obtain preferential treatment or consideration?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

RESPMAR: Respondent - marital status

შეკითხვის ტექსტი: Respondent - marital status

შენიშვნა: Options Divorced and Separated were merged

პასუხები:
 • Married: both state marriage and religious ceremony
 • Never married
 • Married: official state marriage only no religious ceremony
 • Widow/Widower
 • Divorced / Separated
 • Married: religious ceremony only not registered with state
 • Cohabiting without civil or religious marriage

ECONSTN: HH economic situation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Not enough money for food
 • Enough money for food only but not for clothes
 • Enough money for food and clothes but not for expensive dura
 • Enough money for some durables fridge etc.
 • Enough money for everything needed
 • DK
 • RA

OWNCOTV: HH owns - Color television

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Color television

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNDIGC: HH owns - Digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Digital photo camera

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

OWNWASH: HH owns - Automatic washing machine

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNFRDG: HH owns - Refrigerator

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNAIRC: HH owns - Air conditioner

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNCARS: HH owns - Car

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Car

პასუხები:
 • Yes
 • No

OWNLNDP: HH owns - Land line phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Landline phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

OWNCELL: HH owns - Cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

CELLINT: HH owns - Activated Internet access from cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Activated Internet access from your personal cell phone

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose households own cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: HH owns - Personal computer

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

WEBHOME: HH has internet access

შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order - Internet access from your home computer or laptop

შენიშვნა: The question was asked to the respondents whose households own computer

პასუხები:
 • Yes
 • No

LIMBRED: Does HH limit consumption of bread, pasta?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMMILK: Does HH limit consumption of butter, milk?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMPOUL: Does HH limit consumption of poultry / Chicken meat?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Poultry / Chicken meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMBEEF: Does HH limit consumption of beef?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Beef

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPORK: Does HH limit consumption of pork?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Pork

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMFISH: Does HH limit consumption of fish?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Fish

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMVEGS: Does HH limit consumption of fruit, vegetables?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Fruit, vegetables, EXCEPT potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMPOTA: Does HH limit consumption of potatoes?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMSWEE: Does HH limit consumption of sweets and chocolates?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Sweets and chocolates

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMELEC: Does HH limit consumption of electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Electricity

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMGASS: Does HH limit consumption of gas?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Gas

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LIMTRAN: Does HH limit consumption of transportation?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Transportation

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NOMONFD: Not enough money to buy food for past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the past 12 months, how often did it happen that you did not have enough money to buy the food you or your family needed?

პასუხები:
 • Every day
 • Every week
 • Every month
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

INCSOUCO: Sources of HH income: Money from relatives living in the country

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Money from family members, relatives, or friends living elsewhere in this country.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

INCSOUAB: Sources of HH income: Money from relatives living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Money from family members, relatives, or friends living in another country.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

INCSOUAG: Sources of HH income: Sales of agricultural products

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Cash sales from agricultural products.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INCSOUSL: Sources of HH income: Salaries

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Aggregated earned income (salary) of all household members, except sales of agricultural products.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

INCSOUGO: Sources of HH income: Pensions and government benefits

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Pensions and government benefits.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

INCSOURE: Sources of HH income: Rent collected

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Income from renting of property, vehicles, or appliances.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

INCSOUPR: Sources of HH income: Sold property

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Income from sale of property, vehicles, or appliances.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

INCSOUIN: Sources of HH income: Interest/Investment returns

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Interest or earnings on deposits or securities.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

INCSOUOT: Sources of HH income: Other source

შეკითხვის ტექსტი: Many households obtain income from several sources. I will read out several possible sources of income and please, tell me whether your household had monetary income from each of these sources in the last 12 months. Please think about the income of all members of your household - Other sources of income.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

MONYTOT: HH monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Household income is a sum of monetary income of all household members. Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

შენიშვნა: Options USD 401 - 800, USD 801 - 1200 and More than USD 1200 were grouped to More than USD 400

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400+
 • No income
 • DK
 • RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

შენიშვნა: Options USD 401 - 800, USD 801 - 1200 and More than USD 1200 were grouped to More than USD 400

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400+
 • No personal income
 • DK
 • RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food?

შენიშვნა: Option Each week was grouped to Each month

პასუხები:
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities?

პასუხები:
 • Each week
 • Each month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 10-step ladder reflecting the economic standing of all households in Azerbaijan today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 10th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK/RA

FUTRUNG: Perceived economic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK
 • RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as …

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

MININCR: Minimal monthly income for normal life

შეკითხვის ტექსტი: What is the minimal monthly income that would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: Options USD 51– 100 and Up to USD 50 were grouped into USD 100 or less

პასუხები:
 • USD 250 or less
 • USD 251 – 400
 • USD 401 – 800
 • USD 801 – 1200
 • More than USD 1200
 • DK/RA

CHLDFIN: Perceived financial situation of children

შეკითხვის ტექსტი: Do you think your children will be better off or worse off financially than you are when they are your age?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Worse off
 • The same
 • Better off
 • DK/RA

WHYCHBO: Which of the following will contribute to your children being better off?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following, in your opinion, will contribute to your children being better off?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who had children
Options Political environment in the country, Marriage to a right person and The prospects of joining the EU were grouped to other

პასუხები:
 • Education
 • Economic situation in the country
 • Ability to work hard
 • Talent
 • Connections
 • God’s blessing
 • Luck
 • Self-confidence
 • Inheritance
 • Other

NK4_1: Likely to find a solution to the conflict through peaceful negotiation

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how likely is it to find a solution to the Nagorno Karabakh conflict within the next 5 years by peaceful negotiation?

პასუხები:
 • Very unlikely
 • Rather unlikely
 • Rather likely
 • Very likely
 • DK/RA

NK4_2: Likely to find a solution to the conflict through force

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how likely is it to find a solution to the Nagorno Karabakh conflict within the next 5 years by force?

პასუხები:
 • Very unlikely
 • Rather unlikely
 • Rather likely
 • Very likely
 • DK
 • RA

NK5AZ_1: Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Have Nagorno-Karabakh in Azerbaijan without autonomy.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

NK5AZ_2: Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh with a high degree of autonomy within Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Have Nagorno-Karabakh with a high degree of autonomy within Azerbaijan.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

NK5AZ_3: Favor/not accept - Create a special administrative region that will be governed

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Create a special administrative region that will be jointly governed by Azerbaijan and Armenia.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

NK5AZ_4: Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh as an independent country

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Have Nagorno-Karabakh as an independent country.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

NK5AZ_5: Favor/not accept - Have Nagorno-Karabakh as a formal part of Armenia

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling the Nagorno Karabakh conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Have Nagorno-Karabakh as a formal part of Armenia.

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

KNOWAB: Have you heard about conflict in Abkhazia?

შეკითხვის ტექსტი: Have you heard about conflict in Abkhazia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RESABKH: When do you think the conflict in Abkhazia will be resolved?

შეკითხვის ტექსტი: When do you think the conflict in Abkhazia will be resolved?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have headr about conflict in Abkhazia

პასუხები:
 • It has already been resolved
 • Within the next year
 • In 2–5 years
 • In 6–10 years
 • In more than 10 years
 • Never
 • DK
 • RA

RC6_1: Favor/not accept - Have Abkhazia as a formal part of Georgia, without autonomy

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling of the Georgian-Abkhaz conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Have Abkhazia as a formal part of Georgia, without autonomy.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have headr about conflict in Abkhazia

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

RC6_2: Favor/not accept - Have Abkhazia with a high degree of autonomy within Georgia

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling of the Georgian-Abkhaz conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Have Abkhazia with a high degree of autonomy within Georgia.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have headr about conflict in Abkhazia

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

RC6_3: Favor/not accept - Establish a confederation state between Georgia and Abkhazia

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling of the Georgian-Abkhaz conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Establish a confederation state between Georgia and Abkhazia.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have headr about conflict in Abkhazia

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

RC6_4: Favor/not accept - Have Abkhazia as an independent country

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling of the Georgian-Abkhaz conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Have Abkhazia as an independent country.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have headr about conflict in Abkhazia

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

RC6_5: Favor/not accept - Have Abkhazia as a formal part of Russia

შეკითხვის ტექსტი: Various ideas have been proposed for settling of the Georgian-Abkhaz conflict. As I mention each idea, please tell me whether you would definitely favor it, might accept it under certain circumstances, or would never accept it - Have Abkhazia as a formal part of Russia.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who have headr about conflict in Abkhazia

პასუხები:
 • Never accept
 • Accept under certain circumstances
 • Definitely favor
 • I am indifferent
 • DK/RA

LISTENO: Did anybody else listen the interview?

შეკითხვის ტექსტი: Was anybody but you and the respondent him/herself able to listen to the respondent's answers during the interview?

პასუხები:
 • Yes, during the entire interview
 • Yes, most of the time
 • Yes, when answering sections 6 and/or 7
 • Yes, for less than half of the interview
 • Yes, for only a few questions
 • No

FRQDIST: Frequency of respondent being distracted

შეკითხვის ტექსტი: How often was the respondent distracted during the interview?

პასუხები:
 • Never
 • Fewer than ten
 • Approximately between 10 and 20
 • Less than half the interview
 • Throughout most or entire interview

FRQKNOW: Frequency the respondent seemed to lack knowledge

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel that the respondent lacked knowledge about the questions you asked?

პასუხები:
 • Never
 • Fewer than ten
 • Approximately between 10 and 20
 • Less than half the interview
 • Throughout most or entire interview

FRQRLCT: Frequency of respondent being reluctant to answer questions

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel the respondent was reluctant to answer the questions?

პასუხები:
 • Never
 • Fewer than ten
 • Approximately between 10 and 20
 • Less than half the interview
 • Throughout most or entire interview

FRQSHCD: Frequency of respondent being reluctant to use the show cards

შეკითხვის ტექსტი: How often did you feel the respondent was reluctant to use the show cards

პასუხები:
 • Never
 • Less than ten
 • Approximately 25% of the show cards
 • For a substantial number of show cards
 • Throughout most or entire interview

RESPINL: Respondent’s level of intelligence

შეკითხვის ტექსტი: On a scale of 1 to 5, how would you rate the respondent's level of intelligence?

პასუხები:
 • Not at all intelligent
 • Not very intelligent
 • Average
 • Intelligent
 • Very intelligent

RESPSINC: Level of sincerity of the respondent

შეკითხვის ტექსტი: How would you evaluate sincerity of respondent's answers?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all sincere
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely sincere
 • DK
 • RA

RESPTIR: How tired was respondent at the end of the interview?

შეკითხვის ტექსტი: How tired was the respondent in the end of the interview?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Very tired
 • 2
 • 3
 • 4
 • Not tired at all
 • DK
 • RA

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Azeri
 • Other language

HHSIZE: Total number of people per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of people per household

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

HHASIZE: Total number of adults per household

შეკითხვის ტექსტი: Total number of adults per household

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

მოიძებნა: 226 შედეგი