კავკასიის ბარომეტრი 2010 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2010 წლის 3 დეკემბრიდან 2010 წლის 26 დეკემბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2010 სომხეთი

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: სომხეთი
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2010 წლის 3 დეკემბრიდან 2010 წლის 26 დეკემბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Rural

AGEGROUP: Age groups

შეკითხვის ტექსტი: Age groups

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are many people I can trust completely

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELEMP: I experience a general sense of emptyness

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I experience a general feeling of emptiness

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELCLS: There are enough people I feel close to

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are enough people to whom I feel close

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are plenty of people I can rely on when I have problems

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I often feel rejected

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK
 • RA

RATEHAP: How happy would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are? Please use 5-point scale where code '1' corresponds to Extremely unhappy and code '5' corresponds to Extremely happy please choose any number between 1 and 5, which best reflects your opinion

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point

პასუხები:
 • Unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Happy
 • RA

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health?

პასუხები:
 • Very poor
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very good
 • DK

FAMCLAB: Family member currently living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative currently living abroad?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

CLFRDAB: Close friends living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Now, let me ask about your friends. Do you have any close friends currently living abroad?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

GALLTRU: Most people can be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Armenia can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point

პასუხები:
 • You can't be too careful
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK/RA

TRUTCHR: Trust or distrust public school teachers?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how much do you trust or distrust public school teachers in Armenia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK

TRUSOLD: Trust or distrust soldiers?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how much do you trust or distrust soldiers in Armenia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK
 • RA

TRUPHYS: Trust or distrust medical doctors?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how much do you trust or distrust [medical] doctors in Armenia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • RA

TRUJUDG: Trust or distrust judges?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how much do you trust or distrust judges in Armenia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUJOUR: Trust or distrust majority of TV journalists?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how much do you trust or distrust majority of TV journalists in Armenia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK/RA

TRUCLER: Trust or distrust clergy?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how much do you trust or distrust clergy of your religious denomination in Armenia?

პასუხები:
 • Completely distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely trust
 • DK

PAYBRIB: Paid bribe?

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any member of your household been in a situation during the last 12 months when you/they had to pay a bribe in order to get a service or to obtain preferential treatment or consideration?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

LIFESAT: Overall life satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your own life as a whole nowadays?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely satisfied
 • DK/RA

BUSINGRE: Approve doing business with Greeks?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Greeks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINJEW: Approve doing business with Jews?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jews?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINIRA: Approve doing business with Iranians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Iranians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSININD: Approve doing business with Indians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Indians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINTUR: Approve doing business with Turks?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUKR: Approve doing business with Ukrainians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Ukrainians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINITA: Approve doing business with Italians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Italians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approve doing business with Russians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russian?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINARM: Approve doing business with Armenians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINCHI: Approve doing business with Chinese?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Chinese?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Approve doing business with Azerbaijanis?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijanis?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGER: Approve doing businesswith Germans?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Germans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGEO: Approve doing business with Georgians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Georgians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINKUR: Approve doing business with Kurds?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurds?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUSA: Approve doing business with Americans?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Americans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGRE: Approve women marring Greeks?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Greeks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWJEW: Approve women marring Jews?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jews?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWIRA: Approve women marring Iranians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Iranians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWIND: Approve women marring Indians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Indians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWTUR: Approve women marring Turks?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turks?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUKR: Approve women marring Ukrainians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Ukrainians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWITA: Approve women marring Italians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Italians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Approve women marring Russians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARM: Approve women marring Armenians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWCHI: Approve women marring Chinese?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Chinese?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Approve women marring Azerbaijanis?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijanis?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGER: Approve women marring Germans?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Germans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approve women marring Georgians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Georgians?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWKUR: Approve women marring Kurds?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurds?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Approve women marring Americans?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Americans?

შენიშვნა: Options Approve/Disapprove are present in the original dataset

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, or you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it brings you monetary income

პასუხები:
 • Yes
 • DK/RA

WORKYRS: Duration of employment

შეკითხვის ტექსტი: Year from which employed at primary workplace

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
Question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Less than one year
 • 1-5 years
 • 6-10 years
 • 11 or longer
 • DK
 • RA

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
Following options were grouped to Other: Employee in a foreign organization / business and Employee in a local / INGO

პასუხები:
 • Employee in a state organization
 • Employee in a medium / big private organization
 • Own business without employees
 • Employee in small family business
 • Own business with employees
 • Other

WORKSEC: Primary employment sector

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
Following options were grouped to Other: Fishing, Mining, Quarrying, Real Estate, Property, Renting and Civil society / NGO

პასუხები:
 • Agriculture, Hunting, Forestry
 • Education
 • Construction
 • Trade Repair of vehicles
 • Government, Public Administration, Defense
 • Electricity, gas, water supply
 • Transport, Storage, Communication
 • Healthcare, Social Work
 • Manufacturing
 • Financial Intermediation / Banking
 • Hotels, Restaurants, Cafes
 • Other
 • DK/RA

JOBSATF: How satisfied are you with your job?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how satisfied are you with your job?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.

პასუხები:
 • Very dissatisfied
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very satisfied
 • DK/RA

WORKPOS: I feel positive most of the time I am working

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement: I feel positive most of the time I am working

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

WORKVAL: I feel valued at work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement: I feel valued at work

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

TRULEAD: I trust our leadership team

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement: I trust our leadership team

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.
Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK

WORKMYW: I fell free to do things the way I like at work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement: I feel free to do things the way I like at work.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • RA

FAIRCOM: I am fairly compensated

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement: I am fairly compensated.

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

WORKEXT: Worked extra hours during the last 2 months?

შეკითხვის ტექსტი: During the last two months, how many times did you have to work more hours than determined by your working arrangement, without getting additional compensation?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were employed. The question was recoded from open-ended to Yes and No.
Frequencies are calculated without Not applicable: working hours not regulated by my working arrangement option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

UNEMTYP: Type of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed.
The question was recoded: Unemployed and interested in a job, but NOT currently looking for a job and Unemployed and not interested in looking for a job were grouped to Unemployed, NOT looking. Retired and looking for a job, Retired and interested in a job, but NOT currently looking for one, Retired and NOT interested in looking for a job and Disabled were grouped to Retired.

პასუხები:
 • Unemployed looking for a job
 • Unemployed NOT looking
 • Student
 • Housewife
 • Retired
 • RA

UNEMYRS: Duration of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's years of unemployment

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed.
Frequencies are calculated without Not applicable option. The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16 - 20
 • 20 years or longer
 • DK

CNTECON: Control over econoomic situation

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me how much control you feel you have over your economic situation?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale to 5-point

პასუხები:
 • No control at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Complete control
 • RA

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month.

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51 - 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • None
 • DK

LOANNUM: Number of loans more than USD 100

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you taken out a loan or had a debt or a line of credit, including instant credit, of more than 100 USD in the last 12 months?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1-5
 • Six or more
 • None
 • RA

NUMJOBS: Change in the number of jobs available

შეკითხვის ტექსტი: Compared to the situation 12 months ago, do you think that the number of jobs available in Armenia has decreased, remained the same, or increased?

პასუხები:
 • Decreased
 • Remained the same
 • Increased
 • DK

JOBLOST: Anybody in HH lost job?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

GETJOBF: The most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following factors do you consider most important for getting a good job in Armenia?

შენიშვნა: The question was recoded. Option Talent was grouped to Other

პასუხები:
 • Connections
 • Education
 • Doing favors for the right people
 • Age
 • Professional abilities
 • Appearance
 • Hard work
 • Luck
 • Work experience
 • Other
 • DK

PEWJOBG: Men should have more right to a job

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statement: When jobs are scarce, men should have more right to a job.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

POLDIRN: Direction of national politics in Armenia

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Armenia's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

პასუხები:
 • Wrong direction
 • 2
 • 3
 • 4
 • Right direction
 • DK
 • RA

QUALINF: How well TV journalists inform the population about what is going on?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think TV journalists in Armenia inform the population about what is actually going on in the country?

პასუხები:
 • Very poorly
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very well
 • DK
 • RA

TVSRVPP: TV journalists serve interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, TV journalists in Armenia are serving interests of people like you?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • RA

TRUHLTH: Trust towards Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Healthcare system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust towards Banks

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Banks

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEDUC: Trust towards Educational system

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Educational system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUARMY: Trust towards Army

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Army

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK

TRUCRTS: Trust towards Courts

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Court system

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • RA

TRUNGOS: Trust towards NGOs

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - NGOs

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPARL: Trust towards Parliament

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Parliament

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUEXEC: Trust towards Executive government

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Executive government (Prime minister and ministers)

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust towards President

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - President

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUPOLI: Trust towards Police

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Police

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK/RA

TRUMEDI: Trust towards Media

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Media

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK

TRULOCG: Trust towards Local government

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Local government

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • RA

TRURELI: Trust towards Religious institutions

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Religious institutions to which you belong

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK

TRUOMB: Trust towards Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - Ombudsman

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTEU: Trust towards EU

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - European Union

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUSTUN: Trust towards UN

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of social institutions and political unions. Please assess your level of trust toward each of them on a 5-point scale, where '1' means Fully distrust, and '5' means Fully trust - United Nations

პასუხები:
 • Fully distrust
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully trust
 • DK
 • RA

PEWGENL: Is Armenia generally liked or disliked?

შეკითხვის ტექსტი: How do you think people in other countries of the world feel about Armenia - is Armenia generally liked or disliked?

პასუხები:
 • Generally liked
 • Generally disliked
 • People don't know about Armenia
 • RA

IMPISS1: Most important issue facing Armenia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the most important issue facing Armenia at the moment?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option. The question was recoded. Options Affordable healthcare, Court system, Fairness of elections, Human rights / Freedom of speech, Pensions, Political stability in the country, Property rights and Quality of education were grouped with Other

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Peace
 • Corruption
 • Rising prices / Inflation
 • Territorial integrity
 • Wages
 • Other
 • DK

IMPISS2: Second most important issue facing Armenia

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the second most important issue facing Armenia at the moment?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option. The question was recoded. Options Court system, Fairness of elections, NATO membership, Political stability in the country, Property rights andRelations with Russia were grouped with Russia

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Rising prices / Inflation
 • Wages
 • Corruption
 • Peace
 • Pensions
 • Territorial integrity
 • Quality of education
 • Human rights / Freedom of speech
 • Affordable healthcare
 • Other
 • DK
 • RA

FAIRTRT: People are treated fairly by the government?

შეკითხვის ტექსტი: Under the present system of government in Armenia, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think?

შეკითხვის ტექსტი: In Armenia today, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

GOVTROL: Government as parent vs government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. People are like children the government should take care of them like a parent 2. Government is like an employee the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. CloGovernment as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • RA

OBJCOUR: Is Armenia's court system partial or impartial?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. The court system in Armenia favors some citizens over others 2. The court system in Armenia treats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Court favours some citizens - Strongly agree 2. Court favours some citizens - Agree 3. Court treats everyone equally - Agree 4. Court treats everyone equally - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Partial 3 and 4 to Impartial, 5 - DK

პასუხები:
 • Partial
 • Impartial
 • DK/RA

PROTEST: People should VS People should not participate in protest actions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. People should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. 2. People should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Participation in protests - Strongly agree 2. Participation in protests - Agree 3. Non-participation in protests - Agree 4. Non-participation in protests - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Yes 3 and 4 to No, 5 - DK

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the last national elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the last national elections?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ELCOND: Fairness of the most recent elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that the last national elections were conducted completely fairly, to some extent fairly, or not at all fairly?

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK

VOTPRCP: Would the respondent participate in presidential elections next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If national elections were held next Sunday, would you participate in the elections or not?

პასუხები:
 • Certainly not participate
 • Most probably not participate
 • Most probably participate
 • Certainly participate
 • RA

ELECEQP: All parties have equal possibilities to campaign

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - All parties or candidates have equal possibilities to campaign for elections

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK

ELADMBS: Election administration is politically biased

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Election administration is politically biased

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

VOTERFR: Voters are free from pressure

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Voters are free from intimidation and pressure

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

ACMEDIA: Parties do not have equal access to the media

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Parties / candidates do not have equal access to the media during election campaigns

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

POLRLAW: Country is governed by the rule of law

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Armenia is governed by the rule of law

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

COURIMP: Courts handle election disputes impartially

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Courts handle election disputes impartially

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

EXECPUN: High officials are not punished for unlawful actions

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - High officials are not punished for unlawful actions

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

POLMEDI: TV is independent from the government

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Major TV channels are independent from the government

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

COURINF: Courts are under the governmental influence

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Courts are under the governmental influence

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

VOTECNT: Votes are counted correctly

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Votes are counted correctly

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

POLUNIO: Citizens can form or join political parties

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - Citizens can form or join political parties without any restrictions

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

WINNERG: The winner of elections is entitled to govern as s/he feels fit

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about current political system in Armenia, to what extent would you agree or disagree with each of the following statements - The winner of elections is entitled to govern Armenia as he/she feels fit

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

NATOSUPP: Support of Armenia's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support Armenia's membership in NATO?

პასუხები:
 • Don't support at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully support
 • RA

PEWTHRT: The greatest threat to the world?

შეკითხვის ტექსტი: Here is the list of five dangers in the world today. In your opinion, which one of these poses the greatest threat to the world?

პასუხები:
 • Spread of nuclear weapons
 • Growing gap between the rich and poor
 • Religious and ethnic hatred
 • Pollution and other environmental problems
 • AIDS and other infectious diseases
 • DK

PUBDINJ: Injured during the public demonstrations since 1988?

შეკითხვის ტექსტი: Were you or any member of your household injured during public demonstrations since 1988 in Armenia?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

PUBDKIL: Killed as a result of conflict since 1988?

შეკითხვის ტექსტი: Was any member of your household killed as a result of conflict in Armenia since 1988?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

MOVECOM: Forced to move or displaced during the Communist regime?

შეკითხვის ტექსტი: Were you, any member of your household, or your ancestors forced to move or were displaced during the Communist regime?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

AR20101: Support of Turkey becoming EU member state

შეკითხვის ტექსტი: Using this scale of 1 to 5, where '1' means no support and '5' means your full support, to what extent would you support Turkey becoming a member of the European Union?

შენიშვნა: The question was asked only in Armenia

პასუხები:
 • Don't support at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully support
 • DK/RA

AR20102: Support of Armenian government opening border with Turkey

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support the Armenian government opening the border with Turkey?

შენიშვნა: The question was asked only in Armenia

პასუხები:
 • Don't support at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully support
 • DK/RA

AR20103: Support of Armenian government opening border with Turkey with no precondition

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support the Armenian government opening the border with Turkey with no preconditions?

შენიშვნა: The question was asked only in Armenia

პასუხები:
 • Don't support at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Fully support
 • DK/RA

AR10401: Impact of opening borders with Turkey on Armenian economy

შეკითხვის ტექსტი: There are various opinions regarding what will happen in Armenia if the country opens its borders with Turkey. In your opinion, will the opening of borders with Turkey have no effect will be beneficial or will be harmful for Armenian economy?

შენიშვნა: The question was asked only in Armenia

პასუხები:
 • Harmful
 • Have no effect
 • Beneficial
 • DK/RA

AR10402: Impact of opening borders with Turkey on internal political processes

შეკითხვის ტექსტი: There are various opinions regarding what will happen in Armenia if the country opens its borders with Turkey. In your opinion, will the opening of borders with Turkey have no effect will be beneficial or will be harmful for internal political processes in Armenia ?

შენიშვნა: The question was asked only in Armenia

პასუხები:
 • Harmful
 • Have no effect
 • Beneficial
 • DK/RA

AR10403: Impact of opening borders with Turkey on national security

შეკითხვის ტექსტი: There are various opinions regarding what will happen in Armenia if the country opens its borders with Turkey. In your opinion, will the opening of borders with Turkey have no effect will be beneficial or will be harmful for national security in Armenia?

შენიშვნა: The question was asked only in Armenia

პასუხები:
 • Harmful
 • Have no effect
 • Beneficial
 • DK/RA

AR20105: Turkey's population's general attitude towards Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Using this CARD, please tell me, in your opinion, how negative or how positive is the population of Turkey's general attitude towards Armenians?

შენიშვნა: The question was asked only in Armenia

პასუხები:
 • Completely negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely positive
 • DK/RA

AR20106: Turkey's population's general attitude towards Armenia

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how negative or how positive is the population of Turkey's s general attitude towards the country of Armenia?

შენიშვნა: The question was asked only in Armenia

პასუხები:
 • Completely negative
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely positive
 • DK/RA

ETHNIC: Respondent ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Armenia. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: Following options were grouped to Other: Other Caucasian ethnicity, Russian

პასუხები:
 • Armenian
 • Other ethnicity
 • DK

NATLANG: Main language spoken at home as child

შეკითხვის ტექსტი: Which language did you mainly speak at home when you were a child?

შენიშვნა: Following option was grouped to Other: Azerbaijani

პასუხები:
 • Armenian
 • Russian
 • Other language
 • DK
 • RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: Russian

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • RA

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: English

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in the following: Computer (Microsoft Office programs, excluding games)

პასუხები:
 • No basic knowledge
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • DK
 • RA

FRQINTR: How frequently do you use the Internet?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you use the Internet? .

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don't know what the Internet is
 • RA

FLMANDSC: Which foreign language should be mandatory in schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Armenia?

პასუხები:
 • No foreign language should be mandatory
 • English
 • Russian
 • Turkish
 • Other foreign language
 • DK

QUALESC: Change in quality of secondary education

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, has the quality of education in Armenia's secondary schools improved, remained the same, or worsened during the last 5 years?

პასუხები:
 • Worsened
 • Remained the same
 • Improved
 • RA

IDEALNCH: What is the ideal number of children per family?

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the ideal number of children per family in Armenia?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5 or more
 • No children
 • DK/RA

GNDPREF: The preferred gender of the child

შეკითხვის ტექსტი: If a family has one child, what would be the preferred gender of the child?

პასუხები:
 • A girl
 • A boy
 • Does not matter
 • DK/RA

PEWHEDG: University degree more important for a boy?

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you agree or disagree with the following statement: A university education is more important for a boy than for a girl.

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK

ACCVODK: From what age is it acceptable for a woman to drink strong alcohol?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to drink strong alcohol (vodka, brandy)

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK
 • RA

ACCTOBA: From what age is it acceptable for a woman to smoke tobacco?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to smoke tobacco

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • RA

ACCSEPL: From what age is it acceptable for a woman to live separately from parents?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to live separately from parents before marriage

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK/RA

ACCSEBM: From what age is it acceptable for a woman to have sex before marriage?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to have sexual relations before marriage

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK

ACCMARR: From what age is it acceptable for a woman to get married?

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to get married

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • DK
 • RA

ACCCOHB: From what age is it acceptable for a woman to cohabit with a man without marriage

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people are considered too young to do or experience certain things. Could you please tell me, from what age do you think it is acceptable for a woman to cohabit with a man without marriage

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Under 18
 • 18-25
 • 26+
 • Not acceptable at any age
 • RA

PEWBETL: Who has a better life?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, in Armenia today, who has a better life - women or men?

პასუხები:
 • Women
 • Men
 • Equal
 • DK/RA

GENDECI: Which household member should be the main decision maker in a family?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, which household member should be the main decision maker in a family - a man or a woman?

პასუხები:
 • A man
 • A woman
 • Equally
 • DK/RA

GENBREA: Who should normally be the breadwinner?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, ideally, who should normally be the breadwinner in Armenia's families - a man or a woman?

პასუხები:
 • A man
 • A woman
 • Equally
 • DK/RA

GENBRER: Who is the breadwinner in the majority of Armenia's families?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the majority of the families in Armenia today, who is the breadwinner - a man or a woman?

პასუხები:
 • A man
 • A woman
 • Equally
 • DK

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to Other: Roman Catholic Church, Other Protestant Church, Other Christian Church or Sect, Judaism Georgian, Russian or Greek Orthodox Church

პასუხები:
 • Armenian Apostolic Church
 • Other
 • None
 • RA

RELIMP: How important is religion in your daily life?

შეკითხვის ტექსტი: How important is religion in your daily life?

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination

პასუხები:
 • Not at all important
 • Not very important
 • Rather important
 • Very important
 • DK/RA

RELSERV: Attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination

პასუხები:
 • Once a week or more often
 • At least once a month
 • Only on special holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELFAST: How often do you fast?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religious traditions?

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination.
Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Always fast
 • Often fast
 • Sometimes fast
 • Rarely fast
 • Never fast
 • DK/RA

RLGIOUS: How religious would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how religious would you say you are?

შენიშვნა: The question was asked to the respondent who identified themselves as the member of any religious denomination.
Question was recoded from 10-point scale to 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all religious
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very religious
 • DK/RA

CAPTRIP: Number of trips to the capital

შეკითხვის ტექსტი: How many times did you travel to Yerevan within the last 2 months?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK/RA

FORTRIP: Number of trips outside the country

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you been outside Armenia in the last five years?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Once
 • Twice or more
 • Never
 • DK/RA

MIGSHRT: Would you leave Armenia for a certain period?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia for a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

EMIGRAT: Would you leave Armenia forever?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Armenia forever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

COMFTRV: How would you feel traveling to a country without knowing its language

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, how comfortable would you feel traveling by yourself to a country in which you did not speak the language?

პასუხები:
 • Completely uncomfortable
 • Somewhat uncomfortable
 • Somewhat comfortable
 • Completely comfortable
 • DK
 • RA

COMFWBS: How would you feel with a woman as your immediate boss?

შეკითხვის ტექსტი: How comfortable would you feel with a woman as your immediate boss?

პასუხები:
 • Completely uncomfortable
 • Somewhat uncomfortable
 • Somewhat comfortable
 • Completely comfortable
 • RA

COMFYBS: How comfortable would you feel with a 25-years-old as your immediate boss?

შეკითხვის ტექსტი: How comfortable would you feel with a 25-year-old recent graduate as your immediate boss?

პასუხები:
 • Completely uncomfortable
 • Somewhat uncomfortable
 • Somewhat comfortable
 • Completely comfortable
 • DK/RA

CHICKSL: Feel disturbed if you watch a chicken being slaughtered?

შეკითხვის ტექსტი: People sometimes slaughter chicken or home animals, either for food or also as part of their traditions. Would it make you feel disturbed if you watch a chicken being slaughtered?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

HANIMSL: Feel disturbed if you watch a home animal being slaughtered?

შეკითხვის ტექსტი: Would it make you feel disturbed if you watch a home animal being slaughtered?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

RSLAUCH: Would the respondent slaughter a chicken?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. I can slaughter a chicken myself, if necessary 2. Even if necessary, I would not slaughter a chicken myself.

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Can slaughter a chicken if necessary - Strongly agree 2. Can slaughter a chicken if necessary - Agree 3. Can slaughter a chicken if necessary - Agree 4. Can slaughter a chicken if necessary - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Yes 3 and 4 to No, 5 - DK

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

HEATCCS: Heating with climate control system?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Climate control system

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATCKS: Heating with coal / kerosene stove?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Coal / kerosene stove

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATELH: Heating with electric heater?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Electric heater

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATGS: Heating with gas stove?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Gas stove

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATGH: Heating with gas heater?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Gas heater

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATPUCH: Heating with public central heating system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Public central heating system

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATPRCH: Heating with private central heating system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? -Private central heating system

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATWBS: Heating with wood burning stove

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Wood-burning stove

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATOTH: Heating with other means of heating?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Other

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No heating option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ECONSTN: HH economic sutation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Not enough money for food
 • Enough money for food
 • Enough money for food & clothes
 • Enough money for some durables
 • Enough money for everything needed
 • DK/RA

OWNCOTV: Does HH own Color TV?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns color television

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

OWNDVDP: Does HH own DVD player?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns DVD player

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

OWNWASH: Does HH own Automatic washing machine?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

OWNFRDG: Does HH own Refrigerator?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

OWNAIRC: Does HH own air conditioner?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

OWNCARS: Does HH own Car?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns car

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

OWNPHON: Does HH own landline phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns landline phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

OWNCELL: Does HH own Cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

WEBCELL: Does HH own activated internet access from cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns internet from the cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: Does HH own Personal computer?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WEBHOME: HH has Internet access

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household has Internet access from home computer

შენიშვნა: The question was asked to only those respondents whose households owned computer

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FRQCELL: How frequently did you use a mobile phone?

შეკითხვის ტექსტი: In the past 12 months, how frequently did you use a mobile phone?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Once a week, Multiple times per month, Once per month, Multiple times per year were grouped to Once a week or less frequently

პასუხები:
 • Multiple times per day
 • Once a day
 • Multiple times per week
 • Once a week or less frequently
 • Never
 • RA

NUMSMSS: Did you sent sms messages last week?

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the last week, approximately how many sms messages have you sent?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NUMSMSR: Did you receive sms messages last week?

შეკითხვის ტექსტი: Approximately how many sms messages have you received last week?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FRQPCUS: How frequently did you use a personal computer in the past 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: In the past 12 months, how frequently did you use a personal computer?

შენიშვნა: The question was recoded. Options Multiple times per day and Once a day were grouped to Multiple times or once a day, Multiple times per week and Once a week to Multiple times or once a week, Multiple times per month, Once a month and Multiple times per year to Multiple times or once a month/year

პასუხები:
 • Once or multiple times per day
 • Once or multiple times per week
 • Once or multiple times per month/year
 • Never
 • DK/RA

LIMBRED: Does HH limit consumption of bread, pasta?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMMILK: Does HH limit consumption of butter, milk?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOUL: Does HH limit consumption of poultry/chicken meat?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Poultry / Chicken Meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMMEAT: Does HH limit consumption of meat?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Meat, except poultry

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMFISH: Does HH limit consumption of fish?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Fish

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMVEGS: Does HH limit consumption of fruit, vegetables?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Fruit, vegetables, EXCEPT potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOTA: Does HH limit consumption of potatoes?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMSWEE: Does HH limit consumption of sweets and chocolates?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Sweets and Chocolates

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMELEC: Does HH limit consumption of electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Electricity

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMGASS: Does HH limit consumption of gas?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Gas

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMTRAN: Does HH limit consumption of transportation?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Transportation

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATBR: Respondent would never eat - Bread, pasta

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATBM: Respondent would never eat - Butter, milk

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATCH: Respondent would never eat - Poultry

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Poultry / Chicken meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATMT: Respondent would never eat - Meat

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATFI: Respondent would never eat - Fish

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Fish

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATFR: Respondent would never eat - Fruit

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Fruit

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATVE: Respondent would never eat - Vegetables, except potatoes

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Vegetables, except potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATPO: Respondent would never eat - Potatoes

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOEATSWE: Respondent would never eat - Sweets and Chocolate

შეკითხვის ტექსტი: Sometimes people decide not to eat certain products, not because of financial difficulties, but because they choose so. Please tell me, is there any product that you never eat? - Sweets and Chocolate

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SAVINGS: Does HH have any savings?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

DEBTSHH: Does HH have any debts?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

MONYTOT: HH total monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51 - 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • None
 • DK

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

შენიშვნა: The question was recoded. Following options were grouped to More than USD 400: USD 401 - 800, USD 801 - 1200, More than USD 1200

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51 - 100
 • USD 101 - 250
 • USD 251 - 400
 • More than USD 400
 • None
 • DK
 • RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food?

პასუხები:
 • Every month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities?

პასუხები:
 • Every month
 • Every other month
 • Less frequently
 • Never
 • DK/RA

NYRRLPR: Expected income in 2010 relative to 2009

შეკითხვის ტექსტი: Compared to 2009, excluding income from sales of property or vehicles, do you believe your household's income in 2010 will be higher than in 2009, about the same as in 2009, or lower than in 2009?

პასუხები:
 • Lower
 • About the same
 • Higher
 • DK/RA

CYRRLPR: 2009 income relative to 2008

შეკითხვის ტექსტი: Excluding income from sales of property or vehicles, compared to 2008, was your household's income in 2009 higher than in 2008, about the same as in 2008, or lower than in 2008?

პასუხები:
 • Lower
 • About the same
 • Higher
 • DK/RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 5-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 5th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • DK

FUTRUNG: Perceived economic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 5-step ladder reflecting the economic standing of all households in Armenia today. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 5th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The question was recoded. 10-point scale was used in the original dataset

პასუხები:
 • Lowest
 • 2
 • 3
 • 4
 • Highest
 • RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as very good, good, fair, poor or very poor?

პასუხები:
 • Very poor
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very good
 • DK/RA

MININCN: Desired minimal monthly income for normal life

შეკითხვის ტექსტი: What is the minimal monthly income that would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 250 or less
 • 251-500
 • 501-1000
 • 1001-2500
 • 2501 or more
 • No income
 • DK/RA

CHLDFIN: Perceived financial sitation of children

შეკითხვის ტექსტი: Do you think your children will be better off or worse off financially than you are when they are your age?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable/No children option.

პასუხები:
 • Worse off
 • The same
 • Better off
 • DK/RA

RESPEDU: Respondent's education

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's education

შენიშვნა: The question was recoded. Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's marital status

შენიშვნა: The question was recoded. Options Separated and Divorced were grouped.

პასუხები:
 • Married: official state marriage only, no religious ceremony
 • Never married
 • Married: both religious ceremony and state marriage
 • Widow / Widower
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Married: religious ceremony only, not registered with state
 • Divorced / Separated
 • DK
 • RA

LISTENO: Anybody able to listen to the answers?

შეკითხვის ტექსტი: Anybody able to listen to the answers?

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes, during the entire interview
 • Yes, most of the time
 • Yes, while answering questions of section A/C
 • Yes, for less than half of the interview, except section A/C
 • Yes, for only a few questions, except section A/C
 • RA

RESPATT: Respondent's overall attitude

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's attitude towards interview Indifferent

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPINT: Respondent was interested, involved

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's attitude towards interview Interested, involved

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPFRN: Respondent was friendly

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's attitude towards interview Friendly

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPIMP: Respondent was impatient

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's attitude towards interview Impatient

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPWOR: Respondent was worried, nervous

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's attitude towards interview Worried, nervous

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPHOS: Respondent was hostile

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's attitude towards interview Hostile

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQCLAR: Frequency of asking clarifications

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of asking clarifications

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (less than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions

FRQDIST: Frequency of the respondent being distructed

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of the respondent being distructed

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (less than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQKNOW: Frequency the respondent seemed to lack knowledge

შეკითხვის ტექსტი: Frequency the respondent seemed to lack knowledge

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (less than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

FRQRLCT: Frequency of the respondent being reluctant

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of the respondent being reluctant

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Never
 • Just for a few questions (less than ten)
 • For some questions
 • For a substantial number of questions
 • Throughout most of the interview

RESPSIN: Respondent's honesty

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's honesty

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Completely honest
 • Mostly honest
 • Mostly dishonest
 • Throughout most of the interview

RESPCOM: Respondent's behavior

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's behavior

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Comfortable
 • Neutral
 • Completely dishonest

RESPINL: Respondent's intelligence

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's intelligence

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Not intelligent at all
 • Not very intelligent
 • Average
 • Intelligent

RESPINF: Respondent indifferent in the end of the interview

შეკითხვის ტექსტი: Respondent indifferent in the end of the interview

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • Very intelligent

RESPENT: Respondent enthusiastic in the end of the interview

შეკითხვის ტექსტი: Respondent enthusiastic in the end of the interview

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPWRT: Respondent worried about the time in the end of the interview

შეკითხვის ტექსტი: Respondent worried about the time in the end of the interview

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPBRD: Respondent bored in the end of the interview

შეკითხვის ტექსტი: Respondent bored in the end of the interview

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPIRT: Respondent irritated in the end of the interview

შეკითხვის ტექსტი: Respondent irritated in the end of the interview

შენიშვნა: Respondent's assessment by the interviewer

პასუხები:
 • Yes
 • No

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Georgian
 • None of these languages / other
 • DK

HHSIZE: Number of household members

შეკითხვის ტექსტი: Number of household members

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more
 • DK
 • RA

HHASIZE: Number of adult household members

შეკითხვის ტექსტი: Number of adult household members

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more
 • DK
 • RA

მოიძებნა: 244 შედეგი