საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2018

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

პასუხების ანალიზი

საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2018

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელია თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)', 'არასრული საშუალო განათლება' და 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი'. 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი)' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'.

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • უარი პასუხზე

HAVEJOB: გაქვთ თუ არა ამჟამად სამსახური?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად სამსახური? ეს სამსახური შეიძლება იყოს სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე, თქვენ შეიძლება დასაქმებული იყოთ ოფიციალურად, არაოფიციალურად ან იყოთ თვითდასაქმებული, მთავარია, ამ საქმიანობას ფულადი შემოსავალი მოჰქონდეს.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

INTSTJOB: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ არ აქვთ სამსახური

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

LOOKJOB: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ არ აქვთ სამსახური

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

JOBSTART: შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ არ აქვთ სამსახური

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით...

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

USEEML: ინტერნეტით სარგებლობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USESONET: ინტერნეტით სარგებლობა - ვიყენებ სოციალურ ქსელებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ სოციალურ ქსელებს (მაგ., Одноклассники, Facebook და სხვა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USECHAT: ინტერნეტით სარგებლობა - ვიყენებ რომელიმე ჩატს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვიყენებ რომელიმე ჩატს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USETFOR: ინტერნეტით სარგებლობა - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც სხვადასხვა ფორუმზე იმართება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USEINTBLG: ინტერნეტით სარგებლობა - ვეცნობი ბლოგებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვეცნობი ბლოგებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USENEWS: ინტერნეტით სარგებლობა - ვეძებ ინფორმაციას ან ახალ ამბებს, გარდა სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეებისა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვეძებ ინფორმაციას ან ახალ ამბებს, გარდა სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეებისა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USESHOP: ინტერნეტით სარგებლობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USEDOWN: ინტერნეტით სარგებლობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USEGAME: ინტერნეტით სარგებლობა - ვთამაშობ ინტერნეტ თამაშებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვთამაშობ ინტერნეტ თამაშებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USEDATE: ინტერნეტით სარგებლობა - ვნახულობ პაემნების ვებგვერდებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - ვნახულობ პაემნების ვებგვერდებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

USEOTHER: ინტერნეტით სარგებლობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც თვეში ერთხელ მაინც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

TRUGPB1: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის (I არხის) საინფორმაციო სამსახურის მიერ გაშუქებულ ინფორმაციას?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის (I არხის) საინფორმაციო სამსახურის მიერ გაშუქებულ ინფორმაციას?

პასუხები:
 • არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • ვენდობი
 • არ შეესაბამება (არ ვუყურებ)
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GPBGVSI: ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური ემსახურება ხელისუფლების ინტერესებს. მოსაზრება 2: საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახური მიუკერძოებლად აშუქებს მიმდინარე მოვლენებს.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'სრულად ვეთანხმები' და 'ვეთანხმები' გაერთიანდა.

პასუხები:
 • საზოგადოებრივი მაუწყებელი ემსახურება ხელისუფლების ინტერესებს
 • საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიუკერძოებლად აშუქებს მიმდინარე მოვლენებს
 • არც ერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GPBVSL: ვასილ მაღლაფერიძის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად არჩევის მიზანი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა მიზანს ემსახურება ვასილ მაღლაფერიძის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად არჩევა?

პასუხები:
 • საზოგადოებრივ მაუწყებელზე რეფორმის განხორციელება
 • საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობის გაძლიერება
 • საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მმართველი გუნდის ინტერესების გატარება
 • სხვა
 • არაფერი მსმენია ვასილ მაღლაფერიძის შესახებ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTIMEDI: გადაცემები გამოხატავენ მთავრობის თუ ოპოზიციის ინტერესებს - იმედი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - მთავრობის თუ ოპოზიციის? - იმედი

პასუხები:
 • მთავრობის ინტერესებს
 • ოპოზიციის ინტერესებს
 • არცერთის ინტერესებს
 • ორივეს ინტერესებს
 • არ ვუყურებ ამ არხს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTKAVK: გადაცემები გამოხატავენ მთავრობის თუ ოპოზიციის ინტერესებს - კავკასია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - მთავრობის თუ ოპოზიციის? - კავკასია

პასუხები:
 • მთავრობის ინტერესებს
 • ოპოზიციის ინტერესებს
 • არცერთის ინტერესებს
 • ორივეს ინტერესებს
 • არ ვუყურებ ამ არხს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTRUST: გადაცემები გამოხატავენ მთავრობის თუ ოპოზიციის ინტერესებს - რუსთავი2

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - მთავრობის თუ ოპოზიციის? - რუსთავი 2

პასუხები:
 • მთავრობის ინტერესებს
 • ოპოზიციის ინტერესებს
 • არცერთის ინტერესებს
 • ორივეს ინტერესებს
 • არ ვუყურებ ამ არხს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTGPB: გადაცემები გამოხატავენ მთავრობის თუ ოპოზიციის ინტერესებს - (პირველი არხი) საზოგადოებრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - მთავრობის თუ ოპოზიციის? - საზოგადოებრივი მაუწყებელი

პასუხები:
 • მთავრობის ინტერესებს
 • ოპოზიციის ინტერესებს
 • არცერთის ინტერესებს
 • ორივეს ინტერესებს
 • არ ვუყურებ ამ არხს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTAJARA: გადაცემები გამოხატავენ მთავრობის თუ ოპოზიციის ინტერესებს - აჭარა TV

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - მთავრობის თუ ოპოზიციის? - აჭარა TV

პასუხები:
 • მთავრობის ინტერესებს
 • ოპოზიციის ინტერესებს
 • არცერთის ინტერესებს
 • ორივეს ინტერესებს
 • არ ვუყურებ ამ არხს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTTVPIRV: გადაცემები გამოხატავენ მთავრობის თუ ოპოზიციის ინტერესებს - ტელეკომპანია პირველი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - მთავრობის თუ ოპოზიციის? - ტელეკომპანია პირველი

პასუხები:
 • მთავრობის ინტერესებს
 • ოპოზიციის ინტერესებს
 • არცერთის ინტერესებს
 • ორივეს ინტერესებს
 • არ ვუყურებ ამ არხს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTIBERIA: გადაცემები გამოხატავენ მთავრობის თუ ოპოზიციის ინტერესებს - იბერია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - მთავრობის თუ ოპოზიციის? - იბერია

პასუხები:
 • მთავრობის ინტერესებს
 • ოპოზიციის ინტერესებს
 • არცერთის ინტერესებს
 • ორივეს ინტერესებს
 • არ ვუყურებ ამ არხს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

INTOBIEKT: გადაცემები გამოხატავენ მთავრობის თუ ოპოზიციის ინტერესებს - ობიექტივი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - მთავრობის თუ ოპოზიციის? - ობიექტივი

პასუხები:
 • მთავრობის ინტერესებს
 • ოპოზიციის ინტერესებს
 • არცერთის ინტერესებს
 • ორივეს ინტერესებს
 • არ ვუყურებ ამ არხს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GVMTMEDIA: რამდენად ერევა ხელისუფლება მედიის საქმიანობაში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ერევა ხელისუფლება მედიის საქმიანობაში, რათა უზრუნველყოს მოვლენების მისთვის მისაღები ფორმით გაშუქება? ხელისუფლება...

პასუხები:
 • არასდროს ერევა
 • ხანდახან ერევა
 • ყოველთვის ერევა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

AFGANMUKH: აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი

პასუხები:
 • მოიტაცეს აზერბაიჯანელმა სპეცსამსახურებმა
 • მოიტაცეს აზერბაიჯანელმა სპეცსამსახურებმა ქართული მხარის დახმარებით
 • მოიტაცეს ქართულმა სპეცსამსახურებმა და გადასცეს აზერბაიჯანს
 • თვითონ გადაკვეთა საქართველო -აზერბაიჯანის საზღვარი
 • სხვა
 • არაფერი მსმენია აფგან მუხთარლის შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUMEDI: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით მედიას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში...? - მედიას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRUCRTS: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით სასამართლოს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ...? - სასამართლოს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRPOLIC: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით პოლიციას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ...? - პოლიციას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRDOCT: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით ექიმებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ...? - ექიმებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი

TRTEACH: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით მასწავლებლებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ...? - მასწავლებლებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRNGOGE: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ...? - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRPRESD: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ...? - საქართველოს პრეზიდენტს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRPARLM: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ...? - საქართველოს პარლამენტს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRPRMIN: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოს პრემიერ მინისტრს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ...? - საქართველოს პრემიერ მინისტრს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRLOCGVT: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით თქვენი რაიონის ადგილობრივ ხელისუფლებას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში თქვენი რაიონის ადგილობრივ ხელისუფლებას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

TRCHURCH: რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით ეკლესიას ან თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ორგანიზაციებს?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, რამდენად ენდობით ან რამდენად არ ენდობით საქართველოში ეკლესიას ან თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • უფრო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა
 • უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

ASKBRB12: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მოუთხოვიათ თუ არა ქრთამი?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მოუთხოვიათ თუ არა თქვენგან ან თქვენი ოჯახის წევრისგან ქრთამი, იქნებოდა ეს ფულადი თუ არაფულადი, სახელწიფო მომსახურებისთვის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

OWNPURP: რამდენად გავრცელებულია ან რამდენად არ არის გავრცელებული საჯარო მოხელეების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნების მისაღწევად?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გავრცელებულია ან რამდენად არ არის გავრცელებული საჯარო მოხელეების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნების მისაღწევად?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის გავრცელებული
 • უფრო არ არის გავრცელებული, ვიდრე გავრცელებულია
 • ნაწილობრივ გავრცელებულია, ნაწილობრივ არა.
 • უფრო გავრცელებულია, ვიდრე არ არის გავრცელებული
 • ძალიან გავრცელებულია
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MINREF1: რეფორმის შედეგად, მინისტრების რაოდენობა საქართველოში...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი ინფორმაციით, 2017 წელს განხორციელებული რეფორმის შედეგად, მინისტრების რაოდენობა საქართველოში...

პასუხები:
 • შემცირდა
 • გაიზარდა
 • იგივე დარჩა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MINREF2: საქართველოში მინისტრების რაოდენობა მომავალში...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოში მინისტრების რაოდენობა მომავალში...

პასუხები:
 • უნდა შემცირდეს
 • უნდა გაიზარდოს
 • იგივე უნდა დარჩეს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PRLETHIC: საჭიროა თუ არა პარლამენტმა მიიღოს დოკუმენტი, რომლითაც პარლამენტის წევრი პასუხს აგებს არაეთიკური ქცევისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საჭიროა თუ არა პარლამენტმა მიიღოს დოკუმენტი, რომლითაც პარლამენტის წევრი პასუხს აგებს არაეთიკური ქცევისთვის?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SANCTFINE: რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - ჯარიმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - ჯარიმა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი სანქცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SANCWARN: რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - გაფრთხილება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - გაფრთხილება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი სანქცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SANCINTVT: რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - საერთაშორისო ვიზიტებში მონაწილეობის უფლების დროებითი შეზღუდვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - საერთაშორისო ვიზიტებში მონაწილეობის უფლების დროებითი შეზღუდვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი სანქცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SANCSPAUTH: რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - უფლებამოსილების შეჩერება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - უფლებამოსილების შეჩერება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი სანქცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SANCOTHER: რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არანაირი სანქცია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PARLMPOS: საქართველოს პარლამენტის ერთი დეპუტატი, ვის მუშაობასაც ყველაზე დადებითად აფასებთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დაასახელოთ საქართველოს პარლამენტის ერთი დეპუტატი, ვის მუშაობასაც ყველაზე დადებითად აფასებთ

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან. პასუხები, რომელიც მოსახლეობის 1%-ზე ნაკლებმა დაასახელა დაჯგუფდა, როგორც 'სხვა'.

პასუხები:
 • ანზორ ბოლქვაძე
 • დავით ბაქრაძე
 • ეკა ბესელია
 • დავით სერგეენკო
 • გია ვოლსკი
 • მამუკა მდინარაძე
 • ირმა ინაშვილი
 • ირაკლი კობახიძე
 • ნიკა მელია
 • კახა კალაძე
 • შალვა ნათელაშვილი
 • ნინო წილოსანი
 • სხვა
 • არავის მუშაობას არ ვაფასებ დადებითად
 • ყველას მუშაობას დადებითად ვაფასებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARLMNEG: საქართველოს პარლამენტის ერთი დეპუტატი, ვის მუშაობასაც ყველაზე უარყოფითად აფასებთ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, დაასახელოთ საქართველოს პარლამენტის ერთი დეპუტატი, ვის მუშაობასაც ყველაზე უარყოფითად აფასებთ

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში ღია კითხვიდან. პასუხები, რომელიც მოსახლეობის 1%-ზე ნაკლებმა დაასახელა დაჯგუფდა, როგორც 'სხვა'.

პასუხები:
 • ნიკა მელია
 • ეკა ბესელია
 • გიგა ბოკერია
 • ემზარ კვიციანი
 • გია ვოლსკი
 • გიორგი კვირიკაშვილი
 • ირაკლი კობახიძე
 • სხვა
 • არავის მუშაობას არ ვაფასებ უარყოფითად
 • ყველას მუშაობას უარყოფითად ვაფასებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARLLAW: ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით: პარლამენტი ამტკიცებს საქართველოსთვის სასიკეთო კანონებს.

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს დღევანდელი პარლამენტის შესახებ: პარლამენტი ამტკიცებს საქართველოსთვის სასიკეთო კანონებს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები, ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PARLDBT: ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით: პარლამენტში იმართება დებატები მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხებზე.

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს დღევანდელი პარლამენტის შესახებ: პარლამენტში იმართება დებატები მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხებზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები, ნაწილობრივ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

KNATT: იცოდით თუ არა, რომ ყველას აქვს უფლება დაესწროს პარლამენტის პლენარულ სხდომებსა და საკომიტეტო მოსმენებს?

შეკითხვის ტექსტი: იცოდით თუ არა, რომ ყველას აქვს უფლება დაესწროს პარლამენტის პლენარულ სხდომებსა და საკომიტეტო მოსმენებს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

KNLAWPRC: იცოდით თუ არა, რომ მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ კანონის შექმნის პროცესში?

შეკითხვის ტექსტი: იცოდით თუ არა, რომ მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ კანონის შექმნის პროცესში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

PLTINTPROS: ემსახურება თუ არა შემდეგი ინსტიტუციები მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს? - პროკურატურა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ემსახურება თუ არა შემდეგი ინსტიტუციები მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს? - პროკურატურა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ნაწილობრივ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PLTINTMIA: ემსახურება თუ არა შემდეგი ინსტიტუციები მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს? - შინაგან საქმეთა სამინისტრო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ემსახურება თუ არა შემდეგი ინსტიტუციები მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს? - შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ნაწილობრივ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PLITINTSSS: ემსახურება თუ არა შემდეგი ინსტიტუციები მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს? - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (სუსი)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ემსახურება თუ არა შემდეგი ინსტიტუციები მმართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს? - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (სუსი)

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • ნაწილობრივ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

STRTSEARCH: გამართლებულია თუ არა ე.წ. “რეიდების ჩატარება”, რაც გულისხმობს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ნებისმიერი ადამიანის ან მანქანის ქუჩაში გაჩერებას და შემოწმებას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გამართლებულია თუ არა ე.წ. “რეიდების ჩატარება”, რაც გულისხმობს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ნებისმიერი ადამიანის ან მანქანის ქუჩაში გაჩერებას და შემოწმებას?

პასუხები:
 • გამართლებულია
 • ზოგ შემთხვევაში არის გამართლებული
 • არასდროს არის გამართლებული
 • არაფერი მსმენია „რეიდების“ შესახებ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PLNTDRUG: ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით: სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლები კონკრეტული ადამიანების დაკავების მიზნით, იყენებენ ნარკოტიკული ნივთიერებების ჩადების მეთოდს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლები კონკრეტული ადამიანების დაკავების მიზნით, იყენებენ ნარკოტიკული ნივთიერებების ჩადების მეთოდს?

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არაფერი მსმენია „ჩადებების“ შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRSLGHT: უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა მსუბუქი ნარკოტიკების პირადი მოხმარების გამო? - მსუბუქი ნარკოტიკები (მაგ. მარიხუანა)

შეკითხვის ტექსტი: უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა შემდეგი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების პირადი მოხმარების გამო? - მსუბუქი ნარკოტიკები (მაგ. მარიხუანა)

პასუხები:
 • უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი
 • არ უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი 
 • არაფერი მსმენია ამ ნარკოტიკების შესახებ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PRSCLUB: უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა კლუბური ნარკოტიკების პირადი მოხმარების გამო? - კლუბური ნარკოტიკები (მაგ. ექსტაზი, MDMA)

შეკითხვის ტექსტი: უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა შემდეგი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების პირადი მოხმარების გამო? - კლუბური ნარკოტიკები (მაგ. ექსტაზი, MDMA)

პასუხები:
 • უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი
 • არ უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი 
 • არაფერი მსმენია ამ ნარკოტიკების შესახებ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PRSINTR: უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა ინტრავენური ნარკოტიკების პირადი მოხმარების გამო? - ინტრავენური ნარკოტიკები (მაგ. მორფი, ჰეროინი)

შეკითხვის ტექსტი: უნდა მოიხადოს თუ არა ციხის სასჯელი ადამიანმა შემდეგი ტიპის ნარკოტიკული საშუალების პირადი მოხმარების გამო? - ინტრავენური ნარკოტიკები (მაგ. მორფი, ჰეროინი)

პასუხები:
 • უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი
 • არ უნდა მოიხადოს ციხის სასჯელი 
 • არაფერი მსმენია ამ ნარკოტიკების შესახებ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CURGVMNT: საქართველოს დღევანდელი მთავრობა არის…

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს დღევანდელი მთავრობა არის…

პასუხები:
 • პროდასავლური
 • პრორუსული
 • ცდილობს რუსეთთან და ევროპასთან ერთნაირად კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BZINVLPLT: თვლით თუ არა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჟამად ჩართულია ქართულ პოლიტიკაში?

შეკითხვის ტექსტი: თვლით თუ არა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჟამად ჩართულია ქართულ პოლიტიკაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

BZLIKE: მოგწონთ თუ არა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჟამად ჩართულია ქართულ პოლიტიკაში?

შეკითხვის ტექსტი: მოგწონთ თუ არა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჟამად ჩართულია ქართულ პოლიტიკაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჟამად ჩართულია ქართულ პოლიტიკაში

პასუხები:
 • მომწონს
 • არ მომწონს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BZDISLIKE: მოგწონთ თუ არა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჟამად არ არის ჩართული ქართულ პოლიტიკაში?

შეკითხვის ტექსტი: მოგწონთ თუ არა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჟამად არ არის ჩართული ქართულ პოლიტიკაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამჟამად არ არის ჩართული ქართულ პოლიტიკაში

პასუხები:
 • მომწონს
 • არ მომწონს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

RUSNMFRN: ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: რუსეთის ფედერაცია არის საქართველოს ოკუპანტი და მტერი, და მასთან არ უნდა გვქონდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობა სანამ არ მოხდება ტერიტორიების დეოკუპაცია. მოსაზრება 2: რუსეთის ფედერაცია არის საქართველოს მეზობელი, ერთმორწმუნე სახელმწიფო, რომელთანაც ისტორიულად ბევრი საერთო ფასეულობა გვაკავშირებს და მიუხედავად ოკუპაციისა მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა გვქონდეს.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'სრულად ვეთანხმები' და 'ვეთანხმები' გაერთიანდა.

პასუხები:
 • რუსეთი არის საქართველოს ოკუპანტი და მტერი, და მასთან არ უნდა გვქონდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობა
 • რუსეთი არის საქართველოს მეზობელი, ერთმორწმუნე სახელმწიფო და მიუხედავად ოკუპაციისა მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა გვქონდეს.
 • არც ერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CHRCHBDGET: უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა ეკლესია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა ეკლესია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PATRCHNG: ბოლო წლების განმავლობაში შეიცვალა თუ არა ხალხის დამოკიდებულება საპატრიარქოს მიმართ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ბოლო წლების განმავლობაში შეიცვალა თუ არა ხალხის დამოკიდებულება საპატრიარქოს მიმართ?

პასუხები:
 • დიახ, შეიცვალა უკეთესობისკენ
 • დიახ, შეიცვალა უარესობისკენ
 • არ შეცვლილა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

PATRDISC: საპატრიარქოში მიმდინარე მოვლენები უნდა იყოს თუ არა საჯარო განხილვის საგანი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საპატრიარქოში მიმდინარე მოვლენები უნდა იყოს თუ არა საჯარო განხილვის საგანი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არაფერი მსმენია საპატრიარქოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

WOMENPLT: ემხრობით თუ არა გამონათქვამს “მეტი ქალი პოლიტიკაში”?

შეკითხვის ტექსტი: ემხრობით თუ არა გამონათქვამს “მეტი ქალი პოლიტიკაში”?

პასუხები:
 • ვემხრობი
 • არ ვემხრობი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

WOMENMP: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ დღევანდელი ქალი პარლამენტარების მუშაობით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ დღევანდელი ქალი პარლამენტარების მუშაობით?

პასუხები:
 • ძალიან უკმაყოფილო ვარ
 • უკმაყოფილო ვარ
 • არც კმაყოფილი ვარ, არც უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • ძალიან კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MENMP: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ დღევანდელი კაცი პარლამენტარების მუშაობით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ დღევანდელი კაცი პარლამენტარების მუშაობით?

პასუხები:
 • ძალიან უკმაყოფილო ვარ
 • უკმაყოფილო ვარ
 • არც კმაყოფილი ვარ, არც უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • ძალიან კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

DOMVIOL: ებრძვიან თუ არა ეფექტურად სახელმწიფო ინსტიტუტები ოჯახში ძალადობას?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ებრძვიან თუ არა ეფექტურად სახელმწიფო ინსტიტუტები ოჯახში ძალადობას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • საერთოდ არ ებრძვიან
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

WOMENJB: რამდენად მარტივი ან რთულია ქალებისთვის სამსახურის პოვნა საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მარტივი ან რთულია ქალებისთვის სამსახურის პოვნა საქართველოში?

პასუხები:
 • ძალიან მარტივია
 • მარტივია
 • საშუალოდ
 • რთულია
 • ძალიან რთულია
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

MENJOB: რამდენად მარტივი ან რთულია კაცებისთვის სამსახურის პოვნა საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მარტივი ან რთულია კაცებისთვის სამსახურის პოვნა საქართველოში?

პასუხები:
 • ძალიან მარტივია
 • მარტივია
 • საშუალოდ
 • რთულია
 • ძალიან რთულია
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HRSFAM: რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდება ქალების დაჩაგვრა ან შევიწროვება ოჯახში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდება ქალების დაჩაგვრა ან შევიწროვება...? - ოჯახში

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხშირად
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HRSJOB: რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდება ქალების დაჩაგვრა ან შევიწროვება სამსახურში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდება ქალების დაჩაგვრა ან შევიწროვება...? - სამსახურში

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხშირად
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HRSINST: რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდება ქალების დაჩაგვრა ან შევიწროვება სასწავლო დაწესებულებაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდება ქალების დაჩაგვრა ან შევიწროვება...? - სასწავლო დაწესებულებაში

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხშირად
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HRSTRAN: რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდება ქალების დაჩაგვრა ან შევიწროვება საზოგადოებრივ ტრასპორტში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ან იშვიათად ხდება ქალების დაჩაგვრა ან შევიწროვება...? - საზოგადოებრივ ტრასპორტში

პასუხები:
 • არასდროს
 • იშვიათად
 • ხშირად
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTFAIR: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა სამართლიანი?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა სამართლიანი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTQUAL: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა კვალიფიციური?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა კვალიფიციური?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTBIAS: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა მიკერძოებული?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა მიკერძოებული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTRULPR: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა მმართველი პარტიის გავლენის ქვეშ?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა მმართველი პარტიის გავლენის ქვეშ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე
 • უარი პასუხზე

CRTOPPINFL: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა ოპოზიციური პარტიების გავლენის ქვეშ?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა ოპოზიციური პარტიების გავლენის ქვეშ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CRTCORUPT: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა კორუმპირებული?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა კორუმპირებული?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CRTJUDINFL: არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფების კონტროლის ქვეშ?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, არის თუ არა საქართველოს სასამართლო სისტემა მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფების კონტროლის ქვეშ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JDUNFDEC: უნდა მუშაობდნენ თუ არა სასამართლოში ის მოსამართლეები, რომლებიც წარსულში ზეწოლის შედეგად უსამართლო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ?

შეკითხვის ტექსტი: უნდა მუშაობდნენ თუ არა სასამართლოში ის მოსამართლეები, რომლებიც წარსულში ზეწოლის შედეგად უსამართლო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ?

პასუხები:
 • დიახ, ყველას უნდა მიეცეს გამოსწორების შანსი
 • არა, ასეთი მოსამართლეები აღარ უნდა მუშაობდნენ სასამართლოში
 • ასეთი მოსამართლეები სასამართლო სისტემაში არასოდეს გვყოლია
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTVANO: სამართლიანი იყო თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებები შემდეგი პირების მიმართ: ვანო მერაბიშვილი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, სამართლიანი იყო თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებები შემდეგი პირების მიმართ: ვანო მერაბიშვილი

პასუხები:
 • სამართლიანი იყო
 • არ იყო სამართლიანი
 • არ მსმენია ადამიანის/სასამართლოს ან გადაწყვეტილების შესახებ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

CRTBACH: სამართლიანი იყო თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებები შემდეგი პირების მიმართ: ბაჩანა ახალაია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, სამართლიანი იყო თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებები შემდეგი პირების მიმართ: ბაჩანა ახალაია

პასუხები:
 • სამართლიანი იყო
 • არ იყო სამართლიანი
 • არ მსმენია ადამიანის/სასამართლოს ან გადაწყვეტილების შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CRTSAAK: სამართლიანი იყო თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებები შემდეგი პირების მიმართ: მიხეილ სააკაშვილი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, სამართლიანი იყო თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებები შემდეგი პირების მიმართ: მიხეილ სააკაშვილი (სანდრო გირგვლიანის საქმეზე მსჯავრდებულების შეწყალების გამო გამოტანილი განაჩენი)

პასუხები:
 • სამართლიანი იყო
 • არ იყო სამართლიანი
 • არ მსმენია ადამიანის/სასამართლოს ან გადაწყვეტილების შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRDNSAAK: უნდა შეიწყალოს თუ არა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მიხეილ სააკაშვილი?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს ემუქრება პატიმრობა. თქვენი აზრით, უნდა შეიწყალოს თუ არა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მიხეილ სააკაშვილი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAYRREP: რამდენად წარმოადგენს ან არ წარმოადგენს თქვენი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის მერი თქვენს ინტერესებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად წარმოადგენს ან არ წარმოადგენს თქვენი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის მერი თქვენს ინტერესებს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ წარმოადგენს“ და ‘5’ ნიშნავს „სრულად წარმოადგენს“.

პასუხები:
 • საერთოდ არ წარმოადგენს
 • უფრო არ წარმოადგენს, ვიდრე წარმოადგენს
 • საშუალოდ
 • უფრო წარმოადგენს, ვიდრე არ წარმოადგენს
 • სრულად წარმოადგენს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SAKRREPR: რამდენად გამოხატავს ან რამდენად ვერ გამოხატავს თქვენი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის საკრებულო თქვენნაირი ადამიანების ინტერესებს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამოხატავს ან რამდენად ვერ გამოხატავს თქვენი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის საკრებულო თქვენნაირი ადამიანების ინტერესებს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ ვერ გამოხატავს“ და ‘5’ ნიშნავს „სრულად გამოხატავს“.

პასუხები:
 • საერთოდ არ წარმოადგენს
 • უფრო არ წარმოადგენს, ვიდრე წარმოადგენს
 • საშუალოდ
 • უფრო წარმოადგენს, ვიდრე არ წარმოადგენს
 • სრულად წარმოადგენს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATTRANSP: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATSTRT: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - ქუჩების კეთილმოწყობა

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - ქუჩების კეთილმოწყობა

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი

SATCLEAN: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - დასუფთავება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - დასუფთავება

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATGREEN: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - პარკები/ სკვერები/გამწვანება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - პარკები/ სკვერები/გამწვანება

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATTRASH: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - ნაგვის შეგროვება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - ნაგვის შეგროვება

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATANIM: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - მიუსაფარი ცხოველების პრობლემის მოგვარება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - მიუსაფარი ცხოველების პრობლემის მოგვარება

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

SATWATER: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - წყალმომარაგება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - წყალმომარაგება

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SATGAS: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - გაზმომარაგება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - გაზმომარაგება

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SATELECTR: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - ელექტროენერგიით მომარაგება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი საკითხებით თქვენს დასახლებულ პუნქტში? - ელექტროენერგიით მომარაგება

პასუხები:
 • უკმაყოფილო ვარ
 • უფრო უკმაყოფილო ვარ, ვიდრე კმაყოფილი
 • უფრო კმაყოფილი ვარ, ვიდრე უკმაყოფილო
 • კმაყოფილი ვარ
 • უარი პასუხზე

STSCHOOL: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი, რომელიც ამჟამად საჯარო სკოლაში სწავლობს?

შეკითხვის ტექსტი: გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი, რომელიც ამჟამად საჯარო სკოლაში სწავლობს?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

LKINFR: რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - ინფრასტრუქტურა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - ინფრასტრუქტურა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს საჯარო სკოლაში

პასუხები:
 • ძალიან არ მომწონს
 • არ მომწონს
 • მომწონს
 • ძალიან მომწონს
 • არ ვიცი

LKQUED: რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - სწავლის ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - სწავლის ხარისხი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს საჯარო სკოლაში

პასუხები:
 • ძალიან არ მომწონს
 • არ მომწონს
 • მომწონს
 • ძალიან მომწონს
 • არ ვიცი

LKTCHQU: რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - პედაგოგთა კვალიფიკაცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - პედაგოგთა კვალიფიკაცია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს საჯარო სკოლაში

პასუხები:
 • ძალიან არ მომწონს
 • არ მომწონს
 • მომწონს
 • ძალიან მომწონს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

LKTCHAT: რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - პედაგოგთა დამოკიდებულება მოსწავლეთა მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მოგწონთ ან არ მოგწონთ შემდეგი საჯარო სკოლაში? - პედაგოგთა დამოკიდებულება მოსწავლეთა მიმართ

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ მათი ოჯახის ერთი წევრი მაინც სწავლობს საჯარო სკოლაში

პასუხები:
 • ძალიან არ მომწონს
 • არ მომწონს
 • მომწონს
 • ძალიან მომწონს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

OWNCAR: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს, რომელიც მუშა მდგომარეობაშია?

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს, რომელიც მუშა მდგომარეობაშია, იქნება ეს მსუბუქი ავტომობილი, სატვირთო ავტომობილი, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და ა.შ.?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

NUMCAR: რამდენ ავტომობილს ფლობს თქვენი ოჯახი?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენ ავტომობილს ფლობს თქვენი ოჯახი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს
პასუხის ვარიანტები '3' და '4 ან მეტი' გაერთიანდა პასუხში '3 ან მეტი'

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი ან მეტი
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

FUELGASL: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - ბენზინი

შეკითხვის ტექსტი: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - ბენზინი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახებიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELDIES: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - დიზელი

შეკითხვის ტექსტი: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - დიზელი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახებიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELGAS: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - გაზი

შეკითხვის ტექსტი: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - გაზი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახებიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELELC: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - ელექტროენერგია

შეკითხვის ტექსტი: რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? - ელექტროენერგია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახებიც ფლობდნენ მუშა მდგომარეობაში მყოფ ავტომობილს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELLUK: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - ლუკოილი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - ლუკოილი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELROMP: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - რომპეტროლი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - რომპეტროლი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELGULF: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - გალფი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - გალფი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELSOCR: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სოკარი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სოკარი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELWISS: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - ვისოლი

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - ვისოლი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELDIFF: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სხვადასხვა კომპანიის საწვავს

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სხვადასხვა კომპანიის საწვავს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELOTHR: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ/ასხამს ავტომობილის მფლობელი ავტომობილში? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELQUAL: რა განაპირობებს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? საწვავის ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: რა განაპირობებს თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის არჩევანს საწვავის ყიდვისას? საწვავის ხარისხი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELPRICE: რა განაპირობებს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? დაბალი ფასები

შეკითხვის ტექსტი: რა განაპირობებს თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის არჩევანს საწვავის ყიდვისას? დაბალი ფასები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELBONUS: რა განაპირობებს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? გათამაშებებში მონაწილეობის ან ბონუს ქულების დაგროვების შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: რა განაპირობებს თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის არჩევანს საწვავის ყიდვისას? გათამაშებებში მონაწილეობის ან ბონუს ქულების დაგროვების შესაძლებლობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELTERR: რა განაპირობებს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? ბენზინ/გაზგასამართი სადგურების ტერიტორიული სიახლოვე და/ან სიმრავლე

შეკითხვის ტექსტი: რა განაპირობებს თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის არჩევანს საწვავის ყიდვისას? ბენზინ/ გაზგასამართი სადგურების ტერიტორიული სიახლოვე და/ან სიმრავლე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELCHEAT: რა განაპირობებს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? ვენდობი, რომ არ მომატყუებენ რაოდენობაში

შეკითხვის ტექსტი: რა განაპირობებს თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის არჩევანს საწვავის ყიდვისას? ვენდობი, რომ არ მომატყუებენ რაოდენობაში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELTRUST: რა განაპირობებს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? ვენდობი, რომ არ ჩამისხამენ გაყალბებულ საწვავს

შეკითხვის ტექსტი: რა განაპირობებს თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის არჩევანს საწვავის ყიდვისას? ვენდობი, რომ არ ჩამისხამენ გაყალბებულ საწვავს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELCOMP: რა განაპირობებს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? საწვავის ის სახეობა, რომლის ყიდვაც მსურს/გვსურს, მხოლოდ ამ კომპანიას/ებს აქვთ

შეკითხვის ტექსტი: რა განაპირობებს თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის არჩევანს საწვავის ყიდვისას? საწვავის ის სახეობა, რომლის ყიდვაც მსურს/გვსურს, მხოლოდ ამ კომპანიას/კომპანიებს აქვთ

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FUELOTH: რა განაპირობებს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რა განაპირობებს თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის არჩევანს საწვავის ყიდვისას? სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებდნენ ბენზინს ან დიზელს თავიანთი ავტომობილებისთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NGHMR: რამდენად უწყობს ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციები ადამიანის უფლებების დაცვას?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რამდენად უწყობენ ან რამდენად ვერ უწყობენ ხელს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ადამიანის უფლებების დაცვას?

პასუხები:
 • საერთოდ ვერ უწყობენ ხელს
 • უფრო ვერ უწყობენ, ვიდრე უწყობენ ხელს
 • უფრო უწყობენ, ვიდრე ვერ უწყობენ ხელს
 • ძალიან უწყობენ ხელს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGMNGOV: რამდენად უწყობს ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლების კონტროლს საზოგადოების მხრიდან?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რამდენად უწყობენ ან რამდენად ვერ უწყობენ ხელს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლების კონტროლს საზოგადოების მხრიდან?

პასუხები:
 • საერთოდ ვერ უწყობენ ხელს
 • უფრო ვერ უწყობენ, ვიდრე უწყობენ ხელს
 • უფრო უწყობენ, ვიდრე ვერ უწყობენ ხელს
 • ძალიან უწყობენ ხელს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGCNLEG: რამდენად უწყობს ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონმდებლობის დახვეწას?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რამდენად უწყობენ ან რამდენად ვერ უწყობენ ხელს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონმდებლობის დახვეწას?

პასუხები:
 • საერთოდ ვერ უწყობენ ხელს
 • უფრო ვერ უწყობენ, ვიდრე უწყობენ ხელს
 • უფრო უწყობენ, ვიდრე ვერ უწყობენ ხელს
 • ძალიან უწყობენ ხელს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGEQUAL: რამდენად უწყობს ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციები თანასწორობას მამაკაცებსა და ქალებს შორის?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რამდენად უწყობენ ან რამდენად ვერ უწყობენ ხელს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები თანასწორობას მამაკაცებსა და ქალებს შორის?

პასუხები:
 • საერთოდ ვერ უწყობენ ხელს
 • უფრო ვერ უწყობენ, ვიდრე უწყობენ ხელს
 • უფრო უწყობენ, ვიდრე ვერ უწყობენ ხელს
 • ძალიან უწყობენ ხელს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGMNRGH: რამდენად უწყობს ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციები უმცირესობის უფლებების დაცვას?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რამდენად უწყობენ ან რამდენად ვერ უწყობენ ხელს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები უმცირესობის უფლებების დაცვას?

პასუხები:
 • საერთოდ ვერ უწყობენ ხელს
 • უფრო ვერ უწყობენ, ვიდრე უწყობენ ხელს
 • უფრო უწყობენ, ვიდრე ვერ უწყობენ ხელს
 • ძალიან უწყობენ ხელს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGDEMD: რამდენად უწყობს ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციები დემოკრატიის განვითარებას?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რამდენად უწყობენ ან რამდენად ვერ უწყობენ ხელს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები დემოკრატიის განვითარებას?

პასუხები:
 • საერთოდ ვერ უწყობენ ხელს
 • უფრო ვერ უწყობენ, ვიდრე უწყობენ ხელს
 • უფრო უწყობენ, ვიდრე ვერ უწყობენ ხელს
 • ძალიან უწყობენ ხელს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

NGECNDEV: რამდენად უწყობს ხელს არასამთავრობო ორგანიზაციები ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ამჟამად ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. თქვენი შეფასებით, რამდენად უწყობენ ან რამდენად ვერ უწყობენ ხელს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას?

პასუხები:
 • საერთოდ ვერ უწყობენ ხელს
 • უფრო ვერ უწყობენ, ვიდრე უწყობენ ხელს
 • უფრო უწყობენ, ვიდრე ვერ უწყობენ ხელს
 • ძალიან უწყობენ ხელს
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

GEOHOPE: თქვენი აზრით, გვეშველება თუ არა რამე?

შეკითხვის ტექსტი: და ბოლოს, თქვენი აზრით, გვეშველება თუ არა რამე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი / უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი

მოიძებნა: 145 შედეგი