სიხშირის განაწილება (%)
ყოველდღე29
კვირაში რამდენჯერმე8
კვირაში ერთხელ4
თვეში ერთხელ მაინც2
უფრო იშვიათად7
არ ვიყენებ ინტერნეტს49
არ ვიცი/უარი პასუხზე1

FRQINTR: გთხოვთ, მთხრათ რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მთხრათ რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში რამდენჯერმე
 • კვირაში ერთხელ
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არ ვიყენებ ინტერნეტს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აგვისტო

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აგვისტო

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.