დროითი მწკრივები (%)დიახარაარ ვიცი/უარი პასუხზე
200932652
201040592
201145550
201245550
201348502
201557430
201761380
201970300

FRQINTR: სარგებლობთ ინტერნეტით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა დიახ/არა ვარიანტებად. ვარიანტები: 'ყოველდღე', 'კვირაში ერთხელ მაინც', 'თვეში ერთხელ მაინც', 'უფრო იშვიათად' დაჯგუფდა, როგორც 'დიახ', ხოლო პასუხის ვარიანტი 'არასდროს' - როგორც 'არა'.

პასუხები:
  • დიახ
  • არა
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.