სიხშირის განაწილება (%)
ყოველდღე33
კვირაში რამდენჯერმე9
კვირაში ერთხელ3
თვეში ერთხელ მაინც1
უფრო იშვიათად6
არ ვიყენებ ინტერნეტს47
არ ვიცი/უარი პასუხზე1

FRQINTR: ინტერნეტის მოხმარების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მთხრათ რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში რამდენჯერმე
 • კვირაში ერთხელ
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არ ვიყენებ ინტერნეტს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.