კავკასიის ბარომეტრი 2020 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 8 დეკემბრიდან 2020 წლის 14 დეკემბრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2020 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 8 დეკემბრიდან 2020 წლის 14 დეკემბრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან.

პასუხები:
 • 18-34
 • 35-54
 • 55+

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'ქურთი, იეზიდი' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • სომეხი
 • აზერბაიჯანელი
 • ქართველი
 • რუსი
 • სხვა

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რა არის თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)', 'არასრული საშუალო განათლება', 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი', არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი)' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი

HHNKIDS: 0-დან 17 წლამდე ოჯახის წევრების რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, თქვენი ჩათვლით რამდენი 0-დან 17 წლამდე ადამიანი ცხოვრობს თქვენს ოჯახში?

პასუხები:
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5 ან მეტი
 • უარი პასუხზე

HHNLABF: 18-დან 64 წლამდე ოჯახის წევრების რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, თქვენი ჩათვლით რამდენი 18-დან 64 წლამდე ადამიანი ცხოვრობს თქვენს ოჯახში?

პასუხები:
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7 ან მეტი
 • უარი პასუხზე

HHNOLDR: 64 წლის ან უფროსი ასაკის ოჯახის წევრების რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, თქვენი ჩათვლით რამდენი 64 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანი ცხოვრობს თქვენს ოჯახში?

პასუხები:
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3 ან მეტი
 • უარი პასუხზე

HLTHRAT: როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის ამჟამინდელ მდგომარეობას? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის ამჟამინდელ მდგომარეობას? როგორც ...

პასუხები:
 • ძალიან კარგს
 • კარგს
 • არც კარგს და არც ცუდს
 • ცუდს
 • ძალიან ცუდს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SFEV: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - ცხელება ან შემცივნება

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - ცხელება ან შემცივნება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SBRT: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - სუნთქვის უკმარისობა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - სუნთქვის უკმარისობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

C19SSML: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - ყნოსვის დაკარგვა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - ყნოსვის დაკარგვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SNOS: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - გამონადენი/გაჭედილი ცხვირი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - გამონადენი/გაჭედილი ცხვირი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SCHS: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - სიმძიმე გულმკერდის არეში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - სიმძიმე გულმკერდის არეში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SCGH: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - ხველა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - ხველა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19STHR: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - ყელის ტკივილი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - ყელის ტკივილი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

C19SMBA: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - კუნთების ან სხეულის ტკივილი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - კუნთების ან სხეულის ტკივილი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SHDA: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - თავის ტკივილი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - თავის ტკივილი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SFTG: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - დაღლილობა ან სისუსტე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - დაღლილობა ან სისუსტე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SABD: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - დისკომფორტი მუცლის არეში

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - დისკომფორტი მუცლის არეში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SVOM: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - ღებინება

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - ღებინება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა

C19SDRH: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - დიარეა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - დიარეა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • უარი პასუხზე

C19SSNE: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - ცემინება

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - ცემინება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19SHBT: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში სიმპტომები - მაღალი ტემპერატურა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა შემდეგი სიმპტომები? - მაღალი ტემპერატურა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის ყველა შესაძლო ვარიანტი.

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19TEST: ჩაგიტარებიათ თუ არა კოვიდ-19-ის ტესტი?

შეკითხვის ტექსტი: ჩაგიტარებიათ თუ არა კოვიდ-19-ის ტესტი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

C19DIAG: თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს ან თქვენს ახლო ნათესავებს დაუდგინდათ თუ არა კოვიდ-19?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს ან თქვენს ახლო ნათესავებს დაუდგინდათ თუ არა კოვიდ-19?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ჩაუტარდათ კოვიდ-19-ის ტესტი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

C19MHLP: მოახერხეთ სამედიცინო დახმარების მიღება კოვიდ-19-ის სამკურნალოდ?

შეკითხვის ტექსტი: მოახერხეთ სამედიცინო დახმარების მიღება კოვიდ-19-ის სამკურნალოდ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ მათ, მათი ოჯახის წევრს ან ახლო ნათესავს დაუდგინდათ კოვიდ-19

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

C19LCHN: პანდემიის შედეგად, თქვენი ცხოვრება შეიცვალა ...

შეკითხვის ტექსტი: პანდემიის შედეგად, თქვენი ცხოვრება ძალიან შეიცვალა, საკმაოდ, ნაკლებად, თუ საერთოდ არ შეცვლილა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ შეცვლილა
 • ნაკლებად
 • საკმაოდ
 • ძალიან
 • არ ვიცი

C19CNTR: ჩვენი ქვეყანა კორონავირუსის პანდემიას კარგად გაუმკლავდა ...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩვენი ქვეყანა კორონავირუსის პანდემიას კარგად გაუმკლავდა, გარკვეულწილად კარგად, გარკვეულწილად ცუდად თუ ცუდად გაუმკლავდა?

პასუხები:
 • ცუდად
 • გარკვეულწილად ცუდად
 • გარკვეულწილად კარგად
 • კარგად
 • არ ვიცი

EMPLSIT: ძირითადი საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს უკეთ თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიოთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია
 • სხვა

INTSTJOB: სამსახურით დაინტერესება

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

JOBSTART: მუშაობის დაწყების შესაძლებლობა მომდევნო 14 დღის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დაუსაქმებელი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

NEWHHJOB: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

JOBLOST: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

MONYTOT: რა არის თქვენი ოჯახის ყოველთვიური მთლიანი შემოსავალი ლარში?

შეკითხვის ტექსტი: რა არის თქვენი ოჯახის ყოველთვიური მთლიანი შემოსავალი ლარში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა ღია კითხვაზე მიღებული პასუხებიდან

პასუხები:
 • USD 1200-ზე მეტი
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • შემოსავლის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MNYERN: თქვენი ოჯახი შოულობს გაცილებით ნაკლებს, გარკვეულწილად ნაკლებს, გარკვეულწილად მეტს, თუ გაცილებით მეტს, ვიდრე შარშან ამ დროს?

შეკითხვის ტექსტი: თუ თქვენი ოჯახის შემოსავალზე დაფიქრდებით, რაშიც თქვენი ოჯახის წევრების მიერ გამომუშავებული მთლიანი თანხა იგულისხმება, თქვენი ოჯახი შოულობს გაცილებით ნაკლებს, გარკვეულწილად ნაკლებს, გარკვეულწილად მეტს, თუ გაცილებით მეტს, ვიდრე შარშან ამ დროს?

პასუხები:
 • გაცილებით ნაკლებს
 • გარკვეულწილად ნაკლებს
 • იმავეს
 • გარკვეულწილად მეტს
 • გაცილებით მეტს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობა ფლობს - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - მაცივარი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობა ფლობს - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - ფერადი ტელევიზორი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNSPHN: შინამეურნეობა ფლობს - სმარტფონი

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNTBLT: შინამეურნეობა ფლობს - პლანშეტი/ტაბლეტი

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - პლანშეტი/ტაბლეტი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობა ფლობს - მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - მანქანა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობა ფლობს - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - კონდიციონერი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობა ფლობს - სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - სარეცხი მანქანა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობა ფლობს - კომპიუტერი ლეპტოპის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - კომპიუტერი ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNDSHW: შინამეურნეობა ფლობს - ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNHWT: შინამეურნეობა ფლობს - ცხელი წყალი

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - ცხელი წყალი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCHTG: შინამეურნეობა ფლობს - ცენტრალური გათბობა

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - ცენტრალური გათბობა

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNMCRW: შინამეურნეობა ფლობს - მიკროტალღური ღუმელი

შეკითხვის ტექსტი: ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი შემდეგს? - მიკროტალღური ღუმელი

პასუხები:
 • ფლობს
 • არ ფლობს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUCO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - საქართველოში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAB: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - საზღვარგარეთ მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავებისა ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი თანხა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAG: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUSL: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო გაყიდვებით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUGO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOURE: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - შეგროვებული ქირა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაქირავებისგან მიღებული შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUPR: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - გაყიდული ქონება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაყიდვისგან მიღებული შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUIN: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - საბანკო დეპოზიტები/ფასიანი ქაღალდები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - შემოსავლები საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUOT: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები - შემოსავლის სხვა წყაროები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით შემოსავლის წყაროებს. გთხოვთ, მითხრათ, თუ რომელი მათგანია თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო. - შემოსავლის სხვა წყაროები

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19RESTR: არსებული შეზღუდვები მოვხსნათ თუ შეზღუდვები დავაწესოთ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, მიუხედავად კორონავირუსის გავრცელებისა, ჯობია, არსებული შეზღუდვები მოვხსნათ, რათა ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. თუ უმჯობესია, ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად შეზღუდვები დავაწესოთ, ეკონომიკური დანაკარგების მიუხედავად?

პასუხები:
 • შეზღუდვები მოვხსნათ
 • შეზღუდვები დავაწესოთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ECONFTR: ერთ წელიწადში თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა ...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ერთ წელიწადში თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდება, იგივე დარჩება, თუ გაუარესდება?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • იგივე დარჩება
 • გაუარესდება
 • არ ვიცი

POLDIRN: ჩვენი ქვეყანა მიდის სწორი მიმართულებით თუ არასწორი მიმართულებით?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩვენი ქვეყანა მიდის სწორი მიმართულებით თუ არასწორი მიმართულებით?

პასუხები:
 • სწორი მიმართულებით
 • საერთოდ არ იცვლება
 • არასწორი მიმართულებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPISS1: ქვეყანაში არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

პასუხები:
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • კორუფცია
 • სასამართლოები არ არის სამართლიანი
 • არჩვენები არ არის სამართლიანი
 • ადამიანი უფლებების დარღვევები
 • უმუშევრობა
 • ნატოში არ ვართ გაწევრიანებული
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • დაბალი პენსიები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • სიღარიბე
 • საკუთრების უფლების დარღვევები
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი
 • პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან
 • ფასების ზრდა/ინფლაცია
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • დაბალი ხელფასები
 • რელიგიური შეუწყნარებლობა
 • გედერული უთანასწორობა
 • ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)
 • იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან სქართველოში საცხოვრებლად)
 • ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე
 • კოვიდ-19
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა - ჯანდაცვის სისტემას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ჯანდაცვის სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUBANK: ნდობა - ბანკებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ბანკებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUEDUC: ნდობა - განათლების სისტემას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? განათლების სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა - ჯარს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ჯარს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა - სასამართლო სისტემას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? სასამართლო სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? არასამთავრობო ორგანიზაციებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა - პარლამენტს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პარლამენტს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUEXEC: ნდობა - აღმასრულებელ ხელისუფლებას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს)

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა - პრეზიდენტს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პრეზიდენტს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა - პოლიციას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პოლიციას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPPS: ნდობა - პოლიტიკურ პარტიებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პოლიტიკურ პარტიებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა - მედიას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? მედიას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა - ადგილობრივ ხელისუფლებას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ადგილობრივ ხელისუფლებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა - თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • არც ვენდობი და არც არ ვენდობი
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: მოცემული მოსაზრებებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან, მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული, ადამიანები უნდა იქცეოდნენ როგორც უფროსები და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტი 'არც ერთს არ ვეთანხმები' დაჯგუფდა პასუხის ვარიანტთან - 'არ ვიცი'

პასუხები:
 • მშობელი
 • დაქირავებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ATTDEM: დემოკრატიისადმი დამოკიდებულება

შეკითხვის ტექსტი: მოცემული მოსაზრებებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია. მოსაზრება 2: ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული. მოსაზრება 3: ჩემნაირი ადამიანისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება.

პასუხები:
 • დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია.
 • ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული.
 • ჩემნაირი ადამიანისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება.
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PROTEST: ხალხი უნდა მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში VS არ უნდა მონაწილეობდეს

შეკითხვის ტექსტი: მოცემული მოსაზრებებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა. მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას ქვეყანაში.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტი 'არც ერთს არ ვეთანხმები' დაჯგუფდა პასუხის ვარიანტთან - 'არ ვიცი'

პასუხები:
 • ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს
 • ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTLELE: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 2020 წლის 31 ოქტომბერს გაიმართა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

ELCOND: თქვენი აზრით, ეს არჩევნები ჩატარდა ...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ეს არჩევნები ჩატარდა ...

პასუხები:
 • სრულიად უსამართლოდ
 • ნაწილობრივ სამართლიანად
 • სრულიად სამართლიანად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOSUPP: ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში? სრულიად უჭერთ მხარს, ძირითადად უჭერთ მხარს, ნაწილობრივ უჭერთ მხარს, ნაწილობრივ - არა, ძირითადად არ უჭერთ მხარს, თუ საერთოდ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულიად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUSUPP: ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? სრულიად უჭერთ მხარს, ძირითადად უჭერთ მხარს, ნაწილობრივ უჭერთ მხარს, ნაწილობრივ - არა, ძირითადად არ უჭერთ მხარს, თუ საერთოდ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულიად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EEUSUPNA: ქვეყნის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მხარდაჭერა

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში? სრულიად უჭერთ მხარს, ძირითადად უჭერთ მხარს, ნაწილობრივ უჭერთ მხარს, ნაწილობრივ - არა, ძირითადად არ უჭერთ მხარს, თუ საერთოდ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულიად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARTYSUPP: რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ბევრი პოლიტიკური პარტიაა. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ამას მხოლოდ კვლევითი მიზნით გეკითხებით. გარწმუნებთ, რომ ეს მონაცემები კონფიდენციალური იქნება.

შენიშვნა: გამოკითხვისას პასუხის ვარიანტების როტაცია ხდებოდა. პასუხის ვარიანტი 'ლეიბორისტული პარტია' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან. ცვლადი გამოთვლილია კითხვისა და ჩაკითხვის პასუხების შესაბამისად. ჩაკითხვას ეკითხებოდნენ მაშინ, როცა რესპონდენტი პასუხობდა 'ასეთი პარტია არ არსებობს', 'არ ვიცი', 'უარი პასუხზე'.

პასუხები:
 • ქართული ოცნება
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის
 • საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი
 • სტრატეგია აღმაშენებელი
 • გირჩი
 • ლელო
 • მოქალაქეები
 • სხვა
 • ასეთი პარტია არ არსებობს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BRDUSSR: ტერიტორიები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად ჩვენს ტერიტორიად იქნა აღიარებული

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ტერიტორიები უნდა შედიოდეს ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ჩამოთვლილი ტერიტორიები ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში უნდა შედიოდეს? თქვენ სრულად ეთანხმებით (4), უფრო ეთანხმებით (3), უფრო არ ეთანხმებით (2) თუ საერთოდ არ ეთანხმებით (1)? - ტერიტორიები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად ჩვენს ტერიტორიად იქნა აღიარებული.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ეთანხმებით
 • უფრო ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BRDCOMP: ტერიტორიები, სადაც ჩვენი თანამემამულეები ცხოვრობენ, მაგრამ ამჟამად მეზობელი ქვეყნების ნაწილია

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ტერიტორიები უნდა შედიოდეს ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ჩამოთვლილი ტერიტორიები ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში უნდა შედიოდეს? თქვენ სრულად ეთანხმებით (4), უფრო ეთანხმებით (3), უფრო არ ეთანხმებით (2) თუ საერთოდ არ ეთანხმებით (1)? - ტერიტორიები, სადაც ჩვენი თანამემამულეები ცხოვრობენ, მაგრამ ამჟამად მეზობელი ქვეყნების ნაწილია.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ეთანხმებით
 • უფრო ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BRDARTF: მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიები, სადაც ჩვენი კულტურული ძეგლებია განთავსებული

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ტერიტორიები უნდა შედიოდეს ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ჩამოთვლილი ტერიტორიები ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში უნდა შედიოდეს? თქვენ სრულად ეთანხმებით (4), უფრო ეთანხმებით (3), უფრო არ ეთანხმებით (2) თუ საერთოდ არ ეთანხმებით (1)? - მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიები, სადაც ჩვენი კულტურული ძეგლებია განთავსებული.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ეთანხმებით
 • უფრო ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BRDDFACT: ტერიტორიები, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის მთავრობა უშუალოდ აკონტროლებს

შეკითხვის ტექსტი: ადამიანებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ტერიტორიები უნდა შედიოდეს ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ჩამოთვლილი ტერიტორიები ჩვენი ქვეყნის საზღვრებში უნდა შედიოდეს? თქვენ სრულად ეთანხმებით (4), უფრო ეთანხმებით (3), უფრო არ ეთანხმებით (2) თუ საერთოდ არ ეთანხმებით (1)? - ტერიტორიები, რომლებსაც ჩვენი ქვეყნის მთავრობა უშუალოდ აკონტროლებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ეთანხმებით
 • უფრო ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRHRD: გსმენიათ თუ არა მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRAVO: მთიან ყარაბაღში ახლახან მომხდარი კონფლიქტის თავიდან არიდება შესაძლებელი იყო?

შეკითხვის ტექსტი: ეთანხმებით თუ არა, რომ მთიან ყარაბაღში ახლახან მომხდარი კონფლიქტის თავიდან არიდება შესაძლებელი იყო?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NKRARM: როგორ შეაფასებდით სომხეთის ხელისუფლების როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - სომხეთის ხელისუფლების

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRAZE: როგორ შეაფასებდით აზერბაიჯანის ხელისუფლების როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - აზერბაიჯანის ხელისუფლების

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRDFCT: როგორ შეაფასებდით მთიანი ყარაბაღის ხელისუფლების როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - მთიანი ყარაბაღის ხელისუფლების

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRTUR: როგორ შეაფასებდით თურქეთის როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - თურქეთის

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRRUS: როგორ შეაფასებდით რუსეთის როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - რუსეთის

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRFRA: როგორ შეაფასებდით საფრანგეთის როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - საფრანგეთის

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRUSA: როგორ შეაფასებდით ამერიკის შეერთებული შტატების როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - ამერიკის შეერთებული შტატების

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRGEO: როგორ შეაფასებდით საქართველოს როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - საქართველოს

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKREUN: როგორ შეაფასებდით ევროკავშირის როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ...

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ჩამოთვლილთა როლს ახალხან მომხდარ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში? როგორც ძალიან დადებითს (1), დადებითს (2), უარყოფითს (3), თუ ძალიან უარყოფითს (4)? - ევროკავშირის

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან დადებითს
 • დადებითს
 • უარყოფითს
 • ძალიან უარყოფითს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKRCSFR: სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის 10 ნოემბერს რუსეთის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების პირობების შესრულებით კმაყოფილება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, შეაფასოთ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ სომხეთის და აზერბაიჯანს შორის 10 ნოემბერს რუსეთის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების პირობების შესრულებით?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ

პასუხები:
 • სრულიად უკმაყოფილო
 • მეტ-ნაკლებად უკმაყოფილო
 • არც კმაყოფილი, არც უკმაყოფილო
 • მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი
 • სრულიად კმაყოფილი
 • არ მსმენია ამ ხელშეკრულების შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LANGAP: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - აფხაზურს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - აფხაზურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGAR: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - არაბულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - არაბულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGHY: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - სომხურს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სომხურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGAS: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ასირიულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ასირიულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGAZ: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - აზერბაიჯანულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - აზერბაიჯანულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGAV: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ავარულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ავარულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGKA: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ქართულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ქართულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGHE: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ბერძნულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ბერძნულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGEN: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ინგლისურს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ინგლისურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGZA: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ქურთულ ენებს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ქურთულ ენებს (ზაზაკი, კურმანჯი, და ა.შ.)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGMR: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - მეგრულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - მეგრულს (და ლაზურს)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGOS: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - ოსურს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ოსურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGFA: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - სპარსულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სპარსულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGRU: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - რუსულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - რუსულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGSV: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - სვანურს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სვანურს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGTR: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - თურქულს

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - თურქულს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANGOT: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGNEW: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'კათოლიკური ეკლესია', 'პროტესტანტული ეკლესია', 'სხვა ქრისტიანული აღმსარებლობა ან სექტა' დაჯგუფდა 'სხვაში'. 'სუნიტური ისლამი', 'შიიტური ისლამი' და 'ისლამის სხვა მიმართულება' დაჯგუფდა 'ისლამში'.

პასუხები:
 • სომხური სამოციქულო ეკლესია
 • კათოლიკური ეკლესია
 • მართლმადიდებლური ეკლესია
 • პროტესტანტული ეკლესია
 • სხვა ქრისტიანული აღმსარებლობა ან სექტა (იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.)
 • სუნიტური ისლამი
 • შიიტური ისლამი
 • ისლამის სხვა მიმართულება
 • ისლამი, დაზუსტების გარეშე
 • იუდაიზმი
 • სხვა
 • არცერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ. პასუხის ვარიანტები: 'ყოველდღე', 'უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ' და 'კვირაში ერთხელ დაჯგუფდა' დაჯგუფდა, როგორც 'უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ'.

პასუხები:
 • კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ ინტერნეტს იყენებთ ...

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'არ ვიცი, ინტერნეტი რა არის' გაერთიანდა ვარინატთან 'არ ვიცი/უარი პასუხზე'

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TVNEWSC: რომელ სატელევიზიო არხს ენდობით?

შეკითხვის ტექსტი: ჩვეულებრივ რომელ სატელევიზიო არხს ენდობით ხოლმე ახალი ამბებისა და საქართველოს პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? ჩაკითხვა: გვესმის, რომ შეიძლება, თქვენ არცერთ სატელევიზიო არხს არ ენდობოდეთ, თუმცა იქნებ გვითხრათ, სხვა არხებთან შედარებით, რომელს ენდობით ყველაზე მეტად?

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია კითხვისა და ჩაკითხვის პასუხების შესაბამისად. ჩაკითხვას ეკითხებოდნენ მაშინ, როცა რესპონდენტი პასუხობდა 'არცერთ სატელევიზიო არხს არ ვენდობი', 'არ ვიცი', 'უარი პასუხზე'.

პასუხები:
 • იმედი
 • მთავარი არხი
 • ფორმულა
 • კავკასია
 • რუსთავი 2
 • საზოგადოებრივი მაუწყებელი
 • ტვ პირველი
 • სხვა
 • არცერთ სატელევიზიო არხს არ ვენდობი
 • არ ვუყურებ ტელევიზიას
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CONFLMV: საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების გამო

შეკითხვის ტექსტი: მოგიხდათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების გამო?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

მოიძებნა: 122 შედეგი