კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

RESPSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's sex

პასუხები:
 • Male
 • Female

AGEGROUP: Age groups

შეკითხვის ტექსტი: Age groups

შენიშვნა: The variable is generated from AGE variable, present in the original dataset

პასუხები:
 • 18 - 35
 • 36 - 55
 • 56+

SETTYPE: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

RESPEDU: Respondent's education

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's education

შენიშვნა: The question was recoded. Options No primary education, Primary education, Incomplete secondary education, Secondary education were grouped to Secondary or lower, Incomplete higher education, Completed higher education and Post-graduate degree were grouped to Higher than secondary

პასუხები:
 • Secondary or lower
 • Secondary technical
 • Higher than secondary
 • DK/RA

RESPMAR: Respondent's marital status

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's marital status

შენიშვნა: Options Divorced and Separated were grouped

პასუხები:
 • Married: official state marriage only, no religious ceremony
 • Never married
 • Married: both religious ceremony and state marriage
 • Widow / Widower
 • Married: religious ceremony only, not registered with state
 • Cohabiting without civil or religious marriage
 • Divorced / Separated
 • DK/RA

BUSINARM: Approve doing business with Armenians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Armenians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINAZE: Approve doing business with Azerbaijanis?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Azerbaijanis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGEO: Approve doing business with Georgians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Georgians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINGRE: Approve doing business with Greeks?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Greeks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINJEW: Approve doing business with Jews?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Jews?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINKUR: Approve doing business with Kurds?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Kurds?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINRUS: Approve doing business with Russians?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Russians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINTUR: Approve doing business with Turks?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Turks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

BUSINUSA: Approve doing business with Americans?

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of people of your ethnicity doing business with Americans?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWARM: Approval of women marring Armenians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Armenians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWAZE: Approval of women marring Azerbaijanis

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Azerbaijanis?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGEO: Approval of women marring Georgians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Georgians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWGRE: Approval of women marring Greeks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Greeks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWJEW: Approval of women marring Jews

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Jews?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWKUR: Approval of women marring Kurds

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Kurds?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWRUS: Approval of women marring Russians

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Russians?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWTUR: Approval of women marring Turks

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Turks?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

MARWUSA: Approval of women marring Americans

შეკითხვის ტექსტი: Would you approve or disapprove of women of your ethnicity marrying Americans?

პასუხები:
 • Approve
 • Disapprove
 • DK/RA

ACTCHAR: Activities during last 6 months: Made a contribution to a charity

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Made a contribution to a charity, including donations by sms and giving money to beggars.

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTPBLM: Activities during last 6 months: Attended a public meeting

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Attended a public meeting

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTREST: Activities during last 6 months: Went to a restaurant

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a restaurant

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

ACTTHEA: Activities during last 6 months: Went to a theatre/cinema

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Went to a theatre/cinema

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

ACTVLNT: Activities during last 6 months: Volunteered without compensation

შეკითხვის ტექსტი: I will read out a list of activities. Could you please tell me which of these activities have you been involved in during the past 6 months? - Volunteered without compensation

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FEELCLS: There are enough people I feel close to

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are enough people to whom I feel close

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELEMP: I experience a general sense of emptyness

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I experience a general feeling of emptiness

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELREJ: I often feel rejected

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - I often feel rejected

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELRLY: There are plenty of people I can rely on

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are plenty of people I can rely on when I have problems

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

FEELTRU: There are many people I can trust completely

შეკითხვის ტექსტი: For each of the following statements, please tell me whether it describes your feelings, more or less describes your feelings, or does not describe your feelings - There are many people I can trust completely

პასუხები:
 • Does not describe
 • More or less describes
 • Describes
 • DK/RA

ICITGOV: Important for a good citizen - support the government on every occasion

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to support the government on every occasion?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not important
 • Neutral
 • Important
 • DK/RA

ICITHELP: Important for a good citizen - support people who are worse off

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to support people who are worse off than themselves?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not important
 • Neutral
 • Important
 • DK/RA

ICITLAW: Important for a good citizen - always obey laws

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen always obey laws?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not important
 • Neutral
 • Important
 • DK/RA

ICITOPP: Important for a good citizen - be critical towards the government

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to be critical towards the government?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not important
 • Neutral
 • Important
 • DK/RA

ICITTRAD: Important for a good citizen - follow traditions

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to follow traditions?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not important
 • Neutral
 • Important
 • DK/RA

ICITVOTE: Important for a good citizen - vote in elections

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to vote in elections?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not important
 • Neutral
 • Important
 • DK/RA

IMPGCVW: Important for a good citizen - do volunteer work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, in your opinion, how important it is for a good citizen to do volunteer work meeting the needs of the community without expecting any compensation?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not important
 • Neutral
 • Important
 • DK/RA

FAIRTRT: People are treated fairly by the government?

შეკითხვის ტექსტი: Under the present system of government in Azerbaijan, do you completely agree, somewhat agree, somewhat disagree, or completely disagree that people like yourself are treated fairly by the government?

შენიშვნა: The variable was coded from 4-point scale into 2-point scale

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK
 • RA

GOVTROL: Government as parent vs government as employee

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. People are like children, the government should take care of them like a parent 2. Government is like an employee, the people should be the bosses who control the government

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Government as parent - Strongly agree 2. Government as parent - Agree 3. Government as employee - Agree 4. Government as employee - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Parent, 3 and 4 to Employee, 5 - DK

პასუხები:
 • Parent
 • Employee
 • DK/RA

OBJCOUR: Is Azerbaijan's court system partial or impartial?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. The court system in Azerbaijanfavors some citizens over others 2. The court system in Azerbaijantreats all citizens equally, rather than favoring some over others

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Court favours some citizens - Strongly agree 2. Court favours some citizens - Agree 3. Court treats everyone equally - Agree 4. Court treats everyone equally - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Partial 3 and 4 to Impartial, 5 - DK

პასუხები:
 • Favors some citizens
 • Treats all equally
 • DK
 • RA

PROTEST: Should people participate in protest actions?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with? 1. People should participate in protest actions against the government, as this shows the government that the people are in charge. 2. People should not participate in protest actions against the government, as it threatens stability in our country

შენიშვნა: The question was recoded. Original options are as follows: 1. Participation in protests - Strongly agree 2. Participation in protests - Agree 3. Non-participation in protests - Agree 4. Non-participation in protests - Strongly agree 5. Agreement with neither. Options 1 and 2 were grouped to Yes 3 and 4 to No, 5 - DK

პასუხები:
 • People should participate
 • People should not participate
 • DK
 • RA

OWNRSHP: Private ownership of business VS Government ownership of business

შეკითხვის ტექსტი: And how would you place your views on this scale? Statement 1: Private ownership of business should be increased and Statement 2: Government ownership of business should be increased

პასუხები:
 • Private ownership of business should be increased
 • In the middle
 • Government ownership of business should be increased
 • DK/RA

IDEALNCH: What is the ideal number of children per family?

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the ideal number of children per family in Azerbaijan?

შენიშვნა: Option Whatever number the God will give us was added in 2013
The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more
 • Whatever number the God will give us
 • DK/RA

FATEINLF: Perception of life

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which comes closest to your view on this CARD, where '1' means Everything in life is determined by fate and '10' means People shape their fate themselves.

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Everything in life is determined by fate
 • Neutral
 • People shape their fate themselves
 • DK/RA

LIFESAT: Overall life satisfaction

შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your own life as a whole nowadays?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • Neutral
 • Completely satisfied
 • DK/RA

RATEHAP: How happy would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Unhappy
 • In the middle
 • Happy
 • DK/RA

FREESPK: People have the right to openly say what they think?

შეკითხვის ტექსტი: In Azerbaijantoday, do you think or not that people like yourself have the right to openly say what they think?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GALLTRU: Most people can be trusted?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Azerbaijancan be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people? Please use 5-point scale , where code '1' corresponds to answer You can't be too careful and code '5' corresponds to answer Most people can be trusted.

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • You can't be too careful
 • Neutral
 • Most people can be trusted
 • DK/RA

TRUARMY: Trust towards Army

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Army

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK/RA

TRUBANK: Trust towards Banks

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Banks

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK/RA

TRUCRTS: Trust towards Courts

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Court system

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK
 • RA

TRUEDUC: Trust towards Educational system

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Educational system

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK/RA

TRUEXEC: Trust towards Executive government

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Executive government (Prime minister and ministers)

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK
 • RA

TRUHLTH: Trust towards Healthcare system

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Healthcare system

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK/RA

TRULOCG: Trust towards Local government

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Local government

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK
 • RA

TRUMEDI: Trust towards Media

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Media

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK/RA

TRUNGOS: Trust towards NGOs

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - NGOs

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK
 • RA

TRUOMB: Trust towards Ombudsman

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Ombudsman

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK/RA

TRUPARL: Trust towards Parliament

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Parliament

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK
 • RA

TRUPOLI: Trust towards Police

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Police

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK/RA

TRUPRES: Trust towards President

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - President

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK
 • RA

TRURELI: Trust towards Religious institutions

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Religious institutions to which respondent belongs

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK/RA

TRUSTEU: Trust towards EU

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - European Union

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK
 • RA

TRUSTUN: Trust towards UN

შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - United Nations

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Trust
 • DK
 • RA

CNTRDEM: How much of a democracy is Azerbaijantoday?

შეკითხვის ტექსტი: In your opinion, how much of a democracy is Azerbaijantoday? Is it ...

პასუხები:
 • Not a democracy
 • A democracy but with major problems
 • A democracy but with minor problems
 • A full democracy
 • DK/RA

ELCOND: Fairness of the most recent elections

შეკითხვის ტექსტი: Would you say that the last national elections were conducted completely fairly, to some extent fairly, or not at all fairly?

პასუხები:
 • Not at all fairly
 • To some extent fairly
 • Completely fairly
 • DK/RA

QUALINF: How well TV journalists inform the population about what is going on?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how well do you think TV journalists in Azerbaijaninform the population about what is actually going on in the country?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Poorly
 • In the middle
 • Well
 • DK/RA

TVSRVPP: TV journalists serve interests of people like you?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, TV journalists in Azerbaijanare serving interests of people like you?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Disagree
 • Neither agree or disagree
 • Agree
 • DK/RA

VOTLELE: Did you vote in the last national elections?

შეკითხვის ტექსტი: Did you vote in the last national elections?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

VOTPRCP: Would you participate if national elections were next Sunday?

შეკითხვის ტექსტი: If national elections were held next Sunday, would you participate in the elections or not?

შენიშვნა: The variable was coded from 4-point scale into 2-point scale

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EUSUPP: Support of Azerbaijan's membership in EU

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me to what extent would you support Azerbaijan's membership in the European Union?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Don't support
 • Equally support and don't support
 • Support
 • DK/RA

NATOSUPP: Support of Azerbaijan's membership in NATO

შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support Azerbaijan's membership in NATO?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Don't support
 • Equally support and don't support
 • Support
 • DK/RA

IMPISS1: Most important issue facing Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: The variable was recoded, options with low frequency were merged into Other

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Unsolved territorial conflicts
 • Problematic relations with Russia
 • Unaffordability of healthcare
 • Low pensions
 • Rising prices / Inflation
 • Other
 • DK/RA

IMPISS2: Second most important issue facing Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: The variable was recoded, options with low frequency were merged into Other

პასუხები:
 • Unemployment
 • Poverty
 • Unsolved territorial conflicts
 • Problematic relations with Russia
 • Unaffordability of healthcare
 • Low pensions
 • Rising prices / Inflation
 • Other
 • DK/RA

ATTDEM: Attitude towards democracy

შეკითხვის ტექსტი: Which of these three statements is closest to your own opinion?

პასუხები:
 • Democracy is preferable to any other kind of government
 • In some circumstances a non-democratic government can be preferred
 • For someone like me it doesn’t matter
 • DK
 • RA

POLDIRN: Direction of national politics in

შეკითხვის ტექსტი: There are different opinions regarding the direction in which Azerbaijan's domestic politics are going. Which of the following would you personally agree with?

შენიშვნა: The variable was changed into three-point scale: options Politics is definitely going in the wrong direction and Politics is going mainly in the wrong direction were grouped to Wrong direction, options Politics is definitely going in the right direction and Politics is going mainly in the right direction to Right direction.

პასუხები:
 • Wrong direction
 • Does not change at all
 • Right direction
 • DK
 • RA

ECONSTN: HH economic sutation

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements best describes the current economic situation of your household?

პასუხები:
 • Not enough money for food
 • Enough money for food only but not for clothes
 • Enough money for food and clothes but not for expensive durables
 • Enough money for some expencive durables
 • Enough money for everything needed
 • DK/RA

CHLDFIN: Perceived financial sitation of children

შეკითხვის ტექსტი: Do you think your children will be better off or worse off financially than you are when they are your age?

პასუხები:
 • Worse off
 • The same
 • Better off
 • DK/RA

HAVEJOB: Do you have a job?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a job? This job may be part-time or full-time, or you may be officially employed, informally employed, or self-employed, but it brings you monetary income

შენიშვნა: Starting from 2011, the variable is generated from EMPLSIT, which records multiple options of employment/unemployment

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WORKSEC: Primary employment sector

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes the sector in which you work?

შენიშვნა: The question was asked to the employed respondents
Options with low frequency were grouped to Other

პასუხები:
 • Agriculture, hunting and forestry
 • Wholesale and retail trade, repairing
 • Education
 • Construction
 • Other
 • DK/RA

WORKTYP: Status and type of primary workplace

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your primary place of employment only, which of the following best describes your status and the type of workplace?

შენიშვნა: The question was asked to the employed respondents
Options with low frequency were grouped to Other

პასუხები:
 • Employee in a state organization
 • Own business without employees
 • Employee in a medium/big private enterprise
 • Employee in a small family enterprise
 • Other
 • DK/RA

WORKYRS: Duration of employment

შეკითხვის ტექსტი: Year from which employed at primary workplace

შენიშვნა: The question was asked to the employed respondents
The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • Less than 1 year
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • DK/RA

JOBSATF: How satisfied are you with your job?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, overall, how satisfied are you with your job?

შენიშვნა: The question was aked to the employed respondents
The variable was coded from 4-point scale into 2-point scale

პასუხები:
 • Dissatisfied
 • In the middle
 • Satisfied
 • DK/RA

WORKVAL: I feel valued at work

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement: I feel valued at work

შენიშვნა: The question was asked to the employed respondents
The variable was coded from 4-point scale into 2-point scale

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK/RA

FAIRCOM: I am fairly compensated

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement: I am fairly compensated.

შენიშვნა: The question was asked to the employed respondents
The variable was coded from 4-point scale into 2-point scale

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK/RA

JBNEEDED: I am doing something that many people need

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, to what extent do you agree or disagree with the statement - I am doing something that many people need

შენიშვნა: The question was asked to the employed respondents
The variable was coded from 4-point scale into 2-point scale

პასუხები:
 • Agree
 • Disagree
 • DK
 • RA

WORKRLT: Done unpaid or paid work for your family's or close relatives' business?

შეკითხვის ტექსტი: Have you done any unpaid or paid work for your family's or close relative's business for at least one hour within the past week?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes, I did unpaid work
 • Yes, I did paid work
 • No
 • DK/RA

UNEMTYP: Type of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation?

შენიშვნა: The question was asked to the unemployed respondents
Options with low frequency were grouped to Other

პასუხები:
 • Unemployed and looking for a job
 • Retired and not interested
 • Housewife/Househusband
 • Other
 • DK/RA

UNEMYRS: Duration of unemployment

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's years of unemployment

შენიშვნა: The question was asked to the unemployed respondents
The question was changed from open-ended

პასუხები:
 • Never had a job
 • Less than 5 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Longer than 20 years
 • DK/RA

LOOKJOB: Looking for a job during the past 4 weeks

შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks, or not?

შენიშვნა: The question was asked to the unemployed respondents

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

INTSTJOB: Interested in a job

შეკითხვის ტექსტი: Are you currently interested in a job, or not?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

JOBSTART: Able to start working within the next 14 days

შეკითხვის ტექსტი: If a suitable job were available, would you be able to start working within the next 14 days?

შენიშვნა: The question was aked to the unemployed respondents

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOMONFD: Not enough money to buy food for past 12 months

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about the past 12 months, how often did it happen that you did not have enough money to buy the food you or your family needed?

შენიშვნა: The answer options were changed into yes/no: Each week, Each month, Every other month, Less frequently were grouped to Yes, Option Never was changed into No

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWEMON: Does anybody owe you money?

შეკითხვის ტექსტი: Does anybody currently owe you any money?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DEBTPERS: Do you have any personal debts?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

DEBTSHH: Does HH have any debts?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any debts?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATCCS: Heating with climate control system?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Climate control system

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATCKS: Heating with coal / kerosene stove?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Coal / kerosene stove

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATELH: Heating with electric heater?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Electric heater

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATGH: Heating with gas heater?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Gas heater

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATGS: Heating with gas stove?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Gas stove

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATOTH: Heating with other means of heating?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Other

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATPRCH: Heating with private central heating system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? -Private central heating system

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATPUCH: Heating with public central heating system

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Public central heating system

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HEATWBS: Heating with wood burning stove

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me what were the most important means of heating your dwelling last winter? - Wood-burning stove

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FOODDBT: Frequency of borrowing money for food

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to buy food?

შენიშვნა: The answer options were changed into yes/no: Each week, Each month, Every other month, Less frequently were grouped to Yes, Option Never was changed into No

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

GETJOBF: The most important factor for getting a good job

შეკითხვის ტექსტი:

შენიშვნა: Options Age, Talent, Appearance were grouped to Other

პასუხები:
 • Education
 • Connections
 • Professional abilities & Work experience
 • Doing favors for the right people
 • Hard work
 • Luck
 • Other
 • DK/RA

JOBLOST: Any HH member lost job during the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMBEEF: Does HH limit consumption of beef?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Beef

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMBRED: Does HH limit consumption of bread, pasta?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Bread, pasta

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMELEC: Does HH limit consumption of electricity?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Electricity

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMFISH: Does HH limit consumption of fish?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Fish

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMGASS: Does HH limit consumption of gas?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Gas

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMMEAT: Does HH limit consumption of meat?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMMILK: Does HH limit consumption of butter, milk?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Butter, milk

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPORK: Does HH limit consumption of pork?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties - Pork

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOTA: Does HH limit consumption of potatoes?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMPOUL: Does HH limit consumption of poultry/chicken meat?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Poultry / Chicken Meat

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMSWEE: Does HH limit consumption of sweets and chocolates?

შეკითხვის ტექსტი: Households may experience financial difficulties. Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Sweets and Chocolates

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LIMTRAN: Does HH limit consumption of transportation?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Transportation

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

LIMVEGS: Does HH limit consumption of fruit, vegetables?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me, over the course of a typical month, does your household have to limit consumption or use of the following due to budget difficulties? - Fruit, vegetables, EXCEPT potatoes

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

LOANNUM: Have taken loan of more than USD 100?

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you taken out a loan or had a debt or a line of credit, including instant credit, of more than 100 USD in the last 12 months?

შენიშვნა: The variable was coded from open-ended question. Initially it recorded the number of loands taken by the respondent

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNAIRC: Does HH own air conditioner?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns air conditioner

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCARS: Does HH own Car?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns car

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCELL: Does HH own Cell phone?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns cell phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOMP: Does HH own Personal computer?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns personal computer, including laptop

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNCOTV: Does HH own Color TV?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns color television

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNDIGC: HH owns - Digital photo camera

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns digital photo camera

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNDVDP: Does HH own DVD player?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns DVD player

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNFRDG: Does HH own Refrigerator?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns refrigerator

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNLNDP: HH owns - Landline phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns land line phone

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OWNWASH: Does HH own Automatic washing machine?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns automatic washing machine

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CELLINT: HH owns - Activated Internet access from cell phone

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household owns activated Internet access from your personal cell phone

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own cell phones

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WEBHOME: HH has Internet access

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me whether or not your household has Internet access from home computer

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who own PC

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PAYBRIB: Paid bribe?

შეკითხვის ტექსტი: Have you or any member of your household been in a situation during the last 12 months when you/they had to pay a bribe in order to get a service or to obtain preferential treatment or consideration?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PERSINC: Personal income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about your personal monetary income last month, after all taxes are paid, to which of the following groups do you belong? Please think of all sources of income that you had last month

შენიშვნა: Options USD 401 - 800, USD 801 - 1200 and More than USD 1200 were grouped to More than USD 400

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400+
 • No personal income
 • DK
 • RA

SAVINGS: Does HH have any savings?

შეკითხვის ტექსტი: Does your household currently have any savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SAVPERS: Do you currently have any personal savings?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have any personal savings?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RELCOND: Perceived relative economic condition

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as very good, good, fair, poor or very poor?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • DK/RA

SPENDMO: HH spending last month

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me your household's spending last month?

პასუხები:
 • Up to USD 50
 • USD 51– 100
 • USD 101 – 250
 • USD 251 – 400
 • USD 400-800
 • USD 800+
 • DK
 • RA

CURRUNG: Current perceived economic rung

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 5-step ladder reflecting the economic standing of all households in Azerbaijantoday. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 5th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household currently stands?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • 1-4 steps
 • 5-6 steps
 • 7-10 steps
 • DK/RA

FUTRUNG: Perceived econoomic rung in 5 years

შეკითხვის ტექსტი: Let's imagine there is a 5-step ladder reflecting the economic standing of all households in Azerbaijantoday. The first rung of this ladder corresponds to the lowest possible economic position in society, while the 5th rung corresponds to the highest possible position. On which rung of this ladder do you think your household will be standing 5 years from now?

შენიშვნა: The variable was coded from 10-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • 1-4 steps
 • 5-6 steps
 • 7-10 steps
 • DK/RA

NYRRLPR: Expected income in the current year relative to the next year

შეკითხვის ტექსტი: Compared to this year, excluding income from sales of property or vehicles, do you believe your household's income in the next will be higher than in previous year, about the same or lower?

პასუხები:
 • Lower than in previous year
 • About the same
 • Higher than in previous year
 • DK/RA

CYRRLPR: Income in the year relative to the next year

შეკითხვის ტექსტი: Excluding income from sales of property or vehicles, compared to the previous year, was your household's income in this year, higher than in previous year, about the same or lower?

პასუხები:
 • Lower than in previous year
 • About the same
 • Higher than in previous year
 • DK/RA

DWELOWN: Ownership status of the dwelling

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about this dwelling where your household lives, do you own, rent, live free of charge there or the dwelling belongs to the state/company?

შენიშვნა: The options were recoded into yes/no: Own it was changed to Yes, Rent it, Live free of charge with permission and Dwelling is owned by state/company to No

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

BANKACC: Do you have a bank account?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have a bank account?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

UTILDBT: Frequency of borrowing money for utilities

შეკითხვის ტექსტი: In the past 6 months, how often has your household borrowed any money to pay for utilities?

შენიშვნა: The answer options were changed into yes/no: Each week, Each month, Every other month, Less frequently were grouped to Yes, Option Never was changed into No

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MININCN: Desired minimal monthly income for normal life (USD)

შეკითხვის ტექსტი: What is the minimal monthly income that would enable your household live a normal life?

შენიშვნა: The variable was coded from open-ended question. Initially it recorded absolute amount of money named by the respondent

პასუხები:
 • USD 250 or less
 • USD 251 – 400
 • USD 401 – 800
 • USD 801 – 1200
 • More than USD 1200
 • DK/RA

MONYTOT: HH total monetary income last month

შეკითხვის ტექსტი: Speaking about monetary income of all your household members last month, to which of the following groups does your household belong?

შენიშვნა: Options USD 801 - 1200 and More than USD 1200 were grouped to More than USD 800

პასუხები:
 • More than USD 800
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • Up to USD 50
 • DK
 • RA

ETHNIC: Respondent's ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: There are a number of ethnic groups living in Azerbaijan. Which ethnic group do you consider yourself a part of?

შენიშვნა: Options Other ethnicity, Other Cacucasian ethnicity and Russian were grouped to Other ethnicity

პასუხები:
 • Georgian
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Other
 • DK/RA

CAPTRIP: Traveled to the capital?

შეკითხვის ტექსტი: How many times did you travel to Tbilisi within the last 2 months?

შენიშვნა: The answer options were changed into yes/no. Originally, the variable recorded the number of trips

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FORTRIP: Traveled outside the country?

შეკითხვის ტექსტი: How many times have you been outside Azerbaijanin the last five years?

შენიშვნა: The answer options were changed into yes/no. Originally, the variable recorded the number of trips

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FAMCLAB: Have family member or close relative currently living abroad

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative currently living abroad?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLFRDAB: Close friends living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Now, let me ask about your friends. Do you have any close friends currently living abroad?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MIGSHRT: Would you leave Azerbaijanfor a certain period?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Azerbaijanfor a certain period of time to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

EMIGRAT: Would you leave Azerbaijanforever?

შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Azerbaijanforever to live somewhere else?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FLMANDSC: Which foreign language should be mandatory in schools?

შეკითხვის ტექსტი: Which foreign language, if any, do you think should be mandatory in secondary schools of Azerbaijan?

შენიშვნა: Option Turkish was grouped to Other

პასუხები:
 • English
 • Russian
 • Other language
 • No foreign language should be mandatory
 • DK/RA

FRQINTR: Do you use the Internet?

შეკითხვის ტექსტი: How frequently do you use the Internet?

შენიშვნა: Answers were coded into yes/no: options Every day, At least once a week, At least once a month, Less often were grouped to Yes, Never and I don’t know what the Internet is to No

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NOINTWHY: Main reason for not using Internet

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason why you do not use the Internet?

შენიშვნა: The question was asked to the respondents who do not use the internet
Options with low frequency were grouped to Other

პასუხები:
 • I do not have access to computer
 • I do not need the Internet
 • I am not interested in / I do not want
 • I do not know how to use it
 • I don't have a phone line or modem
 • Other
 • DK/RA

INTACBL: Most frequent Internet activity - Write / read other's blogs

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Write a blog / read other's blogs

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACDW: Most frequent Internet activity - Visit dating websites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Visit dating websites

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACEM: Most frequent Internet activity - Receive / send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Receive / send emails

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACEN: Most frequent Internet activity - Download / Listen / Watch music/videos

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Download / Listen to / Watch music/videos/movies

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACFD: Most frequent Internet activity - Engage in forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Engage in forum discussions

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACGM: Most frequent Internet activity - Play online games

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Play online games

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACIN: Most frequent Internet activity - Search for information

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Search for information (Google, Wiki, etc.)

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACNW: Most frequent Internet activity - Read / listen to / watch the news

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Read / listen to / watch the news apart from social networking sites

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACSH: Most frequent Internet activity - Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Shop

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

INTACOT: Most frequent Internet activity - Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Other

შენიშვნა: The question was asked to the internet-users

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned
 • DK/RA

NATLANG: Main language spoken at home as child

შეკითხვის ტექსტი: Which language did you mainly speak at home when you were a child?

პასუხები:
 • Georgian
 • Azerbaijani
 • Armenian
 • Other language
 • DK/RA

NEWHHJOB: Anyone in the HH started a new job in the last 12 months?

შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household started a new job during the last 12 months?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RELGION: Respondent's religion

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself to belong to?

შენიშვნა: Options with low frequency were grouped to Other

პასუხები:
 • Georgian, Russian or Greek orthodox
 • Islam
 • Armenian Apostolic Church
 • Other
 • None
 • DK/RA

RELFAST: How often do you fast?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you fast when it is required by your religious traditions?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option
The options were recoded into yes/no: Always, Often, Sometimes, Rarely were grouped to Yes, Never - to No

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

RELIMP: How important is religion in your daily life?

შეკითხვის ტექსტი: How important is religion in your daily life?

შენიშვნა: The variable was coded from 4-point scale into 2-point scale

პასუხები:
 • Important
 • Not important
 • DK/RA

RELSERV: Attendance of religious services

შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?

შენიშვნა: Options Every day, More than once a week, Once a week, At least once a month were grouped to Once a month or more frequently

პასუხები:
 • At least once a month or more frequently
 • Only for special holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RLGIOUS: How religious would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how religious would you say you are?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not religious
 • In the middle
 • Religious
 • DK/RA

HLTHRAT: How would you rate your health?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how would you rate your health?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Poor
 • Fair
 • Good
 • DK/RA

KNOWENG: Knowledge of English

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in English

შენიშვნა: Options Beginner, Intermediate and Advanced were grouped to Some level of knowledge

პასუხები:
 • Some level of knowledge
 • No basic knowledge
 • DK/RA

KNOWRUS: Knowledge of Russian

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in Russian

შენიშვნა: Options Beginner, Intermediate and Advanced were grouped to Some level of knowledge

პასუხები:
 • Some level of knowledge
 • No basic knowledge
 • DK/RA

KNOWOTH: Knowledge of other foreign language

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in other foreign language (except Russian or English)

შენიშვნა: Options Beginner, Intermediate and Advanced were grouped to Some level of knowledge

პასუხები:
 • Some level of knowledge
 • No basic knowledge
 • DK/RA

COMPABL: Knowledge of computer

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in computer (Microsoft Office programs, excluding games)

შენიშვნა: Options Beginner, Intermediate and Advanced were grouped to Some level of knowledge

პასუხები:
 • Some level of knowledge
 • No basic knowledge
 • DK/RA

RESPCOM: Respondent's behavior

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's behavior during the interview

პასუხები:
 • Comfortable
 • Neutral
 • Nervous

RESPFRN: Respondent was friendly

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was friendly during the interview

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

RESPHOS: Respondent was hostile

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was hostile during the interview

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

RESPIMP: Respondent was impatient

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was impatient during the interview

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

RESPINL: Respondent's intelligence

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's intelligence

პასუხები:
 • Not intelligent
 • In the middle
 • Intelligent

RESPINT: Respondent was interested, involved

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was interested, involved during the interview

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

RESPSIN: Respondent's honesty

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's honesty

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

RESPWOR: Respondent was worried, nervous

შეკითხვის ტექსტი: Respondent was worried, nervous during the interview

პასუხები:
 • Mentioned
 • Not mentioned

FRQCLAR: Frequency of asking clarifications

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of asking clarifications during the interview

შენიშვნა: Option Just for a few questions, For some questions, For a substantial number of questions and Throughout most of the interview were coded into Yes, option Never into No

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQDIST: Frequency of the respondent being distracted

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of the respondent being distracted

შენიშვნა: Option Just for a few questions, For some questions, For a substantial number of questions and Throughout most of the interview were coded into Yes, option Never into No

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQKNOW: Frequency the respondent seemed to lack knowledge

შეკითხვის ტექსტი: Frequency the respondent seemed to lack knowledge during the interview

შენიშვნა: Option Just for a few questions, For some questions, For a substantial number of questions and Throughout most of the interview were coded into Yes, option Never into No

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQRLCT: Frequency of the respondent being reluctant

შეკითხვის ტექსტი: Frequency of the respondent being reluctant during the interview

შენიშვნა: Option Just for a few questions, For some questions, For a substantial number of questions and Throughout most of the interview were coded into Yes, option Never into No

პასუხები:
 • Yes
 • No

LISTENO: Anybody able to listen to the answers?

შეკითხვის ტექსტი: Anybody was able to listen to the answers during the interview?

პასუხები:
 • Yes
 • No

RESPTIR: How tired was respondent at the end of the interview?

შეკითხვის ტექსტი: How tired was the respondent in the end of the interview?

შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale

პასუხები:
 • Not tired
 • In the middle
 • Tired

INTLANG: Interview language

შეკითხვის ტექსტი: Interview language

პასუხები:
 • Georgian
 • Azerbaijani
 • Armenian

HHASIZE: Number of adult household members

შეკითხვის ტექსტი: Number of adult household members

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

HHSIZE: Number of HH members

შეკითხვის ტექსტი: Number of HH members

შენიშვნა: The question was changed from open-ended and recoded

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six or more

მოიძებნა: 201 შედეგი