მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

ინფორმაცია გამოკითხვის შესახებ

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შეტყობინების შესახებ კვლევა საქართველოში ჩატარდა CRRC საქართველოს მიერ 2019 წლის 29 მაისიდან 14 ივნისის პერიოდში გაეროს ქალთა ორგანიზაციისთვის. კვლევის ფარგლებში CRRC საქართველომ შეისწავლა ქცევაზე მოქმედი ბერკეტები, რომელთა საშუალებითაც მასწავლებლები წახალისდებიან განაცხადონ ოჯახური ძალადობის შესაძლო შემთხვევების შესახებ. .

მოსახლეობა: საქართველოს საჯარო სკოლებში დასაქმებული მასწავლებლები

შერჩევის დიზაინი: სტრატიფიცირებული კლასტერულ შერჩევა

შერჩევის ზომა: 1,494 რესპონდენტი

გამოპასუხების რაოდენობა: 72%

გამოკითხვის მეთოდი: კომპიუტერის მეშვეობით თვითადმინისტრირებული გამოკითხვა (CAPI).

ინტერვიუს ენები: ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული.

საველე სამუშაოების თარიღები: მაისი 28, 2019 - ივნისი 14, 2019.

შედეგები შეწონილია.

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

  • კვლევა ჩატარდა CRRC საქართველოს მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისთვის მასწავლებლების პოზიცია ქალების და ბავშვების მიმართ ძალადობაზე საქართველოში“, რომელიც დანიის მთავრობის მიერ არის დაფინანსებული. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ან დანიის მთავრობის აზრს. კვლევის ფარგლებში შეგროვებული ინფორმაციასა და მოსაზრებებს პასუხისმგებლობა მთლიანად ენიჭებათ კვლევის ავტორებს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მონაცემები შესაძლოა განსხვავდებოდეს კვლევის ანგარიშის შედეგებთან მონაცემებზე ჩატარებელი განსხვავებული სტატისტიკური ოპერაციების გამო .

პასუხების ანალიზი