მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

ფაილები

კითხვარი ინგლისურ ენაზე
კითხვარი ქართულ ენაზე

Report:
რეპორტი ინგლისურად
რეპორტი ქართულად

Datasets:
STATA-ს მონაცემთა ბაზა
SPSS-ს მონაცემთა ბაზა

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

მასწავლებლების მიერ ბავშვთა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ შეტყობინება, 2019 წლის ივნისი

  • კვლევა ჩატარდა CRRC საქართველოს მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტისთვის მასწავლებლების პოზიცია ქალების და ბავშვების მიმართ ძალადობაზე საქართველოში“, რომელიც დანიის მთავრობის მიერ არის დაფინანსებული. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ან დანიის მთავრობის აზრს. კვლევის ფარგლებში შეგროვებული ინფორმაციასა და მოსაზრებებს პასუხისმგებლობა მთლიანად ენიჭებათ კვლევის ავტორებს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მონაცემები შესაძლოა განსხვავდებოდეს კვლევის ანგარიშის შედეგებთან მონაცემებზე ჩატარებელი განსხვავებული სტატისტიკური ოპერაციების გამო .

პასუხების ანალიზი