ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2019

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2019

პასუხების ანალიზი

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2019

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2019

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი
 • არაქართული დასახლება

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადები გამოთვლილია ღია კითხვიდან

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

INTERDP: რამდენად გაინტერესებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენიმე ზოგადი კითხვით დავიწყებ. რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ საქართველოს შიდა პოლიტიკა? თქვენ ის …

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ნაკლებად გაინტერესებთ
 • საკმაოდ გაინტერესებთ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTERFP: რამდენად გაინტერესებთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა? თქვენ ის …

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ნაკლებად გაინტერესებთ
 • საკმაოდ გაინტერესებთ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATCORR: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - კორუფცია

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: კორუფცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATNATO: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - ნატოში გაწევრიანება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ნატოში გაწევრიანება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATPENS: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - პენსიები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: პენსიები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATRU: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - რუსეთთან ურთიერთობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: რუსეთთან ურთიერთობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATROP: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - საკუთრების უფლება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: საკუთრების უფლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATEU: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - ევროკავშირში გაწევრიანება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ევროკავშირში გაწევრიანება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATELECT: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - სამართლიანი არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სამართლიანი არჩევნები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATJOBS: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - სამუშაო ადგილები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სამუშაო ადგილები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATCOURT: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სასამართლო სისტემა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATSPEECH: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სიტყვის თავისუფლება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATHR: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - ადამიანის უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ადამიანის უფლებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATPOV: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - სიღარიბე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სიღარიბე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATTERR: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - ტერიტორიული მთლიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ტერიტორიული მთლიანობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATPRICE: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - ფასების ზრდა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ფასების ზრდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATHCARE: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATWAGES: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - ხელფასები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: ხელფასები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATLABR: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - დასაქმებულთა უფლებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: დასაქმებულთა უფლებები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATCRIM: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - კრიმინოგენული მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: კრიმინოგენული მდგომარეობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

NATOTHER: ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი საკითხებიდან გთხოვთ, აირჩიოთ საქართველოსთვის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი: სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

FRQGPB1: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQIMD: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - იმედი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - იმედი

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQMAES: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - მაესტრო

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - მაესტრო

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQR2: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - რუსთავი 2

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - რუსთავი 2

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQTV1: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - TV1

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - TV1

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQOBQ: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - ობიექტივი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - ობიექტივი

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQRUS: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - რუსეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - რუსეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQLOC: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - თქვენი რეგიონის ადგილობრივი მაუწყებელი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - თქვენი რეგიონის ადგილობრივი მაუწყებელი

შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ თბილისს გარეთ

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQAZE: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - აზერბაიჯანის ან თურქეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - აზერბაიჯანის ან თურქეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ აზერბაიჯანულენოვან კლასტერებში

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRQARM: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას - სომხეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - სომხეთის რომელიმე სატელევიზიო არხი

შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ სომხურენოვან კლასტერებში

პასუხები:
 • ყოველდღიურად
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს
 • არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ
 • არა - არ აჩვენებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITHELP: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე დაეხმაროს თავისზე უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის დაეხმაროს თავისზე უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი

ICITPROT: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის მონაწილეობა მიიღოს საპროტესტო აქციებში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITTRAD: მნიშვნელოვანია, კარგმა მოქალაქემ დაიცვას ტრადიციები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის დაიცვას ტრადიციები?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი

ICITVOLNT: მნიშვნელოვანია, კარგმა მოქალაქემ გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე როგორც მოხალისემ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის გააკეთოს საზოგადოებისთვის საჭირო საქმე როგორც მოხალისემ, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITOPP: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ICITCOPP: მნიშვნელოვანია, კარგი მოქალაქე იყოს კრიტიკული ოპოზიციის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული ოპოზიციის მიმართ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი
 • უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DEMGE: რამდენად დემოკრატიულია საქართველო?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან რომელს ეთანხმებით?

პასუხები:
 • საქართველო არ არის და არც არასოდეს იქნება დემოკრატიული ქვეყანა
 • შესაძლოა, მომავალში საქართველო დემოკრატიულ ქვეყნად იქცეს, მაგრამ ახლა ის ამ მიმართულებით არ ვითარდება
 • საქართველო ჯერ არ არის დემოკრატიული, მაგრამ ქვეყანა ამ მიმართულებით ვითარდება
 • საქართველო უკვე დემოკრატიული ქვეყანაა, მაგრამ ჯერ კიდევ საჭიროებს გაუმჯობესებას
 • საქართველო უკვე დემოკრატიული ქვეყანაა და გაუმჯობესებას აღარ საჭიროებს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა: საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი

TRUBANK: ნდობა: საქართველოში მომუშავე ბანკები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე ბანკებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა: საქართველოს ჯარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა: საქართველოს სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სასამართლო სისტემას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა: საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა: საქართველოს პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRIM: ნდობა: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLP: ნდობა: საქართველოს პოლიტიკურ პარტიები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა: საქართველოს პრეზიდენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა: საქართველოს პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა: საქართველოს მასმედია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მასმედიას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა: საქართველოს ადგილობრივი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადგილობრივ ხელისუფლებას?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა: თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა: საქართველოს სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTEU: ნდობა: ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ევროკავშირს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSTUN: ნდობა: გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • არ ვენდობი
 • ნეიტრალური
 • ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან: მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა დაქირავებულია ხალხის მიერ: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: კითხვის ვარიანტები დაჯგუფდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. მთავრობა როგორც მშობელი - სრულიად ვეთანხმები 2. მთავრობა როგორც მშობელი - ვეთანხმები 3. მთავრობა როგორც დაქირავებული - ვეთანხმები 4. მთავრობა როგორც დაქირავებული - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'მშობელი', 3 და 4 როგორც 'დაქირავებული', 5 - არ ვიცი

პასუხები:
 • მშობელი
 • დაქირავებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAIRTRT: ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ აზრს, რომ ამჟამად საქართველოში ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • ძირითადად არ ეთანხმებით
 • ძირითადად ეთანხმებით
 • სრულად ეთანხმებით
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEOPROS: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება VS საბოლოო ჯამში საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? - მოსაზრება 1: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება. მოსაზრება 2: საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.

შენიშვნა: კითხვის ვარიანტები დაჯგუფდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1.საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - სრულიად ვეთანხმები 2. საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - ვეთანხმები 3. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - ვეთანხმები 4. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება.', 3 და 4 როგორც 'საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.', 5. არც ერთს არ ვეთანხმები გაერთიანდა 'არ ვიცი/უარი პასუხთან'

პასუხები:
 • საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება
 • საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPERC: როგორი წარმოდგენა გაქვთ ევროკავშირზე?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში ხშირად საუბრობენ ევროკავშირის შესახებ. ზოგადად, როგორი წარმოდგენა გაქვთ ევროკავშირზე?

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • უფრო უარყოფითი, ვიდრე დადებითი
 • ნეიტრალური
 • უფრო დადებითი, ვიდრე უარყოფითი
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATOPR: როგორი წარმოდგენა გაქვთ ნატო-ზე?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, როგორი წარმოდგენა გაქვთ ნატო-ზე?

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • უფრო უარყოფითი, ვიდრე დადებითი
 • ნეიტრალური
 • უფრო დადებითი, ვიდრე უარყოფითი
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NAGEREL: საქართველოსა და ნატოს შორის ურთიერთობა დღეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორი ურთიერთობაა დღეს საქართველოსა და ნატოს შორის?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • საკმაოდ ცუდი
 • ნეიტრალური
 • საკმაოდ კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUGEREL: საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა დღეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორი ურთიერთობაა დღეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • საკმაოდ ცუდი
 • ნეიტრალური
 • საკმაოდ კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUATTGEO: ევროკავშირის მოსახლეობის დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობისადმი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ზოგადად, როგორია ევროკავშირის მოსახლეობის დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობისადმი - დადებითი, ნეიტრალური თუ უარყოფითი?

პასუხები:
 • დადებითი
 • ნეიტრალური
 • უარყოფითი
 • ევროპელებმა არაფერი იციან ჩვენს შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUFREP: უპირველეს ყოვლისა, რა არის ევროკავშირი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რა არის ევროკავშირი?

პასუხები:
 • სამხედრო ბლოკი
 • საერთაშორისო ორგანიზაცია
 • ეკონომიკური გაერთიანება
 • პოლიტიკური გაერთიანება
 • კულტურული გაერთიანება
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია
 • სხვა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMN: რამდენი ქვეყანაა ამჟამად ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენი ქვეყანაა ამჟამად ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • 10-მდე
 • 11-დან 20-მდე
 • 21-დან 30-მდე
 • 31-დან 40-მდე
 • 40-ზე მეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MEMBREU: არის თუ არა ამჟამად საქართველო ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად საქართველო ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOMEMEU: არის თუ არა ამჟამად ნორვეგია ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად ნორვეგია ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RUMEMEU: არის თუ არა ამჟამად რუსეთი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად რუსეთი ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MOMEMEU: არის თუ არა ამჟამად მოლდოვა ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად მოლდოვა ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ROMEMEU: არის თუ არა ამჟამად რუმინეთი ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად რუმინეთი ევროკავშირის წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFEU: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFPAP: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - გაზეთები, ჟურნალები (ონლაინ გამოცემების გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - გაზეთები, ჟურნალები (ონლაინ გამოცემების გარდა)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFRAD: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - რადიო (ონლაინ გადაცემების გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - რადიო (ონლაინ გადაცემების გარდა)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFTV: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ტელევიზია (ონლაინ მაუწყებლობის გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ტელევიზია (ონლაინ მაუწყებლობის გარდა)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFMWEB: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - საინფორმაციო საშუალებების ვებ-გვერდები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - საინფორმაციო საშუალებების ვებ-გვერდები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFGWEB: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - საქართველოს სამთავრობო უწყებების ვებ-გვერდები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - საქართველოს სამთავრობო უწყებების ვებ-გვერდები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFSNET: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - სოციალური ქსელები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - სოციალური ქსელები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFEMB: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - საელჩოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - საელჩოები, საერთაშორისო ორგანიზაციები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFGOV: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - საქართველოს სამთავრობო უწყებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - საქართველოს სამთავრობო უწყებები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFEDUG: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - სასწავლო დაწესებულებები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - სასწავლო დაწესებულებები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFREL: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - მეგობრები, ნათესავები, კოლეგები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - მეგობრები, ნათესავები, კოლეგები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFNGO: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები (მათი ვებ-გვერდების ჩათვლით)

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები (მათი ვებ-გვერდების ჩათვლით)

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFBKL: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურები

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUNAINFC: ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ - ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1' შეესაბამება პასუხს 'არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას”, ხოლო კოდი ‘5' შეესაბამება პასუხს 'ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ”, გთხოვთ, შეაფასოთ, რა რაოდენობის ინფორმაციას იღებთ ევროკავშირის შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? - ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • არ ვიღებ არანაირ ინფორმაციას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან ბევრ ინფორმაციას ვიღებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFMOR: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა მეტი ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUINFTRD: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობები

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFEDU: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამები

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის საგანმანათლებლო პროგრამები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFCLT: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის კულტურული პროგრამები

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის კულტურული პროგრამები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFLAW: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - კანონის უზენაესობა ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - კანონის უზენაესობა ევროკავშირში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFSOP: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - სოციალური დაცვა ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - სოციალური დაცვა ევროკავშირში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFSAL: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ხელფასები ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ხელფასები ევროკავშირში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFMAR: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის შრომის ბაზარი

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის შრომის ბაზარი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFVIS: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ვიზის მიღების გზები ევროკავშირის ქვეყნებში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ვიზის მიღების გზები ევროკავშირის ქვეყნებში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFINS: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის ინსტიტუტები, სტრუქტურები

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის ინსტიტუტები, სტრუქტურები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFHLT: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის ჯანდაცვის სისტემა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUINFCON: სასურველი ინფორმაცია ევროკავშირის შესახებ - ევროკავშირის როლი ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებაში

შეკითხვის ტექსტი: კერძოდ, რა ინფორმაციის მიღებას ისურვებდით ევროკავშირის შესახებ? - ევროკავშირის როლი ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებაში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETEU: სასურველი ინფორმაციის წყარო - საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETPAP: სასურველი ინფორმაციის წყარო - გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან (ონლაინ გამოცემების გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - გაზეთებიდან, ჟურნალებიდან (ონლაინ გამოცემების გარდა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETRAD: სასურველი ინფორმაციის წყარო - რადიოდან (ონლაინ გადაცემების გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - რადიოდან (ონლაინ გადაცემების გარდა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETTV: სასურველი ინფორმაციის წყარო - ტელევიზიიდან (ონლაინ მაუწყებლობის გარდა)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - ტელევიზიიდან (ონლაინ მაუწყებლობის გარდა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETMWEB: სასურველი ინფორმაციის წყარო - საინფორმაციო საშუალებების ვებ-გვერდებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - საინფორმაციო საშუალებების ვებ-გვერდებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETGWEB: სასურველი ინფორმაციის წყარო - საქართველოს სამთავრობო უწყებების ვებ-გვერდებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - საქართველოს სამთავრობო უწყებების ვებ-გვერდებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETSNET: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სოციალური ქსელებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სოციალური ქსელებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETEMB: სასურველი ინფორმაციის წყარო - უშუალოდ საელჩოებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - უშუალოდ საელჩოებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETGOV: სასურველი ინფორმაციის წყარო - უშუალოდ საქართველოს სამთავრობო უწყებებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - უშუალოდ საქართველოს სამთავრობო უწყებებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETEDU: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სასწავლო დაწესებულებებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სასწავლო დაწესებულებებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETREL: სასურველი ინფორმაციის წყარო - მეგობრებისგან, ნათესავებისგან, კოლეგებისგან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - მეგობრებისგან, ნათესავებისგან, კოლეგებისგან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETNGO: სასურველი ინფორმაციის წყარო - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან (მათი ვებ-გვერდების ჩათვლით)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან (მათი ვებ-გვერდების ჩათვლით)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETBKL: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბროშურებიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUNAGETC: სასურველი ინფორმაციის წყარო - ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრიდან

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

EUGETOTH: სასურველი ინფორმაციის წყარო - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას ევროკავშირის შესახებ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურდათ მეტი ინფორმაციის მიღება ევროკავშირის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

VLIBGLAD: გახარებთ თუ არა უიზო მოგზაურობა ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში?

შეკითხვის ტექსტი: 2017 წლის 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ იმგზავრონ ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში. გახარებთ თუ არა ეს?

პასუხები:
 • მახარებს
 • არ მაქვს რაიმე განსაკუთრებული ემოცია / სულ ერთია
 • არ მახარებს
 • არაფერი მსმენია ამის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBBPAS: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - ბიომეტრიული (სხვანაირი) პასპორტი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - ბიომეტრიული (სხვანაირი) პასპორტი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBRTIC: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - საქართველოში დასაბრუნებელი ბილეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - საქართველოში დასაბრუნებელი ბილეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBINSR: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - სამოგზაურო დაზღვევა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - სამოგზაურო დაზღვევა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBADDR: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - მისამართი, სადაც იცხოვრებს მგზავრობის პერიოდში

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - მისამართი, სადაც იცხოვრებს მგზავრობის პერიოდში (სასტუმროს ჯავშანი ან მასპინძლის მისამართი)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBMON: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დადასტურება (ნაღდი ფული ან საბანკო ბარათ(ებ)ი)

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დადასტურება (ნაღდი ფული ან საბანკო ბარათ(ებ)ი)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBOTH: საჭირო საბუთები უვიზოდ სამოგზაუროდ - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი საბუთები დასჭირდება საქართველოს მოქალაქეს, რათა უვიზოდ იმგზავროს ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის ქვეყნებში? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBWPER: უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შედეგად საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობის უფლებას

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შედეგად მიიღებენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში მუშაობის უფლებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • მიიღებენ მუშაობის უფლებას
 • არ მიიღებენ მუშაობის უფლებას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBTRAVL: ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ გიმოგზაურიათ თუ არა ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის რომელიმე ქვეყანაში?

შეკითხვის ტექსტი: ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ გიმოგზაურიათ თუ არა ევროპის ე.წ. შენგენის ზონის რომელიმე ქვეყანაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ

პასუხები:
 • დიახ, ერთხელ
 • დიახ, რამდენჯერმე
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VLIBDUR: შენგენის ზონის ქვეყნებში ვიზიტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: უვიზო რეჟიმის პირობების თანახმად, მაქსიმუმ რა ხანგძლივობის შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქეების ვიზიტი შენგენის ზონის ქვეყნებში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ უვიზო მოგზაურობის შესახებ და აპირებენ შენგენის ზონის ქვეყნებში გამგზავრებას

პასუხები:
 • წელიწადში 180 დღე
 • წელიწადში 90 დღე
 • 90 დღე 180 დღის განმავლობაში
 • 60 დღე 90 დღის განმავლობაში
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUHRAM: გსმენიათ თუ არა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

EUGEAM: საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება …

შეკითხვის ტექსტი: დღევანდელი მდგომარეობით, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება ...

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • უკვე სრულადაა ძალაში შესული
 • ჯერ ნაწილობრივაა ძალაში შესული
 • ჯერ არ შესულა ძალაში არც სრულად და არც ნაწილობრივ
 • არ ვიცი

EUAMISEC: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად საქართველოს უსაფრთხოება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: საქართველოს უსაფრთხოება

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი

EUAMIAGR: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ქართული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი

EUAMIENT: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ქართული მცირე და საშუალო საწარმოების მუშაობის პირობები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ქართული მცირე და საშუალო საწარმოების მუშაობის პირობები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი

EUAMISED: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად საშუალო განათლების ხარისხი საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: საშუალო განათლების ხარისხი საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი

EUAMIHED: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად უმაღლესი განათლების ხარისხი საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: უმაღლესი განათლების ხარისხი საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი

EUAMIPF: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად პრესის თავისუფლება საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: პრესის თავისუფლება საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIHC: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ჯანდაცვა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ჯანდაცვა საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი

EUAMICRT: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად სასამართლოების დამოუკიდებლობა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: სასამართლოების დამოუკიდებლობა საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი

EUAMINRG: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ენერგორესურსების ეფექტურად გამოყენება საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ენერგორესურსების ეფექტურად გამოყენება საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIPS: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად საქართველოს საჯარო სამსახურების ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: საქართველოს საჯარო სამსახურების ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMIGPS: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ქართული პროდუქციის გაყიდვა ევროკავშირის ბაზარზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ქართული პროდუქციის გაყიდვა ევროკავშირის ბაზარზე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი

EUAMIEMP: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად მოსახლეობის დასაქმება საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: მოსახლეობის დასაქმება საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAMILVIS: გაუმჯობესდება თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად ევროკავშირის ქვეყნების გრძელვადიანი ვიზების მიღების გამარტივება საქართველოს მოქალაქეებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, გაუმჯობესდება თუ არ გაუმჯობესდება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შედეგად: ევროკავშირის ქვეყნების გრძელვადიანი ვიზების მიღების გამარტივება საქართველოს მოქალაქეებისთვის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენოდათ ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება
 • არ გაუმჯობესდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUDEMABR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი ხელს უწყობს დემოკრატიის განვითარებას მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი ხელს უწყობს დემოკრატიის განვითარებას მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებში.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUSECURT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა ევროპაში

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა ევროპაში.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUTHREAT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUDEMORG: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი არის დემოკრატიული გაერთიანება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი არის დემოკრატიული გაერთიანება.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUEMPIRE: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი იმპერიის ახალი ფორმაა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი იმპერიის ახალი ფორმაა.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUECABR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი ხელს უწყობს მის ფარგლებს გარეთ მყოფი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებას

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი ხელს უწყობს მის ფარგლებს გარეთ მყოფი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებას.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUANYCOU: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი მზად არის, მიიღოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა თავის წევრად

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი მზად არის, მიიღოს ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა თავის წევრად.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUHLPIMP: რა იქნებოდა საქართველოსთვის ყველაზე დიდი დახმარება ევროკავშირის მხრიდან?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იქნებოდა საქართველოსთვის ყველაზე დიდი დახმარება ევროკავშირის მხრიდან?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'მედიის განვითარების ხელშეწყობა' გაერთიანდა 'სხვა' პასუხის ვარიანტთან.

პასუხები:
 • ინვესტიციების ჩადება საქართველოს ეკონომიკაში
 • სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობის ხელშეწყობა
 • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა
 • შეიარაღებული ძალების აღჭურვა
 • ჰუმანიტარული დახმარება გაჭირვებული მოსახლეობისთვის
 • სოციალური პრობლემების მოგვარება
 • რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება
 • ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა
 • ევროკავშირის ბაზრის გახსნა ქართული პროდუქციისთვის
 • სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
 • სამართალდამცავი სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა
 • სხვა
 • საქართველოს არ სჭირდება არანაირი დახმარება ევროკავშირისგან
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDHUM: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - ჰუმანიტარული დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - ჰუმანიტარული დახმარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDINV: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - ინვესტიციების ჩადება საქართველოს ეკონომიკაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - ინვესტიციების ჩადება საქართველოს ეკონომიკაში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDINS: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDCIV: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDMED: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - მედიის განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - მედიის განვითარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDARM: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - შეიარაღებული ძალების აღჭურვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - შეიარაღებული ძალების აღჭურვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDSOC: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - სოციალური პრობლემების მოგვარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - სოციალური პრობლემების მოგვარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDRU: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDTER: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDOTH: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDNON: ევროკავშირის დახმარება საქართველოს - არ უწევს არანაირ დახმარებას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ძირითადად რა დახმარებას უწევს ამჟამად ევროკავშირი საქართველოს? - არ უწევს არანაირ დახმარებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRST: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მცხოვრები სტუდენტებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მცხოვრები სტუდენტებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRPEN: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მცხოვრები პენსიონერებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მცხოვრები პენსიონერებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRUP: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მცხოვრები უმუშევრებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მცხოვრები უმუშევრებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRQW: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე კვალიფიციური მუშახელისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე კვალიფიციური მუშახელისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRUW: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე არაკვალიფიციური მუშახელისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე არაკვალიფიციური მუშახელისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRBUS: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე ბიზნესმენებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე ბიზნესმენებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRGEOF: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე პოლიტიკოსებისთვის და/ან მაღალჩინოსნებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე პოლიტიკოსებისთვის და/ან მაღალჩინოსნებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRFEOF: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - ევროპელი მაღალჩინოსნებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - ევროპელი მაღალჩინოსნებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRNGO: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRPPL: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - საქართველოს მთელი მოსახლოებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - საქართველოს მთელი მოსახლოებისთვის

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUPRJOU: ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას - ჟურნალისტებისთვის საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორც წესი, ვისთვის მოაქვს ყველაზე მეტი სარგებელი ევროკავშირის დახმარებას, რომელიც საქართველოსთვისაა გამოყოფილი? - ჟურნალისტებისთვის საქართველოში

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDPUR: რამდენად მიზნობრივად იხარჯება ევროკავშირის დახმარება საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მიზნობრივად, ან რამდენად არამიზნობრივად იხარჯება ევროკავშირის დახმარება საქართველოში?

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიან რომ ევროკავშირი არ უწევს არანაირ დახმარებას საქართველოს

პასუხები:
 • საერთოდ არ იხარჯება მიზნობრივად
 • უფრო არამიზნობრივად, ვიდრე მიზნობრივად
 • უფრო მიზნობრივად, ვიდრე არამიზნობრივად
 • სრულიად მიზნობრივად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENSTU: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - სტუდენტები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - სტუდენტები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENPEN: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - პენსიონერები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - პენსიონერები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENUNE: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - უმუშევრები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - უმუშევრები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENQUA: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - კვალიფიციური მუშახელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - კვალიფიციური მუშახელი

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENNOQ: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - არაკვალიფიციური მუშახელი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - არაკვალიფიციური მუშახელი

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENBUS: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - ბიზნესმენები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - ბიზნესმენები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEBENPOL: თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება, სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ - პოლიტიკოსები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის ეს ჯგუფები სარგებელს ნახავენ თუ იზარალებენ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? - პოლიტიკოსები

პასუხები:
 • იზარალებენ
 • არც იზარალებენ და არც სარგებელს ნახავენ
 • სარგებელს ნახავენ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUAIDIMP: რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარება? ის ...

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • ნაკლებად მნიშვნელოვანია
 • მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYHLP: ევროკავშირი ეხმარება ყველა განვითარებად ქვეყანას და, მათ შორის, საქართველოს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - ევროკავშირი ეხმარება ყველა განვითარებად ქვეყანას და, მათ შორის, საქართველოს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სავსებით ვეთანხმები
 • არ ვიცი

EUWHYTRN: ევროკავშირი დაინტერესებულია საქართველოს სტაბილურობით, რათა ჩვენი ტერიტორია გამოიყენოს ევროპაში ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებისათვის

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - ევროკავშირი დაინტერესებულია საქართველოს სტაბილურობით, რათა ჩვენი ტერიტორია გამოიყენოს ევროპაში ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებისათვის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სავსებით ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYDEM: საქართველო არის მსოფლიოში სამაგალითო ახალი დემოკრატიული ქვეყანა და ევროკავშირს ამიტომ სურს მისი შემდგომი განვითარება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - საქართველო არის მსოფლიოში სამაგალითო ახალი დემოკრატიული ქვეყანა და ევროკავშირს ამიტომ სურს მისი შემდგომი განვითარება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სავსებით ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYSTA: ევროკავშირს სურს სტაბილურობა თავის სამეზობლოში

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - ევროკავშირს სურს სტაბილურობა თავის სამეზობლოში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სავსებით ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYMIG: დაინტერესებულია ევროკავშირში მიგრანტთა ნაკადის შემცირებით

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - დაინტერესებულია ევროკავშირში მიგრანტთა ნაკადის შემცირებით

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სავსებით ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUWHYINF: ევროკავშირს სურს თავისი ზეგავლენის ქვეშ მოაქციოს საქართველო

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ უწევს ევროკავშირი დახმარებას საქართველოს? - ევროკავშირს სურს თავისი ზეგავლენის ქვეშ მოაქციოს საქართველო

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • ვეთანხმები
 • სავსებით ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUHELPBST: ყველაზე უკეთ, ვის შეუძლია დღეს დაეხმაროს საქართველოს – ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ რუსეთს?

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე უკეთ, ვის შეუძლია დღეს დაეხმაროს საქართველოს – ევროკავშირს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ რუსეთს?

პასუხები:
 • ევროკავშირი
 • აშშ
 • რუსეთი
 • სხვა
 • არც ერთი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUROLWAR: ევროკავშირის როლი 2008 წლის აგვისტოს ომში: დადებითი თუ უარყოფითი

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით ევროკავშირის როლს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით - როგორც ძირითადად დადებითს, თუ როგორც ძირითადად უარყოფითს?

პასუხები:
 • ძირითადად უარყოფითი როლი
 • ნეიტრალური როლი
 • ძირითადად დადებითი როლი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MEMBRCOE: არის თუ არა საქართველო ამჟამად ევროსაბჭოს წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა საქართველო ამჟამად ევროსაბჭოს წევრი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMMGE: რას საქმიანობს ევროკავშირის მონიტორინგის მისია საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: რას საქმიანობს ევროკავშირის მონიტორინგის მისია საქართველოში?

პასუხები:
 • ხელს უწყობს საქართველოში დემოკრატიული და საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული რეფორმების განხორციელებას.
 • ხელს უწყობს რეგიონულ თანამშრომლობას სამხრეთ კავკასიაში.
 • ხელს უწყობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის კავშირების გაძლიერებას უმაღლესი განათლების სფეროში.
 • ხელს უწყობს სიტუაციის დარეგულირებას 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ადგილებში.
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FLMANDSC: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საჯარო სკოლებში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საჯარო სკოლებში?

პასუხები:
 • არც ერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო
 • ინგლისური ენა
 • რუსული ენა
 • სხვა უცხო ენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUROPEAN: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით განცხადებას: ,,მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე, ევროპელი”

შეკითხვის ტექსტი: ეთანხმებით თუ არა ქართველი პოლიტიკოსის მიერ ევროსაბჭოში გაკეთებულ განცხადებას: ,,მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე, ევროპელი”?

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORWORK: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ წასვლას?

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ წასვლას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORWORKC: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით სამუშაოდ წასვლას ყველაზე მეტად?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით სამუშაოდ წასვლას ყველაზე მეტად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურთ უცხოეთში სამუშაოდ წასვლა
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. პასუხები: ავსტრია, სომხეთი, ავსტრალია, აზერბაიჯანი, ჩეხეთი, ბელგია, დანია, ირლანდია, იაპონია, მალტა, ნიდერლანდები, ახალი ზელანდია, საუდის არაბეთი, შვედეთი, შვეიცარია, ევროპა და ნებისმიერი ქვეყანა გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • კანადა
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • საბერძნეთი
 • ისრაელი
 • იტალია
 • ნორვეგია
 • პოლონეთი
 • რუსეთის ფედერაცია
 • ესპანეთი
 • თურქეთი
 • გაერთიანებული სამეფო
 • აშშ
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORSTUDY: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში სასწავლებლად წასვლას

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში სასწავლებლად წასვლას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FORSTUDYC: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით სასწავლებლად წასვლას ყველაზე მეტად?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით სასწავლებლად წასვლას ყველაზე მეტად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურთ უცხოეთში სასწავლებლად წასვლა
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. პასუხები: სომხეთი, ავსტრალია, ავსტია, აზერბაიჯანი, ბელგია, ბრაზილია, კანადა, ჩეხეთი, ფინეთი, უნგრეთი, იაპონია, ლიეტუა, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პორტუგალია, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, თურქეთი, ევროპა და ნებისმიერი ქვეყანა გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • იტალია
 • რუსეთის ფედერაცია
 • გაერთიანებული სამეფო
 • აშშ
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORLIVE: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად გადასვლას?

შეკითხვის ტექსტი: ისურვებდით თუ არა სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად გადასვლას?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FORLIVEC: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით საცხოვრებლად გადასვლას ყველაზე მეტად?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყანაში ისურვებდით საცხოვრებლად გადასვლას ყველაზე მეტად?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სურთ უცხოეთში სამუდამოდ საცხოვრებლად წასვლა
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. პასუხები სომხეთი, ავსტრალია, ავსტრია, ბელგია, ჩეხეთი, დანია, საბერძნეთი, ინდოეთი, ისრაელი, მალტა, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, სინგაპური, შვედეთი, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, ევროპა, სკანდინავიური ქვეყები და ნებისმიერი ქვეყანა გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • აზერბაიჯანი
 • კანადა
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • იტალია
 • რუსეთის ფედერაცია
 • ესპანეთი
 • შვეიცარია
 • თურქეთი
 • გაერთიანებული სამეფო
 • აშშ
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLUS: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ამერიკის შეერთებული შტატები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ამერიკის შეერთებული შტატები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLEU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ევროკავშირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLRU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - რუსეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLTR: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - თურქეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLUA: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- უკრაინა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - უკრაინა

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLCN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ჩინეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ჩინეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLKZ: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ყაზახეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ყაზახეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLAM: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- სომხეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - სომხეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLAZ: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- აზერბაიჯანი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - აზერბაიჯანი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLIR: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ირანი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ირანი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLIN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ინდოეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ინდოეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOLUN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- გაერო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - გაერო

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPONA: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ნატო

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ნატო

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEPOEAU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა?- ევრაზიული კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან და გაერთიანებებიდან, რომელთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ევრაზიული კავშირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEECOUS: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ამერიკის შეერთებული შტატები

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ამერიკის შეერთებული შტატები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOEU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ევროკავშირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECORU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - რუსეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOTR: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - თურქეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - თურქეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOUA: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - უკრაინა

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - უკრაინა

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOCN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ჩინეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ჩინეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOKZ: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ყაზახეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ყაზახეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOAM: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - სომხეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - სომხეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOAZ: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - აზერბაიჯანი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - აზერბაიჯანი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOIR: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ირანი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ირანი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOIN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ინდოეთი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ინდოეთი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOUN: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - გაერო

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - გაერო

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECONA: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ნატო

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ნატო

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GEECOEAU: ვისთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? - ევრაზიული კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: რომელ ქვეყნებთან ან გაერთიანებებთან უნდა ჰქონდეს საქართველოს ყველაზე მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ევრაზიული კავშირი

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არც ერთი' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOMEMV: ხვალ რომ რეფერენდუმი ტარდებოდეს, დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს ნატოში შესვლის შესახებ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას
 • არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას
 • არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUMEMV: ხვალ რომ რეფერენდუმი ტარდებოდეს, დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს შესვლის შესახებ ევრაზიის კავშირში, რომელიც დაფუძნებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ამ კავშირში?

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი საქართველოს შესვლას ევრაზიის კავშირში
 • არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს შესვლას ევრაზიის კავშირში
 • არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EAUVOTECC: რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: უპირველეს ყოვლისა, რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა
 • შევძლებ მოგზაურობას ევრაზიის კავშირის ქვეყნებში ვიზის გარეშე
 • ევრაზიის კავშირის ქვეყნები უკეთ გაიცნობენ ქართულ კულტურას და ტრადიციებს
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTIND: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - ეს შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ეს შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTLSTN: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - საქართველოში ცხოვრების დონე გაუარესდება, რადგან ევრაზიის კავშირს თავად აქვს ეკონომიკური პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - საქართველოში ცხოვრების დონე გაუარესდება, რადგან ევრაზიის კავშირს თავად აქვს ეკონომიკური პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTCLT: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - ეს ზიანს მიაყენებს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ეს ზიანს მიაყენებს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTRWST: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - ეს ხელს შეუშლის დასავლეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ეს ხელს შეუშლის დასავლეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTINT: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - შემცირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - შემცირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EAUVOTOTH: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიის კავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUMEMVOT: ხვალ რომ რეფერენდუმი ტარდებოდეს , დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს ევროკავშირში შესვლის შესახებ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • მხარს დავუჭერდი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
 • არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას
 • არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTECC: რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: უპირველეს ყოვლისა, რატომ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა არ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • გაუმჯობესდება ჩემი ეკონომიკური მდგომარეობა
 • შევძლებ ევროპაში მოგზაურობას ვიზის გარეშე
 • ბევრი ქვეყანა გაიცნობს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • სხვა
 • არ ვიცი

EUVOTIND: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - ეს შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ეს შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTLSTN: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - საქართველოში ცხოვრების დონე გაუარესდება, რადგან ევროკავშირს თავად აქვს ეკონომიკური პრობლემები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - საქართველოში ცხოვრების დონე გაუარესდება, რადგან ევროკავშირს თავად აქვს ეკონომიკური პრობლემები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTCLT: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - ეს ზიანს მიაყენებს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ეს ზიანს მიაყენებს ქართულ კულტურას და ტრადიციებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTRUR: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - ეს ხელს შეუშლის რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - ეს ხელს შეუშლის რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებას

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTINT: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - შემცირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - შემცირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUVOTOTH: რატომ არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზები, რის გამოც არ დაუჭერდით მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? გთხოვთ, აირჩიოთ არა უმეტეს სამი პასუხისა. - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ხმას არ მისცემდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებას

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUSUPP: უჭერს თუ არა მხარს საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, უჭერს თუ არა მხარს საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUCITJOI: დაუჭერდა თუ არა მხარს ევროკავშირის მოქალაქეთა უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, დაუჭერდა თუ არა მხარს ევროკავშირის მოქალაქეთა უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUSTAJOI: დაუჭერდა თუ არა მხარს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, დაუჭერდა თუ არა მხარს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების უმრავლესობა საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUDEM: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEULAW: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: კანონის უზენაესობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - კანონის უზენაესობა

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUHR: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: ადამიანის უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - ადამიანის უფლებების დაცვა

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUMIN: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: უმცირესობათა უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - უმცირესობათა უფლებების დაცვა

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUECO: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: კონკურენტუნარიანი საბაზრო ეკონომიკა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - კონკურენტუნარიანი საბაზრო ეკონომიკა

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEULEG: საქართველოს მზადყოფნა ევროკავშირის წევრობისთვის: საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველო მზად ევროკავშირის წევრობისთვის შემდეგ სფეროებში? - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან

პასუხები:
 • ნამდვილად არ არის მზად
 • უფრო არა, ვიდრე კი
 • უფრო კი, ვიდრე არა
 • ნამდვილად მზად არის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEUMEMB: როგორ ფიქრობთ, როდის გახდება საქართველო ევროკავშირის წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, როდის გახდება საქართველო ევროკავშირის წევრი?

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თვლიდნენ რომ საქართველო უკვე იყო ევროკავშირის წევრი

პასუხები:
 • 5 წელიწადში ან უფრო ნაკლებ დროში
 • 6-10 წელიწადში
 • 10 წელზე მეტ დროში
 • არასოდეს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUBARENV: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - პრობლემები გარემოს დაცვის სფეროში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - პრობლემები გარემოს დაცვის სფეროში

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARADM: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - საჯარო მოხელეთა დაბალი პროფესიონალიზმი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - საჯარო მოხელეთა დაბალი პროფესიონალიზმი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARGOV: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - პოლიტიკური ნების ნაკლებობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - პოლიტიკური ნების ნაკლებობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARLWL: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - პოლიტიკური ნების ნაკლებობა ევროკავშირის მხრიდან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - პოლიტიკური ნების ნაკლებობა ევროკავშირის მხრიდან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARSUP: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - ევროკავშირში შესვლის მომხრე მოსახლეობის სიმცირე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - ევროკავშირში შესვლის მომხრე მოსახლეობის სიმცირე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARCON: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARCIV: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - განუვითარებელი სამოქალაქო საზოგადოება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - განუვითარებელი სამოქალაქო საზოგადოება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARDEM: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - დემოკრატიის ნაკლებობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - დემოკრატიის ნაკლებობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBAREDU: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - მოსახლეობის განათლების დაბალი დონე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - მოსახლეობის განათლების დაბალი დონე

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARMIG: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - არალეგალური (ე)მიგრაცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - არალეგალური (ე)მიგრაცია

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARECO: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - განუვითარებელი ეკონომიკა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - განუვითარებელი ეკონომიკა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARINS: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - პოლიტიკური არასტაბილურობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - პოლიტიკური არასტაბილურობა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARRU: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - რუსეთი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - რუსეთი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBARMNT: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - ის, რომ ჩვენ განსხვავებული ხალხი ვართ, სხვანაირად ვაზროვნებთ, სხვანაირი ტრადიციები გვაქვს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - ის, რომ ჩვენ განსხვავებული ხალხი ვართ, სხვანაირად ვაზროვნებთ, სხვანაირი ტრადიციები გვაქვს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUBAROTH: ევროკავშირის წევრობის ხელისშემშლელი ფაქტორები - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არაფერი არ უშლის ხელს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GECHNCOR: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - კორუფციის დონე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - კორუფციის დონე

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNPEN: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - პენსიების ოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - პენსიების ოდენობა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNPRO: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - საკუთრების უფლების დაცვის შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - საკუთრების უფლების დაცვის შესაძლებლობა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNELE: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - სამართლიანი არჩევნების შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სამართლიანი არჩევნების შესაძლებლობა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNJOB: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - სამუშაო ადგილების რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სამუშაო ადგილების რაოდენობა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNCOU: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - სასამართლოს დამოუკიდებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სასამართლოს დამოუკიდებლობა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNSPE: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სიტყვის თავისუფლება

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNPOV: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - სიღარიბე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სიღარიბე

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNTER: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNPRI: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - ფასები ძირითად სამომხმარებლო პროდუქტზე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - ფასები ძირითად სამომხმარებლო პროდუქტზე

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNHLT: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა (იგულისხმება ყველაფერი)

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა (იგულისხმება ყველაფერი)

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNINC: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - მოსახლეობის შემოსავალი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - მოსახლეობის შემოსავალი

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNSEC: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - საქართველოს უსაფრთხოების დონე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - საქართველოს უსაფრთხოების დონე

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNMIG: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - ქვეყნიდან წასვლის მსურველთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - ქვეყნიდან წასვლის მსურველთა რაოდენობა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNEDU: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - განათლების ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - განათლების ხარისხი

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNMIN: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - უმცირესობათა უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - უმცირესობათა უფლებების დაცვა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GECHNTRA: როგორ შეიცვლება მდგომარეობა ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგად - ქართული ტრადიციების პატივისცემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება მდგომარეობა შემდეგ სფეროებში იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1' ნიშნავს „საგრძნობლად შემცირდება', ხოლო კოდი ‘5' ნიშნავს „საგრძნობლად გაიზრდება'. - ქართული ტრადიციების პატივისცემა

პასუხები:
 • საგრძნობლად შემცირდება
 • შემცირდება
 • იგივე დარჩება
 • გაიზრდება
 • საგრძნობლად გაიზრდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEEURU: როგორ აისახება ეს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე ევროკავშირთა ურთიერთობების გაღრმავება

შეკითხვის ტექსტი: თუ საქართველო გააღრმავებს ევროკავშირთან ურთიერთობას, თქვენი აზრით, როგორ აისახება ეს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე:

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითად
 • უფრო უარყოფითად, ვიდრე დადებითად
 • საერთოდ არ აისახება
 • უფრო დადებითად, ვიდრე უარყოფითად
 • ძალიან დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LANDOWN: 2 მოსაზრება: მიწას უნდა ფლობდნენ საქართველოს მოქალაქეები VS ნებისმიერი, ვინც უკეთ გამოიყენებს მას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ სკალის რომელი კოდი შეესაბამება თქვენს შეხედულებას? 0: საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, როგორ გამოიყენებს ის ამ მიწას და 10: საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც უფრო მომგებიანად გამოიყენებს მას (მაგალითად, დაამუშავებს, ააშენებს, წიაღისეულს მოიპოვებს), მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარაინტები 0-1 გაერთიანდა 1-ში, 2-3 2-ში, 4,5,6 3-ში, 7-8 4-ში და 9-10 5-ში.

პასუხები:
 • საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, როგორ გამოიყენებს ის ამ მიწას.
 • 2
 • 3
 • 4
 • საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც უფრო მომგებიანად გამოიყენებს მას (მაგალითად, დაამუშავებს, ააშენებს, წიაღისეულს მოიპოვებს), მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა.
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

STVSHUM: 2 მოსაზრება: სახელმწიფოს ინტერესები მუდამ მაღლა ადამიანის ინტერესებს VS ადამიანის უფლებები უზენაესი ღირებულებაა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ სკალის რომელი კოდი შეესაბამება თქვენს შეხედულებას? 0: სახელმწიფოს ინტერესები ყოველთვის ადამიანის უფლებებზე მაღლა უნდა დავაყენოთ და 10: ადამიანის უფლებები უზენაესი ღირებულებაა, რომელიც დაცული უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარაინტები 0-1 გაერთიანდა 1-ში, 2-3 2-ში, 4,5,6 3-ში, 7-8 4-ში და 9-10 5-ში.

პასუხები:
 • სახელმწიფოს ინტერესები ყოველთვის ადამიანის უფლებებზე მაღლა უნდა დავაყენოთ.
 • 2
 • 3
 • 4
 • ადამიანის უფლებები უზენაესი ღირებულებაა, რომელიც დაცული უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა.
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTTEST: გამართლებულია/არ არის გამართლებული:საკუთარი ნებით პოლიციისთვის ჩვენების მიცემა, თუ დანაშაულის თვითმხილველი გახდით

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი? - საკუთარი ნებით პოლიციისთვის ჩვენების მიცემა, თუ დანაშაულის თვითმხილველი გახდით

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JUSTGIVE: გამართლებულია/არ არის გამართლებული:ქრთამის მიცემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი? - ქრთამის მიცემა

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUSTWOMSEX: გამართლებულია/არ არის გამართლებული:ქალისთვის სექსუალური ურთიერთობა ქორწინებამდე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი? - ქალისთვის სექსუალური ურთიერთობა ქორწინებამდე

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JUSTMANSEX: გამართლებულია/არ არის გამართლებული:მამაკაცისთვის სექსუალური ურთიერთობა ქორწინებამდე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი? - მამაკაცისთვის სექსუალური ურთიერთობა ქორწინებამდე

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

JUSTWOMCH: გამართლებულია/არ არის გამართლებული:ქალისთვის შვილის გაჩენა ქორწინების გარეშე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებულია ან არ არის გამართლებული შემდეგი? - ქალისთვის შვილის გაჩენა ქორწინების გარეშე

პასუხები:
 • არასდროს არ არის გამართლებული
 • ზოგჯერ გამართლებულია, ზოგჯერ – არა
 • ყოველთვის გამართლებულია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MARSTAT: რესპონდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა?

პასუხები:
 • დაქორწინებული
 • დაშორებული
 • განქორწინებული
 • დასაოჯახებელი
 • ქვრივი
 • სხვა
 • უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'ოსი' და 'რუსი' გაერთიანდა 'სხვა ეროვნება'-ში

პასუხები:
 • სომეხი
 • აზერბაიჯანელი
 • ქართველი
 • სხვა ეროვნება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IDENTITY: რესპონდენტის თვით-იდენტიფიცირება

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, თქვენ ხართ . . .

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები მხოლოდ კავკასიელი, მხოლოდ ევროპელი და [რესპონდენტის ეროვნება] და აზიელი გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • მხოლოდ რესპონდენტის ეროვნება
 • რესპონდენტის ეროვნება და ევროპელი
 • მხოლოდ კავკასიელი
 • რესპონდენტის ეროვნება და კავკასიელი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWGEO: რესპონდენტის ცოდნის დონე: ქართული ენა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: ქართული ენა

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • უარი პასუხზე

KNOWRUS: რესპონდენტის ცოდნის დონე: რუსული ენა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: რუსული ენა

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • უარი პასუხზე

KNOWENG: რესპონდენტის ცოდნის დონე: ინგლისური ენა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: ინგლისური ენა

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით...

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EDUDGR: რესპონდენტის განათლების დონე

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი (სრული ან არასრული)', 'არასრული საშუალო ' და 'სრული საშუალო ' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი'. 'არასრული უმაღლესი'მ 'ბაკალავრი', 'მაგისტრი' და 'ასპირანტი / დოქტორანტი / სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMPLSIT: რესპონდენტის ძირითადი საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ ინვალიდი / უნარშეზღუდული და მუშაობა არ შემიძლია
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: პროტესტატნული ეკლესია, კათოლიკური ეკლესია, სხვა ქრისტიანულ ეკლესიას ან მიმდინარეობა (მაგ. იეჰოვას მოწმეები, მორმონები), იუდაიზმი და არც ერთი გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • სომხურ სამოციქულო ეკლესიას
 • ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ მართმადიდებლურ ეკლესიას
 • ისლამს
 • სხვას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული რიტუალების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან პანაშვიდი, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც მიაკუთვნეს საკუთარი თავი რომელიმე რელიგიას ან აღმსარებლობას

პასუხები:
 • კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUCO: შემოსავლის ყველა წყარო: საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUAB: შემოსავლის ყველა წყარო: საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUAG: შემოსავლის ყველა წყარო: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUSL: შემოსავლის ყველა წყარო: ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUGO: შემოსავლის ყველა წყარო: პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOURE: შემოსავლის ყველა წყარო: შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაქირავებისგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაქირავებისგან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUPR: შემოსავლის ყველა წყარო: შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაყიდვისგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაყიდვისგან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUBD: შემოსავლის ყველა წყარო: შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUOT: შემოსავლის ყველა წყარო: შემოსავლის სხვა წყაროები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის ყველა წყარო გასული 12 თვის მანძილზე. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. - შემოსავლის სხვა წყაროები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MONYTOT7: შინამეურნეობის შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • 1600 ლარზე მეტი
 • 1201 - 1600 ლარი
 • 801 - 1200 ლარი
 • 501 - 800 ლარი
 • 301 - 500 ლარი
 • 181 - 300 ლარი
 • 180 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCENOUG: რამდენად ყოფნის თქვენს ოჯახს ამჟამინდელი შემოსავალი?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ყოფნის თქვენს ოჯახს ამჟამინდელი შემოსავალი?

პასუხები:
 • დიდი გაჭირვებით გვყოფნის
 • გაჭირვებით გვყოფნის
 • გვყოფნის
 • თავისუფლად გვყოფნის
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით, წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ კიბის პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე. პასუხის ვარაინტები 0-1 გაერთიანდა 1-ში, 2-3 2-ში, 4,5,6 3-ში, 7-8 4-ში და 9-10 5-ში.

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELCOND: შედარებითი ეკონომიკური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად? როგორც . . .

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVED93: 1993 წლის შემდეგ, გიცხოვრიათ თუ არა ევროკავშირის წევრ რომელიმე ქვეყანაში სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე?

შეკითხვის ტექსტი: 1993 წლის შემდეგ, გიცხოვრიათ თუ არა ევროკავშირის წევრ რომელიმე ქვეყანაში სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LIVED93C1: ევროკავშირის წევრ რომელ ქვეყანაში იცხოვრეთ სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე 1993 წლის შემდეგ? - ქვეყანა 1

შეკითხვის ტექსტი: ევროკავშირის წევრ რომელ ქვეყანაში იცხოვრეთ სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე 1993 წლის შემდეგ? - ქვეყანა 1

შენიშვნა: კითხვა დაესვა არ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც განაცხადეს რომ იცხოვრეს სულ ცოტა სამი თვის მანძილზე 1993 წლის შემდეგ?
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა. პასუხები: ბელგია, ბულგარეთი, კვიპროსი, ჩეხეთი, ისრაელი, პოლონეთი, პორტუგალია, შვედეთი, გაერთიანებული სამეფო, აშშ და ბალტიისპირეთი გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • საბერძნეთი
 • უნგრეთი
 • იტალია
 • რუსეთის ფედერაცია
 • ესპანეთი
 • თურქეთი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTLANG: ინტერვიუს ენა

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ენა

პასუხები:
 • ქართულად
 • სომხურად
 • აზერბაიჯანულად

LISTENO: უსმენდა თუ არა ვინმე სხვა ინტერვიუს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

პასუხები:
 • დიახ, მთელი ინტერვიუს დროს
 • დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში
 • დიახ, ინტერვიუს მსვლელობის ნახევარზე ნაკლები დროის განმავლობაში
 • დიახ, სულ რამდენიმე კითხვაზე პასუხის გაცემის დროს
 • არა

FRQDIST: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას?

პასუხები:
 • არასოდეს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQKNOW: რამდენად ხშირად არ იცოდა რესპონდენტმა საკითხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტმა არ იცოდა კარგად ის საკითხები, რის შესახებაც ეკითხებოდით?

პასუხები:
 • არასოდეს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQRLCT: რამდენად ხშირად არ სურდა რესპონდენტს კითხვაზე პასუხი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა?

პასუხები:
 • არასოდეს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

RESPINL: რესპონდენტის ინტელექტის დონე

შეკითხვის ტექსტი: სკალაზე ‘1'-დან ‘5'-მდე, როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის ინტელექტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო ჭკვიანი
 • არც ისე ჭკვიანი
 • საშუალო
 • ჭკვიანი
 • ძალიან ჭკვიანი

RESPTIR: რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს სკალა

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ძალიან დაღლილი იყო
 • 2
 • 3
 • 4
 • საერთოდ არ იყო დაღლილი

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

მოიძებნა: 325 შედეგი