კავკასიის ბარომეტრი 2021 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2021 წლის 17 დეკემბრიდან 2022 წლის 31 იანვრამდე

პასუხების ანალიზი

კავკასიის ბარომეტრი 2021 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2021 წლის 17 დეკემბრიდან 2022 წლის 31 იანვრამდე

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან.

პასუხები:
 • 18-34
 • 35-54
 • 55+

FEELTRU: ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც შემიძლია სრულად ვენდო

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის შეესაბამება თქვენს განწყობას, მეტ-ნაკლებად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც შემიძლია სრულად ვენდო

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი

FEELEMP: ზოგადად, სიცარიელის გრძნობას განვიცდი

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის შეესაბამება თქვენს განწყობას, მეტ-ნაკლებად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? ზოგადად, სიცარიელის გრძნობას განვიცდი

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

FEELCLS: არსებობს საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ვისთანაც ახლოს ვარ

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის შეესაბამება თქვენს განწყობას, მეტ-ნაკლებად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას?

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

FEELRLY: ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისი იმედიც შემიძლია მქონდეს გასაჭირში

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის შეესაბამება თქვენს განწყობას, მეტ-ნაკლებად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? არსებობს საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ვისთანაც ახლოს ვარ

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი

FEELREJ: ხშირად გარიყულად ვგრძნობ თავს

შეკითხვის ტექსტი: ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის შეესაბამება თქვენს განწყობას, მეტ-ნაკლებად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას? ხშირად გარიყულად ვგრძნობ თავს

პასუხები:
 • არ შეესაბამება
 • მეტ-ნაკლებად შეესაბამება
 • შეესაბამება
 • არ ვიცი

GALLTRU: ადამიანების უმეტესობას შეიძლება ენდო

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას
 • 2
 • 3
 • 4
 • ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIFESAT: რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი ცხოვრებით ამჟამად?

შეკითხვის ტექსტი: ყველაფრის გათვალისწინებით რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი ცხოვრებით ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვარ კმაყოფილი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან კმაყოფილი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FATEINLF: ფატალიზმის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან რომელს უფრო ეთანხმებით?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ცხოვრებაში ყველაფერი ბედისწერას ემორჩილება
 • 2
 • 3
 • 4
 • ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSINUSA: ამერიკელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

BUSINARM: სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

BUSINAZE: აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINITA: იტალიელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINARA: არაბთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს არაბთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINGEO: ქართველთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

BUSINIRA: ირანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINJEW: ებრაელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINKUR: ქურთთან, იეზიდთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქურთთან, იეზიდთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINRUS: რუსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

BUSINTUR: თურქთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINUKR: უკრაინელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს უკრაინელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSININD: ინდოელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ინდოელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

BUSINABK: აფხაზთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINOSS: ოსთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

BUSINAZG: საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINCN: ჩინელთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ჩინელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი

BUSINJW: იეჰოვას მოწმესთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს იეჰოვას მოწმესთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BUSINGA: ჰომოსექსუალთან საქმიანი ურთიერთობების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს საქმიან ურთიერთობებს ჰომოსექსუალთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWUSA: ამერიკელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ამერიკელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWARM: სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWAZE: აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWITA: იტალიელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას იტალიელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWARA: არაბთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას არაბთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWGEO: ქართველთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქართველთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWIRA: ირანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ირანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWJEW: ებრაელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ებრაელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWKUR: ქურთთან, იეზიდთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ქურთთან, იეზიდთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWRUS: რუსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას რუსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWTUR: თურქთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას თურქთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWUKR: უკრაინელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას უკრაინელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWIND: ინდოელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ინდოელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWABK: აფხაზთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აფხაზთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWOSS: ოსთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ოსთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWARG: საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWAZG: საქართველოში მცხროვრებ აზერბაიჯანელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWCN: ჩინელთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ჩინელთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

MARWJW: იეჰოვას მოწმესთან ქორწინების მოწონება/არმოწონება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენნაირ ადამიანს ქორწინებას იეჰოვას მოწმესთან?

პასუხები:
 • მოვუწონებდი
 • არ მოვუწონებდი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

NEIGHBOR: ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილი ადამიანებიდან, ყველაზე მეტად ვის არ ისურვებდით თქვენს მეზობლად?

შენიშვნა: საველე სამუშაოების დროს მოხდა ბარათზე წარმოდგენილი პასუხის ვარიანტების როტაცია. კითხვის ვარიანტები 'უცხოელებს აზიის ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან' და 'შავვკანიანებს' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა'.

პასუხები:
 • კრიმინალებს
 • ნარკომანებს
 • ჰომოსექსუალებს
 • თქვენგან განსხვავებული რელიგიის მიმდევრებს
 • თქვენგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებს
 • უცხოელებს ევროპის ქვეყნებიდან, ვინც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან
 • სხვა
 • ამ ჯგუფებიდან არცერთის წარმომადგენელს არ ვისურვებდი ჩემს მეზობლად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INFSOU1: ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ რიგში, გთხოვთ, დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'თანამშრომლები' და 'რადიო' დაჯგუფდა 'სხვა' კატეგორიაში.

პასუხები:
 • ტელევიზია
 • სოციალური მედია
 • ინტერნეტი სოციალური მედიის გარდა
 • ოჯახის წევრები
 • მეზობლები, მეგობრები
 • გაზეთები, ჟურნალები
 • სხვა
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

INFSOU2: მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად

შეკითხვის ტექსტი: რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'რადიო' დაჯგუფდა 'სხვა' კატეგორიაში.

პასუხები:
 • ტელევიზია
 • მეზობლები, მეგობრები
 • სოციალური მედია
 • ოჯახის წევრები
 • ინტერნეტი სოციალური მედიის გარდა
 • თანამშრომლები
 • გაზეთები, ჟურნალები
 • სხვა
 • არ შეესაბამება
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

TRUMTVINFO: ყველაზე მეტად რომელ არხს ენდობით პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ სანდო ინფორმაციის მისაღებად?

შეკითხვის ტექსტი: ყველაზე მეტად რომელ არხს ენდობით პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ სანდო ინფორმაციის მისაღებად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'პოს TV', 'ევრონიუსი' და 'კავკასია' დაჯგუფდა 'სხვა' კატეგორიაში.

პასუხები:
 • იმედი
 • მთავარი არხი
 • რუსთავი 2
 • TV პირველი
 • პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)
 • ფორმულა
 • სხვა
 • არ ვენდობი არხებს
 • არ ვუყურებ ტელევიზორს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

QUALINF: რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან კარგად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TVSRVPP: ქართველი ტელეჟურნალისტები თქვენნაირი ხალხის ინტერესებს ემსახურებიან

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ, ზოგადად, ქართველი ტელეჟურნალისტები თქვენნაირი ხალხის ინტერესებს ემსახურებიან?

პასუხები:
 • სრულიად არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRQINTR: ინტერნეტით სარგებლობის სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით?

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • კვირაში ერთხელ მაინც
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი
 • არ ვიცი/ უარი პასუხზე

INTACEM: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTASKY: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ სწრაფი შეტყობინების გასაგზავნად და ზარებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ სწრაფი შეტყობინების გასაგზავნად და ზარებისთვის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFB: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ Facebook-ს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ Facebook-ს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვიყენებ სოციალურ მედია პლატფორმებს Facebook-ის გარდა (მაგ., Instagram, Snapchat, VKontakte, Одноклассники და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვიყენებ სოციალურ მედია პლატფორმებს Facebook-ის გარდა (მაგ., Instagram, Snapchat, VKontakte, Одноклассники და სხვა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACFD: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - მონაწილეობას ვიღებ ონლაინ ტრენინგებში/ვებინარებში

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - მონაწილეობას ვიღებ ონლაინ ტრენინგებში/ვებინარებში

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACBL: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ ბლოგებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACIN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACSH: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACNW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACEN: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, ვიდეოებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTAGAME: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვთამაშობ ონლაინ-თამაშებს, აზარტული თამაშების გარდა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვთამაშობ ონლაინ-თამაშებს, აზარტული თამაშების გარდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTABET: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვთამაშობ აზარტულ თამაშებს ონლაინ, ტოტალიზატორის ჩათვლით

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვთამაშობ აზარტულ თამაშებს ონლაინ, ტოტალიზატორის ჩათვლით

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACDW: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACOT: ყველაზე ხშირი ინტერნეტ-აქტივობა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTACPH: გაქვთ თუ არა წვდომა ინტერნეტთან სმარტფონის საშუალებით?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა წვდომა ინტერნეტთან სმარტფონის საშუალებით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACCM: გაქვთ თუ არა წვდომა ინტერნეტთან კომპიუტერის ან ლეპტოპის საშუალებით სახლიდან, სამსახურიდან ან სხვა ადამიანის სახლიდან?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა წვდომა ინტერნეტთან კომპიუტერის ან ლეპტოპის საშუალებით სახლიდან, სამსახურიდან ან სხვა ადამიანის სახლიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTACTB: გაქვთ თუ არა წვდომა ინტერნეტთან ტაბლეტური კომპიუტერის საშუალებით?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა წვდომა ინტერნეტთან ტაბლეტური კომპიუტერის საშუალებით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

APPFB: იყენებთ თუ არა ფეისბუქს?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს? ფეისბუქი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPINS: იყენებთ თუ არა ინსტაგრამს?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს? ინსტაგრამი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPTW: იყენებთ თუ არა ტვიტერს?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს? ტვიტერი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPYOUT: იყენებთ თუ არა იუთუბს?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს? იუთუბი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPTIK: იყენებთ თუ არა ტიკტოკს?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს? ტიკტოკი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPVKN: იყენებთ თუ არა ვკონტაკტეს?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს? ვკონტაკტე

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPODN: იყენებთ თუ არა ოდნოკლასნიკის?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს? ოდნოკლასნიკი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPOTH: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს? სხვა

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს ან აპლიკაციებს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NEWSSCM: იყენებთ თუ არა რომელიმე თქვენს მიერ დასახელებულ სოციალურ მედია პლატფორმას ახალი ამბების და პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა რომელიმე თქვენს მიერ დასახელებულ სოციალურ მედია პლატფორმას ახალი ამბების და პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ რომელიმე სოციალურ მედია პლატფორმას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAPPFB: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს? - ფეისბუქის მესენჯერი (Facebook Messenger)

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს? -ფეისბუქის მესენჯერი (Facebook Messenger)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MAPPWTS: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს? - ვოთსაფი (Whatsapp)

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს?-ვოთსაფი (Whatsapp)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

MAPPVB: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს? - ვაიბერი (Viber)

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს?-ვაიბერი (Viber)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MAPPTL: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს? - ტელეგრამი (Telegram)

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს?-ტელეგრამი (Telegram)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MAPPSIG: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს? - სიგნალი (Signal)

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს?-სიგნალი (Signal)

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MAPPOT: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა შემდეგ საკომუნიკაციო პლათფორმებს ან აპლიკაციებს?-სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NEWSMSN: იყენებთ თუ არა რომელიმე თქვენს მიერ დასახელებულ საკომუნიკაციო პლატფორმას ახალი ამბების და პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?

შეკითხვის ტექსტი: იყენებთ თუ არა რომელიმე თქვენს მიერ დასახელებულ საკომუნიკაციო პლატფორმას ახალი ამბების და პოლიტიკის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იყენებენ საკომუნიკაციო პლატფორმას ან აპლიკაციას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SMEFF: როგორი გავლენა აქვს ონლაინ სოციალურ მედიას იმაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საერთო ჯამში, როგორი გავლენა აქვს ონლაინ სოციალურ მედიას იმაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ძირითადად დადებითი გავლენა
 • ძირითადად უარყოფითი გავლენა
 • არც დადებითი, არც უარყოფითი გავლენა
 • არ ვიცი რა არის ონლაინ სოციალური მედია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SMPSEFF: რა არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ ონლაინ სოციალურ მედიას აქვს უმეტესად დადებითი გავლენა საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ფიქრობთ, რომ ონლაინ სოციალური მედია ძირითადად დადებით გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სოციალურ მედიას აქვს ძირითადად დადებითი ეფექტი

პასუხები:
 • ხელს უწყობს რომ ხალხი იფნორმირებული იყოს
 • კომუნიკაცია/კავშირები/საზოგადოება
 • მარგინალური ჯგუფების გამოჩენის შესაძლებლობა
 • აქტივიზმი და სოციალური მოძრაობები
 • განსხვავებული მოსაზრებების ნახვის/გაცნობის შესაძლებლობა
 • ადამიანების და ინსტიტუტების ანგარიშვალდებულება
 • ახალ ამბებზე ხელმისაწვდომობა
 • სხვა
 • არ ვიცი

SMNGEFF: რა არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ ონლაინ სოციალურ მედიას აქვს უმეტესად უარყოფითი გავლენა საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: რა არის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ფიქრობთ, რომ ონლაინ სოციალური მედია ძირითადად უარყოფით გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოში?

შენიშვნა: შეკითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სოციალურ მედიას აქვს ძირითადად უარყოფითი ეფექტი
პასუხის ვარიანტები 'სენსაციებზე ორიენტაცია/გაზვიადება/სატყუარა სათაურები' და 'ამაოება/დრამა/გავლენა მენტალურ ჯანმრთელობაზე' დაჯგუფდა, როგორც 'სხვა'.

პასუხები:
 • დეზინფორმაცია/შეთხზული ინფორმაცია
 • ზედმეტი უარყოფითობა/ნეგატივი
 • სიძულვილი/შევიწროვება/ექსტრემიზმი
 • ხალხის მიერ ყველაფრის დაჯერება/ხალხმა არ იცის რის უნდა სჯეროდეს
 • პოლარიზაცია/გაყოფა
 • ცენზურა/მიკერძოება
 • მთავრობის საწინააღმდეგო შეხედულებები
 • ბაბლი/ადამიანების მიერ მხოლოდ ერთი თვალსაზრისის მიღება
 • პირად მონაცემებთან დაკავშირებული შფოთვა/ცუდი აქტორები
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WRDISINF: რამდენად ღელავთ საქართველოში ინტერნეტში, მათ შორის სოციალურ მედიაზე არსებულ ცრუ ინფორმაციაზე, დეზინფორმაციაზე ან შეცდომაში შემყვან ინფორმაციაზე?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგი ადამიანი საუბრობს ცრუ ინფორმაციის, დეზინფორმაციის, ან შეცდომაში შემყვან ინფორმაციის არსებობაზე ინტერნეტში, მათ შორის სოციალურ მედიაზე. თქვენ ძალიან ღელავთ, ცოტათი ღელავთ, ნაკლებად ღელავთ, თუ საერთოდ არ ღელავთ საქართველოში ინტერნეტში, მათ შორის სოციალურ მედიაზე არსებულ ცრუ ინფორმაციაზე, დეზინფორმაციაზე ან შეცდომაში შემყვან ინფორმაციაზე?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • ძალიან ღელავთ
 • ცოტათი ღელავთ
 • ნაკლებად ღელავთ
 • საერთოდ არ ღელავთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSINFDOM: შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: ზოგადად საქართველოს შიდა პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო დროს შეგიმჩნევიათ თუ არა შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: ზოგადად საქართველოს შიდა პოლიტიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSINFGP: შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: გლობალური პოლიტიკა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო დროს შეგიმჩნევიათ თუ არა შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: გლობალური პოლიტიკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSINFCOV: შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: COVID-19-ის პანდემია

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო დროს შეგიმჩნევიათ თუ არა შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: COVID-19-ის პანდემია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSINFELC: შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: არჩევნები

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო დროს შეგიმჩნევიათ თუ არა შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: არჩევნები

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DSINFNKW: შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: 2020 წლის მთიანი ყარაბაღის ომი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო დროს შეგიმჩნევიათ თუ არა შეცდომაში შემყვანი/ცრუ ინფორმაცია საქართველოში ინტერნეტში სოციალური ქსელების ჩათვლით შემდეგის შესახებ: 2020 წლის მთიანი ყარაბაღის ომი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFPUBL: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: სიმართლეა რადგან გამოქვეყნდა

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?-ვფიქრობ, რომ რასაც ვკითხულობ მართალია, რადგან გამოქვეყნდა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFINT: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: ინტერნეტში ყველაფერი სწორია

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?-კითხვის ნიშნის ქვეშ არ ვსვამ რასაც ვკითხულობ იმის სიმართლეს, რადგან ინტერნეტში ყველაფერი სწორია

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFSRC: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: თუ ის ინფორმაციის აღიარებული წყაროა

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?-ვაკვირდები გამომქვეყნებლის სახელს, რომ ვნახო, თუ ის ინფორმაციის აღიარებული წყაროა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFAUTH: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: ავტორის სახელი და გამომცემელი

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?-ვაკვირდები ახალი ამბის ნამდვილობის სხვა ნიშნებს, როგორიცაა ავტორის სახელი და გამომცემელი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFTRS: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში:ისეთ ადამიანს ვეკითხები, ვისაც ვენდობი

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?-ისეთ ადამიანს ვეკითხები ინფორმაცია ნამდვილი არის თუ ცრუ, ვისაც ვენდობი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFSKEP: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ყველაფრის მიმართ

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?-ყოველთვის ყველაფერს ეჭვქვეშ ვაყენებ რადგან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ინტერნეტში ყველაფრის მიმართ

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFPOST: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: ვაქვეყნებ სოციალურ მედიაზე

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?- დაუყონებლივ ვაქვეყნებ სოციალურ მედიაზე, რომ ჩემს ყველა კონტაქტს გავუზიარო

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFIGNR: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: ძირითადად ყურადღებას არ ვაქცევ

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?- ძირითადად ყურადღებას არ ვაქცევ, რადგან ვფიქრობ, რომ ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი საეჭვოა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFURL: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: ვაკვირდები ვებ გვერდის მისამართს

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?- ვაკვირდები ვებ გვერდის მისამართს, რომ ვნახო აქვს თუ არა მას კლიკბეიტის ტრეკერი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RLINFOTH: სწორი და სანდო ინფორმაცია ინტერნეტში: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: საიდან ხვდებით, რომ რასაც ინტერნეტში, სოციალური მედიის ჩათვლით კითხულობთ, სწორი და სანდოა?- სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვამოწმებ სწორი და სანდო არის თუ არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FLNWSENT: რატომ აქვეყნებენ ცრუ ინფორმაციას: ხალხის გასართობად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ აქვეყნებს ზოგი ადამიანი ან ორგანიზაცია შეცდომაში შემყვან/ცრუ ინფორმაციას/დეზინფორმაციას? -ხალხის გასართობად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLNWSPLAG: რატომ აქვეყნებენ ცრუ ინფორმაციას: კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის თუ პოზიციის წინ წამოსაწევად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ აქვეყნებს ზოგი ადამიანი ან ორგანიზაცია შეცდომაში შემყვან/ცრუ ინფორმაციას/დეზინფორმაციას? -კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის თუ პოზიციის წინ წამოსაწევად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLNWSCNF: რატომ აქვეყნებენ ცრუ ინფორმაციას: რეალური პრობლემებისგან ყურადღების გადასატანად

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ აქვეყნებს ზოგი ადამიანი ან ორგანიზაცია შეცდომაში შემყვან/ცრუ ინფორმაციას/დეზინფორმაციას? -ხალხისთვის თავგზის ასაბნევად და რეალური პრობლემებისგან ყურადღების გადასატანად

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLNWSPOW: რატომ აქვეყნებენ ცრუ ინფორმაციას: უფრო დიდ ძალებს ემსახურება მათი საიდუმლო გეგმებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ აქვეყნებს ზოგი ადამიანი ან ორგანიზაცია შეცდომაში შემყვან/ცრუ ინფორმაციას/დეზინფორმაციას? -უფრო დიდ ძალებს ემსახურება მათი საიდუმლო გეგმებისთვის

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLNWSINFL: რატომ აქვეყნებენ ცრუ ინფორმაციას: სოციალურ ქსელებში ინფლუენსერი რომ გახდეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ აქვეყნებს ზოგი ადამიანი ან ორგანიზაცია შეცდომაში შემყვან/ცრუ ინფორმაციას/დეზინფორმაციას? -სოციალურ ქსელებში ინფლუენსერი რომ გახდეს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLNWSVIEW: რატომ აქვეყნებენ ცრუ ინფორმაციას: იმისთვის, რომ მათი შინაარსი ბევრმა მნახველმა გახსნას/ნახოს/გააზიაროს.

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ აქვეყნებს ზოგი ადამიანი ან ორგანიზაცია შეცდომაში შემყვან/ცრუ ინფორმაციას/დეზინფორმაციას? -იმისთვის, რომ მათი შინაარსი ბევრმა მნახველმა გახსნას/ნახოს/გააზიაროს.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLNWSOTH: რატომ აქვეყნებენ ცრუ ინფორმაციას: სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ აქვეყნებს ზოგი ადამიანი ან ორგანიზაცია შეცდომაში შემყვან/ცრუ ინფორმაციას/დეზინფორმაციას? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ინტერნეტით

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SUCCBEFREV: რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 1992-დან 2003 წლებში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 1992-დან 2003 წლებში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი ‘ვაზიანში რუსული სამხედრო ბაზის დახურვა’ დაჯგუფდა როგორც ‘სხვა’.

პასუხები:
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარება
 • თბილისის ომის/სამოქალაქო ომის დასრულება
 • აღმოსავლეთ-დასავლეთ ენერგეტიკული დერეფნის შექმნა (ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, შაჰ-დენიზის გაზსადენი)
 • ლარის შემოტანა/გაცვლითი კურსის სტაბილიზაცია
 • საგარეო პოლიტიკაში დასავლური ორიენტაციის არჩევა
 • ევროპის საბჭოში გაწევრიანება
 • მოსახლეობის დონეზე ქართულ-ოსური შერიგების ხელშეწყობა
 • ეთნიკური კონფლიქტების სტაბილიზაცია/დარეგულირება
 • მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარმატება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FAILBEFREV: რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 1992-დან 2003 წლებში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 1992-დან 2003 წლებში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები ‘ვერ დახურა რუსეთის სამხედრო ბაზები’ და ‘დაუშვა ჩეჩენი ბოევიკების გადმოსვლა პანკისში’ დაჯგუფდა როგორც ‘სხვა’.

პასუხები:
 • დაუშვა ეკონომიკური კოლაფსი
 • არაფერი გააკეთა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ომების თავიდან აცილების მიზნით
 • ვერ აღმოფხვრა ელექტროენერგიის დეფიციტი/უშუქობა
 • დაუშვა 1998 წელს მომხდარი სამხედრო დაპირისპირება აფხაზეთში/გალის მოვლენები
 • დაუშვა კრიმინოგენული სიტუაციის გაუარესებას/კანონის და წესრიგის ნაკლებობა
 • ეფექტურად ვერ მართა მთელი ქვეყანა
 • დაუშვა კორუფცია
 • ვერ შექმნა ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები
 • რუსეთს დაშორდა
 • ვერ შეძლო დასავლეთის ჩართვა კონფლიქტების მოგვარებაში
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარუმატებლობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SUCCAFREV: რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 2003-დან 2012-წლებში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 2003-დან 2012-წლებში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები ‘სასამართლო რეფორმა’ და ‘რუსეთის სამხედრო ბაზების დახურვა’ დაჯგუფდა როგორც ‘სხვა’.

პასუხები:
 • კრიმინალთან ბრძოლა/კანონი და წესრიგი
 • ეკონომიკური ზრდა
 • საზოგადოებრივი მომსახურების გაუმჯობესება
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდები
 • საქართველოს დაახლოება ევროკავშირთან, ნატოსთან და დასავლეთთან
 • წვრილმანი კორუფციის აღმოფხვრა
 • ეკონომიკის დერეგულაცია
 • ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა
 • არჩევნების ხარისხის გაუმჯობესება
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარმატება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FAILAFREV: რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 2003-დან 2012-წლებში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 2003-დან 2012-წლებში?

პასუხები:
 • ვერ შეძლო 2008 წლის ომის თავიდან აცილება
 • ადამიანის უფლებების დარღვევა
 • არ უსმენდა ხალხს
 • მომიტინგეების დარბევა
 • საკუთრების უფლებების დარღვევა
 • უთანასწორო ეკონომიკური ზრდა
 • სამეცნიერო და კულტურული ინტელიგენციისადმი უპატივცემულობა
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარუმატებლობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SUCCNOW: რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 2012 წლიდან დღემდე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება 2012 წლიდან დღემდე?

პასუხები:
 • საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის შემოღება
 • ადამიანის უფლებების დაცვა
 • ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლა
 • C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის განხორციელება
 • COVID-19 პანდემიის რისკების ეფექტური მართვა
 • გაუმჯობესებული ბიზნეს-გარემო
 • არანაირი მიმდინარე ომი
 • პოლიტიკური სტაბილურობა
 • ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება
 • სასჯელაღსრულების სისტემის გაუმჯობესება
 • რუსეთთან ურთიერთობაში რისკების შემცირება
 • სამართლიანობის აღდგენა
 • მმართველობის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლა
 • საარჩევნო სისტემის რეფორმა
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარმატება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FAILNOW: რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 2012 წლიდან დღემდე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა იყო საქართველოს მთავრობის ყველაზე დიდი წარუმატებლობა 2012 წლიდან დღემდე?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი ‘ვერ მოახერხა საჰაერო თავდაცვის სისტემების დაყენება’ დაჯგუფდა როგორც ‘სხვა’.

პასუხები:
 • სუსტი ეკონომიკური ზრდა
 • წინასაარჩევნო დაპირებების შეუსრულებლობა
 • ვერ შეასრულა სამართლიანობის აღდგენის დაპირება
 • „გავრილოვის ღამე“
 • გადაწყვეტილების მიღების არაეფექტური სისტემა
 • პროკურატურისა და სასამართლო სისტემის დეპოლიტიზირების შეუსრულებლობა
 • არაეფექტური პიარი როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ
 • ვერ მოახერხა სოხუმთან და ცხინვალთან პირდაპირი დიალოგის პლატფორმების შექმნა
 • პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღების პირობის დარღვევა
 • ვერ მოახერხა ქართველებისა და აფხაზების / ოსების სოციალური გაუცხოების შემცირება
 • სხვა
 • მთავრობას არ ჰქონია წარუმატებლობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRDISS: საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი?

შეკითხვის ტექსტი: ზოგადად, თქვენი აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი?

პასუხები:
 • კარგი მოვლენა
 • ცუდი მოვლენა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRPOIN: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOWE: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - შეგვიძლია, დასავლეთს დავუახლოვდეთ

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - შეგვიძლია, დასავლეთს დავუახლოვდეთ

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOCU: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - გვაქვს ჩვენი კულტურის აღორძინების შესაძლებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - გვაქვს ჩვენი კულტურის აღორძინების შესაძლებლობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOHR: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - ადამიანის უფლებები დაცულია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - ადამიანის უფლებები დაცულია

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOCM: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - ადამიანს შეუძლია, თავად დაიწყოს ან ჩაებას ბიზნეს-საქმიანობაში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - ადამიანს შეუძლია, თავად დაიწყოს ან ჩაებას ბიზნეს-საქმიანობაში

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOFO: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - მოხმარების საგნების და საკვების უფრო დიდი არჩევანი არსებობს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - მოხმარების საგნების და საკვების უფრო დიდი არჩევანი არსებობს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOEL: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - შეგვიძლია, თავად ავირჩიოთ ჩვენი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - შეგვიძლია, თავად ავირჩიოთ ჩვენი ხელისუფლება

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOEX: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - ადამიანს შეუძლია, გამოთქვას მოსაზრებები და ამის გამო არ დაისაჯოს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - ადამიანს შეუძლია, გამოთქვას მოსაზრებები და ამის გამო არ დაისაჯოს

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOTR: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - შეგვიძლია საზღვარგარეთ მოგზაურობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - შეგვიძლია საზღვარგარეთ მოგზაურობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOLN: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - შეგვიძლია, უკეთ დავიცვათ ჩვენი ენა და თვითმყოფადობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - შეგვიძლია, უკეთ დავიცვათ ჩვენი ენა და თვითმყოფადობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRPOOT: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც კარგი მოვლენა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის კარგი მოვლენა? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

USSRNEEC: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - გაუარესდა მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - გაუარესდა მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNETI: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - გაწყდა ახლობლებთან და ნათესავებთან კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - გაწყდა ახლობლებთან და ნათესავებთან კავშირი

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNEGHA: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - დაიწყო ადამიანების გარჩევა ეთნიკური და/ან რელიგიური ნიშნით

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - დაიწყო ადამიანების გარჩევა ეთნიკური და/ან რელიგიური ნიშნით

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNTRA: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - გართულდა მიმოსვლა საბჭოთა კავშირის სხვა ყოფილ რესპუბლიკებს შორის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - გართულდა მიმოსვლა საბჭოთა კავშირის სხვა ყოფილ რესპუბლიკებს შორის

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNEWA: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - მოხდა ომი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - მოხდა ომი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNECC: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - მოხდა სამოქალაქო დაპირისპირება საქართველოს შიგნით

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - მოხდა სამოქალაქო დაპირისპირება საქართველოს შიგნით

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNESS: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - უფასო აღარ არის ისეთი მომსახურება, როგორიცაა, მაგალითად, ჯანდაცვა და განათლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - უფასო აღარ არის ისეთი მომსახურება, როგორიცაა, მაგალითად, ჯანდაცვა და განათლება

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNEWK: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - შემცირდა სამუშაო ადგილები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - შემცირდა სამუშაო ადგილები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNETR: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - დავკარგეთ ტერიტორიები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - დავკარგეთ ტერიტორიები

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNEIN: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - გაიზარდა უთანასწორობა მდიდრებსა და ღარიბებს შორის

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - გაიზარდა უთანასწორობა მდიდრებსა და ღარიბებს შორის

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

USSRNEOT: საბჭოთა კავშირის დაშლა როგორც ცუდი მოვლენა - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რატომ იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო საქართველოსთვის

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LIFEUSSR: საბჭოთა კავშირთან შედარებით, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები საქართველოში?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საბჭოთა კავშირთან შედარებით თქვენნაირი ადამიანები საქართველოში ზოგადად ახლა უკეთესად, უარესად თუ იგივენაირად ცხოვრობენ?

პასუხები:
 • იგივენაირად
 • უარესად
 • უკეთესად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTLPOL: ინტერესი საერთაშორისო პოლიტიკისადმი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ საერთაშორისო პოლიტიკა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ნაკლებად გაინტერესებთ
 • საკმაოდ გაინტერესებთ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATLPOL: ინტერესი საქართველოს პოლიტიკისადმი

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ საქართველოს პოლიტიკა?

პასუხები:
 • საერთოდ არ გაინტერესებთ
 • ნაკლებად გაინტერესებთ
 • საკმაოდ გაინტერესებთ
 • ძალიან გაინტერესებთ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPISS1: ქვეყნაში არსებული პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'საკუთრების უფლების დარღვევები', 'პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან', 'ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე', 'იმიგრაცია', 'რელიგიური შეუწყნარებლობა', 'პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • კორუფცია
 • სასამართლოები არ არის სამართლიანი
 • არჩევნები არ არის სამართლიანი
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • უმუშევრობა
 • ნატო-ში გაწევრიანება
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • დაბალი პენსიები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • სიღარიბე
 • საკუთრების უფლების დარღვევები
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი
 • პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • დაბალი ხელფასები
 • რელიგიური შეუწყნარებლობა
 • გენდერული უთანასწორობა
 • ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)
 • იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან საქართველოში საცხოვრებლად)
 • ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე
 • კოვიდ-19
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPISS2: ქვეყნაში არსებული მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა

შეკითხვის ტექსტი: და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ მიესადაგება' პასუხის ვარიანტის გარეშე
პასუხის ვარიანტები 'ნატო-ში გაწევრიანება', 'საკუთრების უფლების დარღვევები', 'პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი', 'პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან', 'რელიგიური შეუწყნარებლობა', 'ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე', 'იმიგრაცია', და 'გენდერული უთანასწორობა' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა' კატეგორია.

პასუხები:
 • ჯანდაცვა არ არის ხელმისაწვდომი
 • კორუფცია
 • სასამართლოები არ არის სამართლიანი
 • არჩევნები არ არის სამართლიანი
 • ადამიანის უფლებების დარღვევები
 • უმუშევრობა
 • ნატო-ში გაწევრიანება
 • ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფის სირთულე
 • დაბალი პენსიები
 • პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში
 • სიღარიბე
 • საკუთრების უფლების დარღვევები
 • განათლების დაბალი ხარისხი
 • პროფესიული ან უმაღლესი განათლება არ არის ხელმისაწვდომი
 • პრობლემური ურთიერთობები რუსეთთან
 • ფასების ზრდა / ინფლაცია
 • მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები
 • დაბალი ხელფასები
 • რელიგიური შეუწყნარებლობა
 • გენდერული უთანასწორობა
 • ემიგრაცია (ხალხის გამგზავრება საქართველოდან)
 • იმიგრაცია (უცხოელები რომ ჩამოდიან საქართველოში საცხოვრებლად)
 • ეროვნული ტრადიციების დაკარგვის საფრთხე
 • კოვიდ-19
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

POLDIRN: როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველოს საშინაო პოლიტიკა?

შეკითხვის ტექსტი: არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით?

პასუხები:
 • პოლიტიკა უეჭველად არასწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა ძირითადად არასწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება
 • პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის
 • პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით მიდის
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UNDPOL: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები კარგად მესმის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები კარგად მესმის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

QUALIF: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: რომ მინდოდეს, საკუთარ თავს პოლიტიკაში ჩასართავად კვალიფიციურად მივიჩნევ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - რომ მინდოდეს, საკუთარ თავს პოლიტიკაში ჩასართავად კვალიფიციურად მივიჩნევ

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PPLNOSAY: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: ჩემნაირი ადამიანების აზრი საერთოდ არაა გათვალისწინებული მთავრობის საქმიანობაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ჩემნაირი ადამიანების აზრი საერთოდ არაა გათვალისწინებული მთავრობის საქმიანობაში

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VTNODIF: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მნიშვნელობა არ აქვს ხმას ვის მივცემ, ეს არაფერს შეცვლის

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - მნიშვნელობა არ აქვს ხმას ვის მივცემ, ეს არაფერს შეცვლის

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OFFPPLTH: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: საჯარო მოხელეებს დიდად არ აინტერესებთ, რას ფიქრობს ჩემნაირი ხალხი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - საჯარო მოხელეებს დიდად არ აინტერესებთ, რას ფიქრობს ჩემნაირი ხალხი

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

POLNOTUND: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: პოლიტიკა და მმართველობა ზოჯგერ ისეთი რთულია, რომ ჩემნაირი ადამიანი ვერ იგებს, რა ხდება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - პოლიტიკა და მმართველობა ზოჯგერ ისეთი რთულია, რომ ჩემნაირი ადამიანი ვერ იგებს, რა ხდება

პასუხები:
 • საერთოდ არ ეთანხმებით
 • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
 • არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები
 • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUHLTH: ნდობა - ჯანდაცვის სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ჯანდაცვის სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUBANK: ნდობა - ბანკები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ბანკებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUEDUC: ნდობა - განათლების სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? განათლების სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUARMY: ნდობა - ჯარი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ჯარს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUCRTS: ნდობა - სასამართლო სისტემა

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? სასამართლო სისტემას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUNGOS: ნდობა - არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? არასამთავრობო ორგანიზაციებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPARL: ნდობა - პარლამენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პარლამენტს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUEXEC: ნდობა - აღმასრულებელი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს)

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPRES: ნდობა - პრეზიდენტი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პრეზიდენტს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPOLI: ნდობა - პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პოლიციას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUPPS: ნდობა - პოლიტიკური პარტიები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? პოლიტიკურ პარტიებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUMEDI: ნდობა - მედია

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? მედიას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRULOCG: ნდობა - ადგილობრივი ხელისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ადგილობრივ ხელისუფლებას

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRURELI: ნდობა - თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტები

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUOMB: ნდობა - სახალხო დამცველი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? სახალხო დამცველს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTEU: ნდობა - ევროკავშირი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? ევროკავშირს

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

TRUSTUN: ნდობა - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (გაერო)

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • ძირითადად არ ვენდობი
 • ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა
 • ძირითადად ვენდობი
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FREESPK: ხალხს აქვს უფლება ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თქვენნაირ ადამიანებს აქვთ თუ არა უფლება, რომ ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FAIRTRT: ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს? თქვენ ამ მოსაზრებას სრულად ეთანხმებით, ძირითადად ეთანხმებით, ძირითადად არ ეთანხმებით თუ საერთოდ არ ეთანხმებით?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • ძირითადად არ ვეთანხმები
 • ძირითადად ვეთანხმები
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GOVTROL: მთავრობა, როგორც მშობელი VS მთავრობა, როგორც დაქირავებული

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. მთავრობა როგორც მშობელი - სრულიად ვეთანხმები 2. მთავრობა როგორც მშობელი - ვეთანხმები 3. მთავრობა როგორც დაქირავებული - ვეთანხმები 4. მთავრობა როგორც დაქირავებული - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'მშობელი', 3 და 4 როგორც 'დაქირავებული', 5 როგორც 'არ ვიცი/უარი პასუხზე'

პასუხები:
 • მშობელი
 • დაქირავებული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OBJCOUR: სასამართლო სისტემა ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს VS ერთნაირად ეპყრობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საქართველოს სასამართლოები ერთნაირად არ ეპყრობა ყველა მოქალაქეს, ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა. მოსაზრება 2: საქართველოს სასამართლოები ყველა მოქალაქეს სამართლიანად ექცევა და არავის არ ანიჭებს უპირატესობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - სრულიად ვეთანხმები 2. სასამართლო ერთნაირად არ ეპყობა ყველა მოქალაქეს - ვეთანხმები 3. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა -ვეთანხმები 4. სასამართლო ყველა მოქალაქეს ერთნაირად ეპყრობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა, როგორც 'ერთნაირად არ ეპყრობა' 3 და 4 - როგორც 'ერთნაირად ეპყრობა' 5 როგორც 'არ ვიცი'

პასუხები:
 • სასამართლო ზოგს უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა.
 • სასამართლო ყველას ერთნაირად ეპყრობა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PROTEST: ხალხი უნდა მონაწილეობდეს საპროტესტო აქციებში VS არ უნდა მონაწილეობდეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა. მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 2. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - ვეთანხმები 3. საპროტესტო აქციებში არმონაწილეობა - ვეთანხმები 4. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს ' 3 და 4 - როგორც 'ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს ', 5 როგორც 'არ ვიცი'

პასუხები:
 • ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს
 • ხალხმა მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTLEL2: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ ტურში?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2021 წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ ტურში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ELCOND: ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ჩატარდა ...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში ჩატარდა ...

პასუხები:
 • სრულიად უსამართლოდ
 • ნაწილობრივ სამართლიანად
 • სრულიად სამართლიანად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VOTLELE: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში?

შეკითხვის ტექსტი: მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 2020 წლის 31 ოქტომბერს გაიმართა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ELCOND2: ეს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ეს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ...

პასუხები:
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOSUPP: რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5’ ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATNSUPW: რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ამბობენ რომ საერთოდ ან ძირითადად არ უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში

პასუხები:
 • ნატოში გაწევრიანება სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს / არაფრის მომცემი იქნება.
 • ნატოში გაწევრიანება შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას
 • ნატოში გაწევრიანება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს კულტურასა და ტრადიციებს
 • საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება
 • ნატოში გაწევრიანება გამოიწვევს ურთიერთობების გაუარესებას რუსეთთან
 • საქართველო ნაკლებად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • უფრო ნაკლები შანსი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საშიში, ნაკლებად უსაფრთხო გახდება
 • საქართველოსთვის ნეიტრალიტეტი საუკეთესო არჩევანია
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NATOSUPW: რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ამბობენ რომ ძირითადად ან სრულად უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში

პასუხები:
 • ნატოში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებას დასავლეთთან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • გაუმჯობესდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო უსაფრთხო იქნება
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUSUPP: რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5’ ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUNSUPW: რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ამბობენ რომ საერთოდ ან ძირითადად არ უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში

პასუხები:
 • ევროკავშირში გაწევრიანება სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს / არაფრის მომცემი იქნება.
 • ევროკავშირში გაწევრიანება შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას
 • ევროკავშირში გაწევრიანება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს კულტურასა და ტრადიციებს
 • საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება
 • ევროკავშირში გაწევრიანება გამოიწვევს ურთიერთობების გაუარესებას რუსეთთან
 • საქართველო ნაკლებად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • უფრო ნაკლები შანსი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საშიში, ნაკლებად უსაფრთხო გახდება
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EUSUPWHY: რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ამბობენ რომ ძირითადად ან სრულად უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში

პასუხები:
 • ევროკავშირში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებას დასავლეთთან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი.
 • გაუმჯობესდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო უსაფრთხო იქნება
 • ვიზის გარეშე შევძლებ ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობას
 • ევროკავშირის ქვეყნები უკეთ გაიცნობენ საქართველოს კულტურას და ტრადიციებს
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EEUSUPNA: რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ?

შეკითხვის ტექსტი: ამ სკალის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო კოდი ‘5’ ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც დაარსებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვუჭერ მხარს
 • ძირითადად არ ვუჭერ მხარს
 • ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ – არა
 • ძირითადად ვუჭერ მხარს
 • სრულად ვუჭერ მხარს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EEUNSUW: რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ამბობენ რომ საერთოდ ან ძირითადად არ უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში

პასუხები:
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს / არაფრის მომცემი იქნება
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება შეზღუდავს საქართველოს დამოუკიდებლობას.
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს კულტურასა და ტრადიციებს
 • საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდება
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება გამოიწვევს ურთიერთობების გაუარესებას დასავლეთის ქვეყნებთან
 • საქართველო ნაკლებად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან.
 • უფრო ნაკლები შანსი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო საშიში, ნაკლებად უსაფრთხო გახდება
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

EEUSUPW: რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ამბობენ რომ ძირითადად ან სრულად უჭერენ საქართველოს გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში

პასუხები:
 • ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება ხელს შეუწყობს საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავებას რუსეთთან
 • გაიზრდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსი
 • გაუმჯობესდება საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა
 • საქართველო მეტად იქნება დაცული საგარეო საფრთხეებისგან
 • საქართველოს მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება უფრო უსაფრთხო იქნება
 • ვიზის გარეშე შევძლებ ევრაზიული კავშირის ქვეყნებში მოგზაურობას
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINFRN: საქართველოს მთავარი მეგობარი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მეგობარი?

პასუხები:
 • ამერიკის შეერთებული შტატები
 • უკრაინა
 • აზერბაიჯანი
 • თურქეთი
 • რუსეთი
 • გერმანია
 • სომხეთი
 • პოლონეთი
 • ისრაელი
 • საფრანგეთი
 • სხვა
 • არცერთი ქვეყანა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINENEM: საქართველოს მთავარი მტერი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'გერმანია', 'უკრაინა' და 'საფრანგეთი' დაჯგუფთან 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • ამერიკის შეერთებული შტატები
 • აზერბაიჯანი
 • თურქეთი
 • რუსეთი
 • სომხეთი
 • სხვა
 • არცერთი ქვეყანა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MAINMOD: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა სამაგალითო საქართველოს განვითარებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა სამაგალითო საქართველოს განვითარებისთვის?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'სომხეთი' დაჯგუფთან 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • ამერიკის შეერთებული შტატები
 • უკრაინა
 • აზერბაიჯანი
 • თურქეთი
 • რუსეთი
 • გერმანია
 • სომხეთი
 • პოლონეთი
 • ისრაელი
 • საფრანგეთი
 • სხვა
 • არცერთი ქვეყანა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CNTRDEM: რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს? საქართველო ...

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის დემოკრატიული
 • დემოკრატიულია, დიდი პრობლემებით
 • დემოკრატიულია, პატარა პრობლემებით
 • სრულიად დემოკრატიულია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

ATTDEM: რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?

პასუხები:
 • დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია
 • ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული
 • ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი მთავრობა გვეყოლება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CNTPROS: საქართველოში არსებული მდგომარეობა: ვერასოდეს გამოსწორდება თუ ყველაფერი კარგად იქნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება თუ საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება

შენიშვნა: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება VS საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება. გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება. მოსაზრება 2: საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება. შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - სრულიად ვეთანხმები 2. საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება - ვეთანხმები 3. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - ვეთანხმები 4. საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც 'საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება', 3 და 4 როგორც ' საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება', 5 როგორც 'არ ვიცი/უარი პასუხზე'

პასუხები:
 • საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება.
 • საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება.
 • არცერთს არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PARTYSUPP: რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?

პასუხები:
 • ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის
 • საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი
 • ლეიბორისტული პარტია
 • დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო
 • ახალი საქართველო - სტრატეგია აღმაშენებელი
 • გირჩი - მეტი თავისუფლება
 • თავისუფალი საქართველო
 • საქართველოსთვის
 • ლელო საქართველოსთვის
 • სხვა
 • ასეთი პარტია არ არსებობს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PARTYSUPF: სხვებთან შედარებით, რომელი პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი?

შეკითხვის ტექსტი: მიუხედავად იმისა, რომ /პასუხი წინა კითხვაზე/, სხვებთან შედარებით, რომელი პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც წინა კითხვაზე უპასუხეს 'არ ვიცი', 'უარი პასუხზე' ან 'ასეთი პარტია არ არსებობს'
პასუხის ვარიანტები: 'ლეიბორისტული პარტია', 'ახალი საქართველო - სტრატეგია აღმაშენებელი', 'ლელო საქართველოსთვის' და 'ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა' დაჯგუფდა 'სხვა' ვარიანტთან.

პასუხები:
 • ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
 • ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
 • სხვა
 • ასეთი პარტია არ არსებობს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKWARKN: გსმენიათ თუ არა მთიან ყარაბაღში ომის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა მთიან ყარაბაღში ომის შესახებ, რომელიც 44-დღიანი ომის სახელითაც არის ცნობილი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKWARAV: თქვენი აზრით, მთიან ყარაბაღში/არწახში 44-დღიანი ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, მთიან ყარაბაღში/არწახში 44-დღიანი ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKWARRN: თქვენი აზრით, მთიან ყარაბაღში ომის განახლების რისკი არსებობს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, მთიან ყარაბაღში ომის განახლების რისკი არსებობს?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • დიახ, ერთ წელზე ნაკლებ დროში
 • დიახ, 1-4 წელში
 • დიახ, 5-10 წელში
 • დიახ, 11 ან უფრო მეტ წელში
 • უახლოეს მომავალში ომის განახლების რისკი არ არსებობს
 • ომი მთიან ყარაბაღში არ დასრულებულა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NK2FPA: მთიანი ყარაბაღი იყოს სომხეთის ნაწილი, ავტონომიის გარეშე.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება შემდეგ დებულებაზე: სომხეთის ნაწილი, ავტონომიის გარეშე.

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK2IC: მთიანი ყარაბაღი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება შემდეგ დებულებაზე: მთიანი ყარაბაღი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო.

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK2JG: შეიქმნას სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, რომელსაც აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთდროულად მართავს.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება შემდეგ დებულებაზე: შეიქმნას სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი, რომელსაც აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთდროულად მართავს.

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK2AA: მთიანი ყარაბაღი იყოს აზერბაიჯანის ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება შემდეგ დებულებაზე: მთიანი ყარაბაღი იყოს აზერბაიჯანის ნაწილი და ჰქონდეს მნიშვნელოვანი ავტონომია.

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK2AWA: მთიანი ყარაბაღი იყოს აზერბაიჯანის ნაწილი, ავტონომიის გარეშე.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება შემდეგ დებულებაზე: მთიანი ყარაბაღი იყოს აზერბაიჯანის ნაწილი, ავტონომიის გარეშე.

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NK2WRF: მთიანი ყარაბაღი იყოს რუსეთის ნაწილი.

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება შემდეგ დებულებაზე: მთიანი ყარაბაღი იყოს რუსეთის ნაწილი.

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • არავითარ შემთხვევაში არ არის მისაღები
 • მისაღებია მხოლოდ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთვევაში
 • სრულიად მისაღებია
 • სულ ერთია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NKPRTRLN: სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის პირდაპირი სატრანსპორტო კავშირის აღდგენის მიმართ დამოკიდებულება

შეკითხვის ტექსტი: 2020 წლის 9 ნოემბრის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ სამმხრივი ხელშეკრულების მიხედვით, სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის პირდაპირი სატრანსპორტო კავშირი უნდა გაიხსნას. თქვენი აზრით, სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის პირდაპირი სატრანსპორტო კავშირის აღდგენა სრულიად დადებითია, ძირითადად დადებითია, ნეიტრალურია, ძირითადად უარყოფითია, თუ სრულიად უარყოფითია?

შენიშვნა: ეს კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც სმენიათ ომის შესახებ მთიან ყარაბაღში

პასუხები:
 • სრულიად დადებითია
 • ძირითადად დადებითია
 • ნეიტრალურია
 • ძირითადად უარყოფითია
 • სრულიად უარყოფითია
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PASTCONF: საჭიროა, იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში თუ მოსაზრება 2: შეუძლებელია იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ზოგჯერ საჭიროა, იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში თუ მოსაზრება 2: შეუძლებელია იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1.ზოგჯერ საჭიროა, იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში - სრულიად ვეთანხმები 2. ზოგჯერ საჭიროა, იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში - ვეთანხმები 3. შეუძლებელია იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში - ვეთანხმები 4. შეუძლებელია იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა როგორც ზოგჯერ საჭიროა, იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში, 3 და 4 როგორც შეუძლებელია იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში, 5 როგორც 'არ ვიცი/უარი პასუხზე'

პასუხები:
 • ზოგჯერ საჭიროა, იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში
 • შეუძლებელია იმის დავიწყება, რაც ხალხებს შორის მოხდა წარსულში
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HAVEJOB: გაქვთ თუ არა სამსახური?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა სამსახური?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

UNEMYRS: უმუშევრობის ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან არ გაქვთ სამსახური?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებულნი
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და მონაცემები დაჯგუფდა.

პასუხები:
 • 5 წელზე ნაკლები
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • 20 წელზე მეტი
 • არასოდეს მქონია სამსახური
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INTSTJOB: სამსახურით დაინტერესება

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებულნი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LOOKJOB: სამსახურის ძებნა ბოლო 4 კვირის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებულნი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

JOBSTART: მუშაობის დაწყების შესაძლებლობა მომდევნო 14 დღის მანძილზე

შეკითხვის ტექსტი: სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც არ იყვნენ დასაქმებულნი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

WORKTYP: მიმდინარე სამსახურის ტიპი და სამსახურში დაკავებული პოზიციის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებულნი
პასუხის ვარიანტი: 'ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ/საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში' და 'ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციაში/ბიზნესში' დაჯგუფდა, როგორც 'ვარ დასაქმებული უცხოურ ორგანიზაციაში/ბიზნესში'.

პასუხები:
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.
 • ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ საწარმოში.
 • ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში.
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WORKYRS: დასაქმების ხანგრძლივობა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წლიდან მუშაობთ ამ სამსახურში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებულნი
საწყისი ღია კითხვა დაიხურა და მონაცემები დაჯგუფდა.

პასუხები:
 • ერთ წელზე ნაკლები
 • 1-5
 • 6-10
 • 11+
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WORKSEC: დასაქმების სფერო

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებულნი

პასუხები:
 • სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა
 • მეთევზეობა
 • სამთო მრეწველობა
 • მრეწველობა
 • ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება
 • მშენებლობა
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
 • სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები
 • ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა
 • ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა
 • მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა
 • განათლება
 • ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა
 • სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები
 • მასმედია
 • სხვა (მიუთითეთ)
 • უარი პასუხზე

JOBSATFN: ზოგადად რამდენად კმაყოფილი, ან რამდენად უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ზოგადად რამდენად კმაყოფილი, ან რამდენად უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც იყვნენ დასაქმებულნი

პასუხები:
 • ძალიან უკმაყოფილო ვარ
 • საკმაოდ უკმაყოფილო ვარ
 • საშუალოდ
 • საკმაოდ კმაყოფილი ვარ
 • ძალიან კმაყოფილი ვარ

PERSINC: პირადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის ყველა წყარო, რაც გასულ თვეში გქონდათ.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'USD 401 - 800', 'USD 801 - 1200' და 'USD 1200-ზე მეტი' დაჯგუფდა, როგორც 'USD 400-ზე მეტი'

პასუხები:
 • USD 2000-ზე მეტი
 • USD 1201 - 2000
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • არ მაქვს პირადი შემოსავალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GETJOBF: სამსახურის შოვნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი

შეკითხვის ტექსტი: ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი 'გარეგნობა' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა'.

პასუხები:
 • განათლება
 • ნაცნობობა
 • პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება
 • შრომისმოყვარეობა
 • გამართლება
 • საჭირო ხალხის პატივისცემა
 • ნიჭი
 • ასაკი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NEWHHJOB: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JOBLOST: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განმავლობაში?

შეკითხვის ტექსტი: დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BANKACC: გაქვთ თუ არა ამჟამად ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა ამჟამად ანგარიში ბანკში ან საბანკო ბარათი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ETHNIC: რესპონდენტის ეროვნება

შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'რუსი', 'იეზიდი ან ქურთი' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა'.

პასუხები:
 • ქართველი
 • აზერბაიჯანელი
 • სომეხი
 • სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი (აფხაზი, ლეკი, ოსი და სხვა)
 • სხვა ეროვნების

RESPEDU: რესპონდენტის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'სრული საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც ' საშუალო ან დაბალი', არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი

RFAEDUC: რესპონდენტის მამის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება მამათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი განათლება', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: რომელი შეესაბამება დედათქვენის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'დაწყებითი განათლების გარეშე', 'დაწყებითი განათლება', 'არასრული საშუალო განათლება', 'საშუალო განათლება' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალო ან საშუალოზე დაბალი', 'არასრული უმაღლესი', 'უმაღლესი განათლება' და 'სამეცნიერო ხარისხი' დაჯგუფდა როგორც 'საშუალოზე მაღალი'

პასუხები:
 • საშუალო ან დაბალი
 • საშუალო ტექნიკური
 • საშუალოზე მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLMANDSC: სავალდებული ენა საშუალო სკოლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საშუალო სკოლებში?

პასუხები:
 • არც ერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო
 • ინგლისური
 • რუსული
 • სხვა უცხო ენა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWRUS: რუსული ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე რუსულში?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWENG: ინგლისური ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე ინგლისურში?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWOTH: სხვა უცხო ენის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე სხვა უცხო ენაში გარდა რუსული და ინგლისური ენებისა?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COMPABL: კომპიუტერის ცოდნა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, როგორია თქვენი კომპიუტერის (Microsof Office-ის პროგრამები, თამაშების გარდა) ცოდნის დონე?

პასუხები:
 • არ მაქვს საწყისი ცოდნა
 • დაწყებითი
 • საშუალო
 • მაღალი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAP: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - აფხაზური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - აფხაზური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAHY: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - სომხური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სომხური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAS: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ასირიული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ასირიული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAZ: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - აზერბაიჯანული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - აზერბაიჯანული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAAV: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ავარული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ავარული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLANGKA: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ქართული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ქართული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLANHE: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ბერძნული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ბერძნული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAEN: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ინგლისური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ინგლისური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAZA: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ქურთული ენები

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ქურთული ენები

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAMR: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - მეგრული (და ლაზური)

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - მეგრული (და ლაზური)

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAOSS: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - ოსური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - ოსური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLARU: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - რუსული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - რუსული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLASV: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - სვანური

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სვანური

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLATR: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - თურქული

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - თურქული

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SECNDLAOT: მეორე ენის გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გარდა /ინტერვიუს ენისა/, სხვა რომელ ენებს იყენებთ ყოველდღიურად, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან სასაუბროდ ან საქმიანი ურთიერთობებისთვის? - სხვა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არც ერთ სხვა ენაზე ინტერვიუს ენის გარდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGNEW: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'პროტესტანტული ეკლესია' და 'სხვა ქრისტიანული აღმსარებლობა ან სექტა (იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.)' დაჯგუფდა როგორც 'სხვა'.

პასუხები:
 • სომხურ სამოციქულო ეკლესიას
 • კათოლიკურ ეკლესიას
 • მართლმადიდებელ ეკლესიას
 • პროტესტანტულ ეკლესიას
 • სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობას ან სექტას (იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.)
 • სუნიტურ ისლამს
 • შიიტურ ისლამს
 • ისლამის სხვა მიმართულებას
 • იუდაიზმს
 • სხვას
 • არცერთს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELSERV: რელიგიურ მსახურებაზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ
პასუხის ვარიანტები ყოველდღე, უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ და კვირაში ერთხელ დაჯგუფდა, როგორც უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ.

პასუხები:
 • კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად
 • თვეში ერთხელ მაინც
 • მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELFAST: მარხვის სიხშირე, როდესაც ამას მოითხოვს რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ
სიხშირეები დათვლილია 'ჩემი რელიგია არ მოითხოვს მარხვის დაცვას' ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
 • ყოველთვის მარხულობთ
 • ხშირად მარხულობთ
 • ხანდახან მარხულობთ
 • იშვიათად მარხულობთ
 • არასდროს არ მარხულობთ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELIMP: რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? გთხოვთ, გამოიყენეთ ბარათი.

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც საკუთარ თავს რომელიმე რელიგიას მიაკუთვნებენ

პასუხები:
 • საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი
 • არ არის ძალინ მნიშვნელოვანი
 • საკმაოდ მნიშვნელოვანია
 • ძალიან მნიშვნელოვანია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EMIGRAT: დაინტერესებული ხართ თუ არა სამუდამო ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MIGSHRT: დაინტერესებული ხართ თუ არა დროებითი ემიგრაციით?

შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

LIVEREG: ხართ თუ არა ჩაწერილი იმავე მისამართზე, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ?

შეკითხვის ტექსტი: ხართ თუ არა ჩაწერილი იმავე მისამართზე, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPMAR: რესპონდენტის ოჯახური მდგომარეობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

პასუხები:
 • არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში
 • დაოჯახებული: ქორწინება რეგისტრირებულია სახელმწიფოს მიერ, რელიგიური ცერემონიის გარეშე.
 • დაოჯახებული: მხოლოდ რელიგიური ცერემონია, ქორწინება არ არის რეგისტრირებული სახელმწიფოს მიერ
 • დაოჯახებული: სახელმწიფო რეგისტრაცია და რელიგიური ცერემონია
 • ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო და რელიგიური ქორწინების გარეშე
 • განქორწინებული
 • დაშორებული
 • ქვრივი
 • უარი პასუხზე

C19TEST: ჩაგიტარებიათ თუ არა კოვიდ-19-ის ტესტი ერთხელ მაინც?

შეკითხვის ტექსტი: 2020 წლის თებერვლიდან დღემდე, ჩაგიტარებიათ თუ არა კოვიდ-19-ის ტესტი ერთხელ მაინც?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19POS: რომელიმე ტესტის პასუხი დადებითი იყო?

შეკითხვის ტექსტი: რომელიმე ტესტის პასუხი დადებითი იყო?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც ჩაიტარეს კოვიდ-19-ის ტესტი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

C19MEDH: მიგიმართავთ თუ არა კოვიდ-19-თან დაკავშირებით სამედიცინო დახმარების მისაღებად?

შეკითხვის ტექსტი: 2020 წლის თებერვლიდან დღემდე, მიგიმართავთ თუ არა კოვიდ-19-თან დაკავშირებით სამედიცინო დახმარების მისაღებად? [სამედიცინო დახმარება გულისხმობს ნებისმიერ მედიცინის მუშაკთან ან ინსტიტუტთან პირისპირ თუ დისტანციურ დაკავშირებას/კონტაქტს, გარდა აფთიაქებისა]

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელთაც კოვიდ-19-ის ტესტი დადებითი იყო

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

C19MDH: მოახერხა ოჯახის ამ წევრმა სამედიცინო დახმარების მიღება?

შეკითხვის ტექსტი: მოახერხა ოჯახის ამ წევრმა სამედიცინო დახმარების მიღება?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებსაც მიუმართავთ კოვიდ-19-თან დაკავშირებით სამედიცინო დახმარების მისაღებად

პასუხები:
 • დიახ
 • არა

C19GTVAC: აიცერით თუ არა კოვიდ-19 წინააღმდეგ?

შეკითხვის ტექსტი: აიცერით თუ არა კოვიდ-19 წინააღმდეგ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

C19VACCD: თქვენ გაიკეთეთ ...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ გაიკეთეთ ...

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც აიცრეს კოვიდ-19 წინააღმდეგ

პასუხები:
 • აცრის ერთი დოზა
 • აცრის ორივე დოზა
 • აცრის დამატებითი ბუსტერული დოზა

C19VCPHZ: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - ფაიზერი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - ფაიზერი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც აიცრეს კოვიდ-19 წინააღმდეგ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19VCAST: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - ოქსფორდი/ასტრა ზენეკა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - ოქსფორდი/ასტრა ზენეკა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც აიცრეს კოვიდ-19 წინააღმდეგ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19VCSNV: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - სინოვაკი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - სინოვაკი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც აიცრეს კოვიდ-19 წინააღმდეგ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19VCSNM: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - სინოფარმი

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - სინოფარმი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც აიცრეს კოვიდ-19 წინააღმდეგ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19VCSPT: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - სპუტნიკი ვ

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - სპუტნიკი ვ

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც აიცრეს კოვიდ-19 წინააღმდეგ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19VCMDR: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - მოდერნა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - მოდერნა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც აიცრეს კოვიდ-19 წინააღმდეგ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

C19VCOTH: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: რომელი ვაქცინა გაიკეთეთ? - სხვა

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებმაც აიცრეს კოვიდ-19 წინააღმდეგ

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ECONSTN: შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარება

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?

პასუხები:
 • ფული არ გვყოფნის საკვებზე
 • ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე
 • ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა
 • საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

OWNCOTV: შინამეურნეობის საკუთრება - ფერადი ტელევიზორი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ფერად ტელევიზორს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNDIGC: შინამეურნეობის საკუთრება - ციფრული ფოტო კამერა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ციფრულ ფოტო კამერას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNWASH: შინამეურნეობის საკუთრება - სარეცხი მანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სარეცხ მანქანას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNFRDG: შინამეურნეობის საკუთრება - მაცივარი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მაცივარს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNAIRC: შინამეურნეობის საკუთრება - კონდიციონერი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი კონდიციონერს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNCARS: შინამეურნეობის საკუთრება - ავტომანქანა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომანქანას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNLNDP: შინამეურნეობის საკუთრება - სახლის ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი სახლის ტელეფონს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNTAB: შინამეურნეობის საკუთრება - ტაბლეტურ კომპიუტერს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ტაბლეტურ კომპიუტერს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNHWT: შინამეურნეობის საკუთრება - ცხელ წყალს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცხელ წყალს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNCHTG: შინამეურნეობის საკუთრება - ცენტრალურ გათბობას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ცენტრალურ გათბობას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNMCR: შინამეურნეობის საკუთრება - მიკროტალღურ ღუმელს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მიკროტალღურ ღუმელს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNDISH: შინამეურნეობის საკუთრება - ჭურჭლის სარეცხ მანქანას

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ჭურჭლის სარეცხ მანქანას

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNCELL: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი მობილურ ტელეფონს

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

OWNPCELL: თქვენ თავად ფლობთ მობილურ ტელეფონს, რომელსაც მხოლოდ თქვენ იყენებთ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენ თავად ფლობთ მობილურ ტელეფონს, რომელსაც მხოლოდ თქვენ იყენებთ?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახის საკუთრებაშიც არის მობილური ტელეფონი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CELLINTH: შინამეურნეობის საკუთრება - მობილური ტელეფონიდან ინტერნეტთან კავშირი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თავისი მობილური ტელეფონიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომელთა ოჯახის საკუთრებაშიც არის მობილური ტელეფონი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OWNCOMP: შინამეურნეობის საკუთრება - პერსონალური კომპიუტერი ან ლეპტოპი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი პერსონალურ კომპიტერს, ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

WEBHOMEH: შინამეურნეობას აქვს ინტერნეტი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი ინტერნეტით თქვენი სახლის კომპიუტერიდან ან ლეპტოპიდან?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა რესპონდენტებს, რომლებიც ფლობენ პერსონალურ კომპიუტერს, ლეპტოპის ჩათვლით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი

TVACCESS: შინამეურნეობის საკუთრება - საკაბელო, სატელიტური ან ინტერნეტ ტელევიზია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, სარგებლობს თუ არა თქვენი ოჯახი საკაბელო, სატელიტური ან ინტერნეტ ტელევიზიით?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NOMONFD: ბოლო 12 თვის მანძილზე არ გქონდათ ფული საკვების საყიდლად

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 12 თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რამდენჯერ მოხდა ისე, რომ არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისათვის საჭირო საკვების საყიდლად? გთხოვთ, ამ ბარათის მეშვეობით მითხრათ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას.

პასუხები:
 • ყოველდღე
 • ყოველკვირა
 • ყოველთვე
 • უფრო იშვიათად
 • არასოდეს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUCO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: საქართველოში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრებისგან მიღებული ფული

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUAB: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: უცხოეთში მცხოვრები ნათესავები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავებისა ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი თანხა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUAG: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUSL: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: ხელფასები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - ოჯახის ყველა წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო გაყიდვებით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

INCSOUGO: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOURE: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: შეგროვებული ქირა

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაქირავებისგან მიღებულო შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUPR: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები: გაყიდული ქონება

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალების ან ტექნიკის გაყიდვისგან მიღებული შემოსავალი

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUIN: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : საბანკო დეპოზიტები/ფასიანი ქაღალდები

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლები საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისგან.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INCSOUOT: შინამეურნეობის შემოსავლის წყაროები : სხვა წყარო

შეკითხვის ტექსტი: ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა წაგიკითხავთ შემოსავლის სხვადასხვა წყაროს და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 12 თვის განმავლობაში ჰქონდა თუ არა თქვენს ოჯახს შემოსავალი ამ წყაროდან. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავალი - შემოსავლის სხვა წყაროები.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MONYTOT: შინამეურნეობის ფულადი შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • USD 2000-ზე მეტი
 • USD 1200 - 2000
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • შემოსავლის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SPENDMO: შინამეურნეობის ხარჯები გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი ოჯახის საერთო დანახარჯი გასულ თვეში?

პასუხები:
 • USD 2000-ზე მეტი
 • USD 1200 - 2000
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250
 • USD 51– 100
 • USD 50-მდე
 • ხარჯის გარეშე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

SAVINGS: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს დანაზოგი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს დანაზოგი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

DEBTSHH: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს ვალი?

შეკითხვის ტექსტი: აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს ვალი?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FOODDBT: საკვებისთვის ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად? სესხებაში არ იგულისხმება ბანკის ვალი/კრედიტი, თუმცა ითვლება ნისია ადგილობრივ მაღაზიაში.

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UTILDBT: კომუნალური გადასახადების გადასახდელად ფულის სესხების სიხშირე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება კომუნალური გადასახადების გადასახდელად?

პასუხები:
 • ყოველკვირეულად
 • ყოველთვიურად
 • ყოველ მეორე თვეს
 • უფრო იშვიათად
 • არასდროს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CURRUNG: ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, წარმოიდგინოთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ „კიბის“ პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფუხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FUTRUNG: მომდევნო 5 წელში ეკონომიკური საფეხურის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
 • ყველაზე დაბალი
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყველაზე მაღალი
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RELCOND: შედარებითი ეკონომიკური მდგომარეობის აღქმა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად როგორც...

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

MININCR: მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი ნორმალური ცხოვრებისთვის

შეკითხვის ტექსტი: რამდენია მინიმალური თვიური შემოსავალი, რაც თქვენს ოჯახს საშუალებას მისცემს, ნორმალურად იცხოვროს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'USD 51– 100', 'USD 50-მდე' და '0' დაჯგუფდა ' USD 250-მდე'-სთან ერთად

პასუხები:
 • USD 2000-ზე მეტი
 • USD 1200 - 2000
 • USD 801 – 1200
 • USD 401 – 800
 • USD 251 – 400
 • USD 101 – 250-მდე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

LISTENO: უსმენდა თუ არა ვინმე სხვა ინტერვიუს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

პასუხები:
 • დიახ, მთელი ინტერვიუს დროს
 • დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში
 • დიახ, ინტერვიუს მსვლელობის ნახევარზე ნაკლები დროის განმავლობაში, გარდა კითხვებისა ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • დიახ, სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში, გარდა კითხვებისა ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • დიახ, მხოლოდ მაშინ, როდესაც რესპონდენტი პასუხობდა კითხვებს ოჯახის შესახებ (ნაწილები 5 და/ან 6)
 • არა

FRQDIST: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას - მაგალითად, მას მოუწია სატელეფონო ზარზე პასუხის გაცემა ან დარეკვა, ოჯახის წევრისთვის ან მეზობლისთვის რამის თქმა და ა.შ.?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQUNDST: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ ესმოდა, რას ეკითხებოდით?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ ესმოდა, რას ეკითხებოდით?

პასუხები:
 • არასდროს
 • სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების)
 • არც ისე ბევრი კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე)
 • საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში

FRQSHCD: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა ბარათების გამოყენება (თავად წაკითხვა)?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა ბარათების გამოყენება (თავად წაკითხვა)?

პასუხები:
 • ასეთი რამ არ მომხდარა, რესპონდენტი სულ იყენებდა ბარათებს
 • მხოლოდ რამდენიმე ბარათის შემთხვევაში (10-ზე ნაკლების)
 • რამდენიმე ბარათის შემთხვევაში, მაგრამ არა ბევრის (ბარათების დაახლოებით 25%-ის)
 • ბარათების საკმაოდ დიდი რაოდენობის შემთხვევაში, თუმცა ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში
 • ბარათების ნახევარზე მეტის, ან ყველა ბარათის შემთხვევაში

RESPINL: რესპონდენტის ინტელექტის დონე

შეკითხვის ტექსტი: სკალაზე ‘1'-დან ‘5'-მდე, როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის ინტელექტს?

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო ჭკვიანი
 • არც ისე ჭკვიანი
 • საშუალო
 • ჭკვიანი
 • ძალიან ჭკვიანი

RESPSINC: რესპონდენტის გულწრფელობის დონე

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის გულწრფელობას?

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო გულწრფელი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად გულწრფელი იყო

RESPTIR: რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი შეფასებით, რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს?

შენიშვნა: კითხვა 11-ბალიანი სკალიდან გადაიკოდა 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • ძალიან დაღლილი იყო
 • 2
 • 3
 • 4
 • საერთოდ არ იყო დაღლილი

ATTEND: რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს

შეკითხვის ტექსტი: ინტერვიუს ხანგრძლივობის უმეტეს დროზე თუ ვილაპარაკებთ, სულ რამდენი ადამიანი ესწრებოდა ინტერვიუს თქვენი და რესპონდენტის ჩათვლით?

შენიშვნა: საწყისი ღია კითხვა დაიხურა.

პასუხები:
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი ან მეტი

მოიძებნა: 319 შედეგი