Frequency distribution (%)
Գյուղատնտեսություն , որսորդություն և անտառտնտեսություն17
Գիտություն/Կրթություն14
Շինարարություն11
Պետական/հանրային կառավարում, պաշտպանություն 10
Մանրա/մեծածախ առևտուր, ավտո/մոտո/կենցաղային իրերի նորոգում10
Արդյունաբերություն/Վերամշակող արդյունաբերություն9
Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք5
Տրանսպորտ, պահեստավորում, հաղորդակցություն5
Հյուրանոց, ռեստորան, սրճարան3
Բանկեր/ֆինանսներ1
Քաղաքացիական հասարակություն / ՀԿ-ներ1
Հանքագործություն և հանածոների մշակում1
Էլեկտրա-, գազա- և/կամ ջրամատակարարում1
Ձկնորսություն0
Անշարժ գույքի, սեփականության վարձակալության ոլորտ0
Լրատվություն 0
Այլ10
Հրաժարվում եմ պատասխանել1

WORKSEC: Աշխատանքի ոլորտ

Question text: Նշվածներից ո՞րն է լավագույնս բնութագրում Ձեր աշխատանքի հիմնական ոլորտը։

Note: Այս հարցը տրվել է աշխատող հարցվողներին

Values:
 • Գյուղատնտեսություն , որսորդություն և անտառտնտեսություն
 • Ձկնորսություն
 • Հանքագործություն և հանածոների մշակում
 • Արդյունաբերություն/Վերամշակող արդյունաբերություն
 • Էլեկտրա-, գազա- և/կամ ջրամատակարարում
 • Շինարարություն
 • Մանրա/մեծածախ առևտուր, ավտո/մոտո/կենցաղային իրերի նորոգում
 • Հյուրանոց, ռեստորան, սրճարան
 • Տրանսպորտ, պահեստավորում, հաղորդակցություն
 • Բանկեր/ֆինանսներ
 • Անշարժ գույքի, սեփականության վարձակալության ոլորտ
 • Պետական/հանրային կառավարում, պաշտպանություն
 • Գիտություն/Կրթություն
 • Առողջապահություն և սոցիալական աշխատանք
 • Քաղաքացիական հասարակություն / ՀԿ-ներ
 • Լրատվություն
 • Այլ
 • Հրաժարվում եմ պատասխանել

WORKSEC in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.