სიხშირის განაწილება (%)
დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში35
დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციაში - საჯარო მოხელე19
საკუთარი ბიზნესი / თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე18
დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციაში - არა საჯარო მოხელე12
დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ / საოჯახო ბიზნესში7
საკუთარი ბიზნესი / თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლებით2
სხვა6
არ ვიცი / უარი0

WORKTYP: მიმდინარე სამსახურის ტიპი და სამსახურში დაკავებული პოზიციის სტატუსი

შეკითხვის ტექსტი: მხოლოდ თქვენი ძირითადი სამსახურის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, ამ ბარათზე მოყვანილთაგან რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და სამსახურის ტიპს?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მუშაობდნენ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე
პასუხის ვარიანტები: ' დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ საწარმოში' და 'დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში' გაერთიანდა 'სხვა'-ში.

პასუხები:
 • დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში
 • დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციაში - საჯარო მოხელე
 • საკუთარი ბიზნესი / თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე
 • დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციაში - არა საჯარო მოხელე
 • დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ / საოჯახო ბიზნესში
 • საკუთარი ბიზნესი / თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლებით
 • სხვა
 • არ ვიცი / უარი

WORKTYP სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

საჯარო პოლიტიკის კვლევა, 2016

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველოს დაკვეთით და მიზნად ისახავდა მოქალაქეების ცნობიერების დონის გაზმოვას სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით

პასუხების ანალიზი

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.