სიხშირის განაწილება (%)
დასახელდა14
არ დასახელდა73
არ ვიცი12
უარი პასუხზე1

ICOFDRMO: კორონავირუსის შესახებ ინფორმაცია მცდარია თუ - თუ ის არ ემთხვევა თქვენს შეხედულებებს

შეკითხვის ტექსტი: როდესაც კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციას იღებთ ფეისბუქიდან, რაზე დაყრდნობით წყვეტთ, რომ მიღებული ინფორმაცია მცდარია/არასწორია? - თუ ის არ ემთხვევა თქვენს შეხედულებებს

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იღებენ ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ სოციალური ქსელებიდან

პასუხები:
  • დასახელდა
  • არ დასახელდა
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2020 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2020 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.