სიხშირის განაწილება (%)
დასახელდა2
არ დასახელდა97
არ ვიღებ ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ1
არ ვიცი0

CINSOOTH: ინფორმაციის ძირითადი წყარო კორონავირუსის შესახებ? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ინფორმაციას კორონავირუსის პანდემიის შესახებ? - სხვა

პასუხები:
  • დასახელდა
  • არ დასახელდა
  • არ ვიღებ ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ
  • არ ვიცი

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2020 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2020 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.