სიხშირის განაწილება (%)
დასახელდა 8
არ დასახელდა84
არ მინდა მივიღო ინფორმაცია უვიზო მიმოსვლის შესახებ5
არ ვიცი/უარი პასუხზე2

INFVISNWEB: ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას უვიზო მიმოსვლის შესახებ? - საინფორმაციო ვებ-საიტებიდან

შეკითხვის ტექსტი: რომელი წყაროებიდან ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას უვიზო მიმოსვლის შესახებ? - საინფორმაციო ვებ-საიტებიდან

შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ 3 პასუხი

პასუხები:
  • დასახელდა
  • არ დასახელდა
  • არ მინდა მივიღო ინფორმაცია უვიზო მიმოსვლის შესახებ
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.