სიხშირის განაწილება (%)
ძალიან ცუდად1
ცუდად4
კარგად59
ძალიან კარგად31
არ ვიცი/უარი პასუხზე5

CVPRFPO: საქართველოს პოლიციის საქმიანობა კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით საქართველოს პოლიციის საქმიანობას კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში- ძალიან კარგად, კარგად, ცუდად თუ ძალიან ცუდად?

პასუხები:
  • ძალიან ცუდად
  • ცუდად
  • კარგად
  • ძალიან კარგად
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CVPRFPO სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

Covid-19 მონიტორი 2020, ტალღა 1

საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 29 აპრილიდან 2020 წლის 3 მაისის ჩათვლით.

პასუხების ანალიზი

  • პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური დახმარებით. ქვემოთ მოცემული მოსაზრებები გამოხატავს მხოლოდ ავტორების პოზიციებს.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.