სიხშირის განაწილება (%)
შემოსავლის გარეშე 1
1-1802
181-30011
301-50014
501-80012
801-120014
1201-16009
1601+15
უარი პასუხზე11
არ ვიცი11

CVINBFCB: კორონავირუსამდე, რამდენი იყო თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი ლარში, დაქვითვის შემდეგ?

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. კორონავირუსამდე, რამდენი იყო თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი ლარში, დაქვითვის შემდეგ?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა საწყისი ღია კითხვიდან.

პასუხები:
 • შემოსავლის გარეშე
 • 1-180
 • 181-300
 • 301-500
 • 501-800
 • 801-1200
 • 1201-1600
 • 1601+
 • უარი პასუხზე
 • არ ვიცი

CVINBFCB სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

Covid-19 მონიტორი 2020, ტალღა 1

საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 29 აპრილიდან 2020 წლის 3 მაისის ჩათვლით.

პასუხების ანალიზი

 • პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური დახმარებით. ქვემოთ მოცემული მოსაზრებები გამოხატავს მხოლოდ ავტორების პოზიციებს.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.