სიხშირის განაწილება (%)
შემოსავლის გარეშე 16
1-1803
181-30013
301-50015
501-8009
801-12007
1201-16003
1601+6
უარი პასუხზე11
არ ვიცი16

CVINAPR: გთხოვთ მითხრათ, დაქვითვის შემდეგ, როგორი იქნება თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავლი ლარში აპრილში?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ, დაქვითვის შემდეგ, როგორი იქნება თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავლი ლარში აპრილში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები დაჯგუფდა საწყისი ღია კითხვიდან.

პასუხები:
 • შემოსავლის გარეშე
 • 1-180
 • 181-300
 • 301-500
 • 501-800
 • 801-1200
 • 1201-1600
 • 1601+
 • უარი პასუხზე
 • არ ვიცი

Covid-19 მონიტორი 2020, ტალღა 1

საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 29 აპრილიდან 2020 წლის 3 მაისის ჩათვლით.

პასუხების ანალიზი

 • პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური დახმარებით. ქვემოთ მოცემული მოსაზრებები გამოხატავს მხოლოდ ავტორების პოზიციებს.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.