სიხშირის განაწილება (%)
საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება9
29
323
421
საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება31
არ ვიცი/უარი პასუხზე6

EVENTUAL: ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათზე მოყვანილია ორი ურთიერთგამომრიცხავი დებულება. რომელ მათგანს ეთანხმებით, და რამდენად?

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე

პასუხები:
  • საქართველოში არსებული მდგომარეობა ვერასოდეს გამოსწორდება
  • 2
  • 3
  • 4
  • საბოლოო ჯამში, საქართველოში ყველაფერი კარგად იქნება
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EVENTUAL სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრი 2015 საქართველო

კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების ყოველწლიური კვლევაა.
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2015 წლის 13 ოქტომბრიდან 2015 წლის 19 ნოემბრამდე

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.