დროითი მწკრივები (%)ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ მართლმადიდებლურ ეკლესიასისლამსსომხურ სამოციქულო ეკლესიასსხვაარცერთსარ ვიცი/უარი პასუხზე
20088554510
20098396200
201082114110
201182114310
201283124210
201381106110
201582124110
201780134210
201980143210

RELGION: რესპონდენტის რელიგია

შეკითხვის ტექსტი: რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები, რომელიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.

პასუხები:
  • ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას
  • ისლამს
  • სომხურ სამოციქულო ეკლესიას
  • სხვა
  • არცერთს
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELGION სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.