დროითი მწკრივები (%)ინგლისურირუსულისხვა ენაარცერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულოარ ვიცი/უარი პასუხზე
20097114168
20107116175
20116815279
20125232097
20135531177
20156123187
20176922153
20197713154

FLMANDSC: სავალდებული ენა საშუალო სკოლებში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საშუალო სკოლებში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი - 'თურქული' დაჯგუფდა 'სხვას'-თან.

პასუხები:
  • ინგლისური
  • რუსული
  • სხვა ენა
  • არცერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FLMANDSC სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.