Frequency distribution (%)
Fully distrust15
Rather distrust13
Neither trust nor distrust28
Rather trust28
Fully trust7
Refuse to answer3
Don't know8

TRUPRES: Trust - President

Question text: Please tell me whether you fully trust, rather trust, neither trust nor distrust, rather distrust or distrust Georgia’s president?

Values:
 • Fully distrust
 • Rather distrust
 • Neither trust nor distrust
 • Rather trust
 • Fully trust
 • Refuse to answer
 • Don't know

TRUPRES in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Covid-19 Monitor 2020, wave 1

Fieldwork Dates: April 29, 2020 to May 3, 2020

Վերլուծել պատասխանները

 • This project was made possible through the financial support of the Embassy of the Netherlands in Georgia. The views expressed herein represent the views of the authors alone.

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.