Zaman üzrə məlumat seriyası

İllər üzrə məumat seriyası ilə bir neçə müddət üzrə sualları təhlil və müqayisə edə bilərsiniz.Qeyd: bu cür təhlil üçün bütün sorğu dəyişənləri mövcud deyil.

(3)

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.

Caucasus Barometer time-series dataset Armenia

Caucasus Barometer time-series dataset Armenia


Caucasus Barometer time-series dataset Georgia

Caucasus Barometer time-series dataset Georgia


Qafqaz Barometri illər əsaslı Məlumat Seriyası, Azərbaycan

Qafqaz Barometri illər əsaslı Məlumat Seriyası, Azərbaycan


(1)

The survey was designed to gauge Georgian-speaking residents of the Republic of Georgia's knowledge of and attitudes toward the European Union.

Knowledge of and attitudes toward the EU in Georgia time-series dataset

Knowledge of and attitudes toward the EU in Georgia time-series dataset


(1)

Attitudes towards the Judicial System in Georgia, 2011-2014

Attitudes towards the Judicial System in Georgia, 2011-2014


Tapıldı: 5 məlumat seriyası

Vahid məlumat seriyasını təhlil edin

Ölkələr üzrə məlumat seriyasını təhlil edin

İllər bölgüsü üzrə məlumat seriyasını təhlil edin